Miroslav Sígl

Milý pane Miroslave,

jsem v rozpacích, jak začít. Nechce se mi mluvit o nedožitých devadesátinách, to jsou kupecké počty, nepočítejme.

Byli jsme kolegové a v jistém smyslu jsme. Smrt přece neznamená, že všechno předtím bude smazáno. Obdivovala jsem Vaši energii. Člověk jako Vy dodává sílu ostatním.

Když jste se ujal znovuvzkříšení bulletinu Dokořán, byl to počin nejen užitečný, ale také obdivuhodný. Pamatuji si, že jste do jednoho čísla vložil takovou sentenci, kolik slov obsahuje nějaké administrativní usnesení, kolik Listina lidských práv a kolik modlitba Otčenáš. Není jistě třeba dokládat, že směrnice počtem slov vysoko vyhrály, Otčenáš by nedosáhl ani na bramborovou medaili – a skutečnost dokazuje, že pravda je jinde: ve všeobecné  přirozené lidské zkušenosti. A ta nepotřebuje mnohosloví, ale Slova.

Povídal jste mi o své vlastní zkušenosti z roku 2002 – o zničující záplavě v Praze. Byl jste očitým svědkem a zpracoval jste tu těžkou dobu v krásné knize Srpnová povodeň. Je to objektivní dokument i niterní osobní zpověď. Vyprávěl jste mi, že pomýšlíte rozšířit a vydat tu publikaci i jako román. Ale román, řekl jste smutně, potřebuje fabulaci. A moc jste se bál, že by fabulace překryla tragickou důstojnost oněch dnů.

Osobní zkušenosti jsou nepřenositelné, povídal jste dál, a dodal: Musím si to promyslet. Je nutné rozlišit povídání o sobě – a výpověď o osobním, ale svým způsobem i univerzálním smutku.

Pane Miroslave, Vaše Srpnová povodeň byla psána přesně tak. Trefil jste se. Byl jste na místě, byl jste tam, ale ne jako spisovatel, který přišel na dobrý námět, ale jako Mirek, něčí syn, někoho příbuzný, někým milovaný… 

Takto Vás pořád vnímám.

Díky za to, že jste tu s námi byl.

Milena Fucimanová

Literární soutěž O cenu Miloslava Švandrlíka 2016

Na snímku z vyhlášení - tři dámy v popředí zleva zástupkyně vydavatelství MS, která převzala cenu za Alenu Kastnerovou, Ivana Vostřáková a Zdeňka Ortová. Zcela vpravo Ondřej Hník, v horní řadě zleva členové rady Obce spisovatelů ČR Olga Nytrová, Radim Uzel a předseda Tomáš Magnusek.

V pátek 16. září 2016 byly v zaplněném sále Chodovské Tvrze v Praze v průběhu slavnostního odpoledne vyhlášeny výsledky literární soutěže O cenu Miloslava Švandrlíka 2016. Jde o soutěž každoročně vyhlašovanou Obcí spisovatelů ČR a Městskou částí Praha 11, v níž ocenění získávají nejlepší humoristické knihy vydané v předcházejícím roce.

V letošním roce se porota rozhodla rozdělit cenu mezi dvě knihy -  dětskou ilustrovanou knihu O nevyřáděném dědečkovi (autorka Alena Kastnerová, knihu vydalo nakladatelství Mladá fronta) a román Vysmátá koza aneb Přízrak krásné modelky (autorka Ivana Vostřáková, knihu vydalo nakladatelství I+D Design). Porota dále udělila čestné uznání knize Koukejte do výstřihů (autorka Zdeňka Ortová, nakladatelství Šulc – Švarc).

Předávání cen uváděl Radim Uzel, v průběhu večera recitoval a zpíval Jan Vodňanský a ceny vítězkám předal předseda Obce spisovatelů Tomáš Magnusek. V předcházejících letech byly oceněny knihy Zdeňka Svěráka, Rudolfa Křesťana nebo Evžena Bočka.

Daniela Kovářová, tisková mluvčí Obce spisovatelů ČR

V básnické Mobelově ceně dominovali J. Hannah Čermáková a Jakub Fišer prozaickou cenu BLINKR román roku ovládly Lydie Romanská a Daniela Kovářová

8. ročník Mobelovy ceny za nejlepší básnickou sbírku roku ovládli Hannah Čermáková, Jakub Fišer a Lubomír Brožek, II. ročník trofeje BLINKR román roku Lydie Romanská a Daniela Kovářová. Jednalo se o díla s vročením 2015.

Ve čtvrtek 15. 9. ve vinárně ČAS v Praze na Malé Straně vyhlásili básník ALOIS MARHOUL, principál literárního kruhu MOBEL, a prozaik Pavel Skramlík (pseudonym FELIX BOOM, autokraticky jmenovaný prezident privátní Literární akademie BLINKR) své nezávislé literární ceny pod záštitou Obce spisovatelů ČR.

Alois Marhoul letos přišel s novinkou a vyhlásil Mobelovu knihu roku. Držitelem tohoto ocenění se stal Lubomír Brožek za knihu aforismů Sirka v Herostratově kapse. Brožek je shodou okolností vítězem 1. ročníku Mobelovy ceny (na snímku níže vlevo s Aloisem Marhoulem).

Tradiční hlavní Mobelova cena byla letos opět dělená a "zlato" sdíleli Jarmila Hannah Čermáková za sbírku Toulky po rtech a Jakub Fišer za sbírku Já Amádeus.

Jako obvykle byla udělena řada dalších ocenění:

Mobelovo uznání: Bohumil Ždichynec za sbírku Žízeň v srdci spící, Jindřich Tošner za sbírku Láskolamy, Petr Švácha za sbírku Po lásce nožem, Mike Perry za sbírku Malostranské svítání.

Mobelova pochvala: Alena Melicharová, Jindra Lírová, Zdenka Líbalová, Irina Silecká, Hana Ševčíková, Jaroslava Pechová, Miloš J. Hudec, Libuše Matysíková.

Ceny předávali oba organizátoři osobně (na snímcích Hannah Čermáková s Aloisem Marhoulem, níže Jakub Fišer).

Nádherný večer v poetickém prostředí vinárny ČAS dokreslili italský zpěvák a kytarista Claudio Allavena a český klávesista Jan Brč.

Hlavním moderátorem a recitátorem byl Alois Marhoul  a stejně jako vloni se skvělým přednesem blýskl Jakub Fišer. Tento talentovaný básník zvítězil i v 7. ročníku (společně s Ondřejem Hníkem).

Lydie Romanská získala trofej BLINKR román roku za společenský román Láska je lepší než láska (předání bohužel nebyla tato ostravská autorka přítomna), cenou Literární akademie BLINKR převzala osobně píšící právnička a bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová za detektivní román Mrtvá z golfového hřiště.

Daniela Kovářová společně s organizátorem ceny BLINKR román roku Pavlem Skramlíkem /Felixem Boomem.

Bezprostřední radost Daniely Kovářové, o svém ocenění do poslední chvíle nevěděla. To specialita obou soutěží, že výsledky jsou tajné až do okamžiku vyhlášení. Odnesla si domů krychličku z ušlechtilého skla se svým 3D portrétem, který byl vyroben laserovou technologií.

Almanach Obce spisovatelů ČR

Obec spisovatelů ČR se rozhodla vydat publikaci nazvanou Almanach Obce spisovatelů ČR, která bude složená z autorských příspěvků svých členů. Náklady na vydání publikace uhradí Nadační fond Obce spisovatelů, každý člen OS má k dispozici 6 stran wordovského dokumentu (u souvislého textu jde přibližně o 22.000 znaků včetně mezer). Literární žánr i tematické zaměření příspěvku je libovolné, může tedy jít o poezii i prózu, popř. o ukázku delšího textu, a to i textu již publikovaného. Příspěvky budou v publikaci řazeny za sebou podle abecedního pořadí autorů, kniha bude také obsahovat kompletní seznam členů OS.

Jako autorský honorář obdrží každý autor publikovaného příspěvku jeden výtisk Almanachu, další výtisky bude možné si objednat nebo zakoupit v běžné distribuční síti. S ohledem na předpokládaný počet autorů přijímáme příspěvky zaslané pouze elektronicky.

Uzávěrka příspěvků: 1. září 2016

Předpokládaný termín vydání publikace: závěr roku 2016 nebo první pololetí roku 2017.

Příspěvky s uvedením jména a příjmení autora určené pro Almanach OS přijímá tisková mluvčí OS Daniela Kovářová na e-mailové adrese (daniela.kovarova@gmail.com).

Těšíme se na vaši reakci. Věříme, že většina členů Obce spisovatelů ČR projeví zájem o představení své tvorby a že tak založíme tradici vydávání Almanachů Obce spisovatelů ČR.

Tomáš Magnusek, předseda Obce spisovatelů ČR

Slovenští a čeští básníci se setkali v Bratislavě

Setkání slovenských a českých básníků v Bratislavě se uskutečnilo 14. července od 17 do 20 hodin. Za Obec spisovatelů ČR se ho zúčastnili Lydie Romanská a Alois Marhoul. V první části dostali prostor Češi, v druhé Slováci. O přestávce se roznášela jídla, nejdříve “Lehká žena” (zeleninový guláš), který navařil nejen slovutný básník, ale i mistrnný kuchař Alois Marhoul, potom na česneku a cibuli pomalu pečená vepřová plec a krkovička. Této lahůdky se zhostil kuchař kavárny Moaré, kde se celá akce konala. Hudební doprovod byl v režii Kataríny Feldekové, jedné z nejpopulárnějších slovenských zpěvaček.

Další společná akce se uskuteční na české půdě, a to na Farmě Klínec v pátek 5. srpna v 18 hodin, kam jsou pozváni v rámci česko-slovenských dotyků slovenští básníci: Ján Tazberík, Ondrej Kalamár a Zuzana Kuglerová.

Na snímku Alois Marhoul a Lydie Romanská před kavárnou Moaré v Bratislavě, na jejíž výlohy psali své verše.

Slovensko-český literární večer aneb Koľko ľudí, toľko chutí

V sobotu 14. května se ve Slovenském domě v Praze konal Slovensko-český literární večer. Setkání zahájil a hosty přivítal předseda Světového sdružení Slováků v zahraničí a ředitel Slovenského domu v Praze Vladimír Skalský. A pak již Zuzana Kuglerová uvedla básnířku a spisovatelku Lydii Romanskou, která recitovala verše ze své básnické sbírky věnované K. H. Máchovi. Přivedla si s sebou hosta - spisovatelku Janu Richterovou. Autorka, která sama několik let působila v lidovém folklorním souboru, v jedné z kapitol knihy Zahrada Sféra popisuje, jak se tančí na Valašsku.

Slovenský básník a humorista Ondrej Kalamár ze své tvorby uvedl, jak sám říká, „dve básne a zopár aforismov“. Mně se obzvláště zalíbil aforismus kanibalův: ,Koľko ľudí, toľko chutí”.

Autor sám upozornil na jistou spřízněnost s Aloisem Marhoulem, dokonce tvrdil, že jsou jednovaječná dvojčata, ale to se mi zdálo přehnané. Alois Marhoul sám pak předčítal básně i aforismy ze své tvorby a opravdu, oba autoři mají mnoho společného – smysl pro humor a nadsázku a schopnost toto vše odít do slov a podat tak báječně, že posluchači jsou opravdu nadšení.

Karla Erbová svou úvodní báseň dokonce těmto dvěma mužům věnovala a pak přečetla ještě několik svých skvělých básní. Mě uchvátila báseň o tom, jak anděl na okně katedrály Notre-Dame váží duše.

Spisovatelka, novinářka a básnířka Zuzana Kuglerová vystoupila se svými básněmi jako poslední v literární části večera. Společně s Ondrejem Kalamárem přinesli své knihy – její kniha Legenda o Selenovi byla nominována na cenu Mimořádný literární počin roku 2015.

Ředitel Slovenského domu poté poděkoval účinkujícím první části večera. Po přestávce již přišel na řadu soubor Okienko snov Ellen Waltersteinové s lidovými písničkami a tanci ze Slovenska. Kromě písní byli součástí jejich programu i scénky z jednotlivých ročních období - např. stavění májky nebo vinobraní. Milovníci lidových písní si opravdu přišli na své. Bylo krásné se zase jednou sejít se slovenskými přáteli a připomenout si onu slovanskou vzájemnost i na poli literárním a hudebním.

V obecenstvu se sešli kromě již uvedených umělců např. Olga Nytrová, Markéta Hlasivcová, Jindřich Volek, Zuzana Havelková, Jana Hochmannová, Zita Malaníková, Jaroslava Pechová, Vlasta Polívková, Eliška Peroutková, Olga Schmidtová,  Pavel Benda, Antonín Šícha a další.

Markéta Hlasivcová

LDK Dialog na cestě

Cenu Jiřího Theinera obdržela na festivalu Svět knihy  Markéta Goetz-Stankiewicz z Kanady

V rámci mezinárodního literárního festivalu Česká kniha na výstavišti v Praze-Holešovicích byla udělena řada významných ocenění. Tradiční Cenu Jiřího Theinera za šíření a propagaci české literatury v zahraničí obdržela v pátek 13. května ve 12 hodin v literárním sále pravého křídla Průmyslového paláce kanadská literární publicistka a esejistka českého původu (narodila se v roce 1927 v Liberci) Markéta Goetz-Stankiewicz, emeritní profesorka University of British Columbia se sídlemm ve Vancouveru. Jiří Theiner je významný český překladatel, v jehož díle pokračuje jeho syn Pavel Theiner, překladatel z češtiny do angličtiny, donátor této ceny.

V Senátu Parlamentu ČR proběhla valná hromada Obce spisovatelů

V úterý 5. ledna 2016 proběhla ve Frýdlanstském sále Senátu Parlamentu ČR XVIII. valná hromada Obce spisovatelů ČR za přítomnosti hostitele Zdeňka Škromacha, místopředsedy Senátu. V jejím průběhu přítomní schválili změny stanov, kterými tento základní dokument uvedli do souladu s novým občanským zákoníkem.

Při valné hromadě Obce spisovatelů ČR v Senátu Parlamenu ČR 5. ledna - zleva - při vstupním projevu předseda Tomáš Magnusek, členka Rady OS a tisková mluvčí Daniela Kovářová, místopředseda  Senátu Parlamentu ČR Zdeněk Škromach, místopředsedové Obce spisovatelů ČR Lydie Romanská a Radim Uzel.

Obec spisovatelů bude nadále zapsaným spolkem, valná hromada bude svolávána 1x ročně a volební období jejích orgánů bude pětileté. Valná hromada zmocnila svého předsedu Tomáše Magnuska a advokátku JUDr. Helenu Ottovou-Zelenkovou k vyřízení zápisu změn v obchodním rejstříku a přivítala ve svém středu osm nových členů.

Daniela Kovářová, tisková mluvčí Obce spisovatelů ČR

https://youtu.be/EUXoXe1M2r4

POZVÁNKY a AKCE

Dvakrát v Praze se slovenskými autory

28.09.2016 16:23
Zveme vás na besedu s předními slovenskými spisovateli, která se uskuteční v knihovně PedF UK ve středu 5. října v 17 hodin, Magdaleny Rettigové č....

Pražský klub spisovatelů uctí Den světového míru

26.09.2016 14:09
Náboženská obec Církve československé v Praze 8 - Karlíně ve spolupráci s Pražským klubem spisovatelů vás srdečně zve při příležitosti Mezinárodního...

Hostem setkání Pražského klubu spisovatelů bude KARLA ERBOVÁ

07.09.2016 18:00
Pravidelné setkání Pražského klubu spisovatelů se bude konat již 20. 9. v 18:15 v Karlíně, Vítkova 13. Jedná se tedy vždy o předposlední úterý...

Kabaret "Dobře vím, že jsi šedivá", má 7. reprízu

06.09.2016 12:18
Dvě poznámky na horní okraj: 1) Je to literárně-hudební kabaret, žádné nožky ke stropu, 2) Není to Umění s velkým U, bavíme se. Bavíme se ovšem nejen...

8. ročník Mobelovy ceny o nejlepší básnickou sbírku roku 2015 a II. ročník soutěže BLINKR román roku vyhlásíme 15. září 2016 v Praze

27.08.2016 16:15
Výsledky dvou nezávislých soutěží o nejlepší díla v klíčových literárních oborech poezie a prózy pod záštitou Obce spisovatelů České republiky...

Cyklus večerů Duše v peří startuje 1. září, pokračuje každý první čtvrtek v měsíci

23.08.2016 14:15
Léto se chýlí k závěru a Ondřej  Hník a Alois Marhoul připravili pokračování svých otevřených poetických pořadů “Deset deka štěstí” v kavárně...

Hostem v Karlíně bude předseda Obce spisovatelů Tomáš Magnusek

26.06.2016 12:31
Pravidelné setkání Pražského klubu spisovatelů se bude konat 28. 6. v 18:15 v Karlíně, Vítkova 13. Jako vždy se jedná o poslední úterý...

Literární večer v Café AdAstra 27. června

23.06.2016 06:09
Café AdAstra uvádí na Praze 2 v pondělí 27. června 2016 v 18.30 literární soirée MUŽSKÁ ZNAMENÍ, které překvapí. V pořadu představí svou autorskou...
Záznamy: 1 - 8 ze 142
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Nové knihy členů OBCE SPISOVATELŮ

Co možná nevíte o lidstvu

22.09.2016 16:22
K historickým bestsellerům a čtenářsky nejoblíbenějším publikacím patří populárně-naučné publikace z pera vodňanského autora Jana Bauera....

Jan BAUER: S cejchem vraha

18.06.2016 07:38
Už titul nové Bauerovy knihy „S cejchem vraha“ z produkce nakladatelství MOBA jasně naznačuje, že úspěšný vodňanský autor opět sáhl po...

Jan Míka: Skoro se to podobalo lásce

17.06.2016 07:42
Také v této knize, která pod titulem Skoro se to podobalo lásce zahrnuje dvě obsáhlé novely, se táborský scénárista a spisovatel Jan Míka vrací...

Beranovi četníci opět na scéně

10.04.2016 15:23
Do kategorie původní česká detektivka zařadilo nakladatelství Moba knižní novinku píseckého autora Ladislava Berana, nazvanou jasně a výstižně...

BOHUMIL ŽDICHYNEC: Známe sami sebe?

17.02.2016 15:05
Pohled lékaře na složitý život moderního člověka, návod, jak se orientovat ve světě, do kterého jsme se narodili a který vědomě či nevědomě měníme....

Česká a slovenská poezie spolu ve sbírce CESTY Mileny Fucimanové a Etely Farkašové

28.01.2016 16:15
V závěru roku 2015 vyšla v nakladatelství SURSUM nová básnická sbírka Mileny Fucimanové s názvem CESTY. Je to první kniha nefalšované československé...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

CO PRÁVĚ DĚLÁME...

Básníci Marhoul a Hník v rádiu Sázava

01.09.2016 13:32
Básnici a spisovatelé Alois Marhoul a Ondřej Hník, členové Obce spisovatelů, byli pozváni do rádia Sázava k rozhovoru (nejen o své tvorbě) do živého...

Nové číslo OKOO právě vychází

26.08.2016 02:23
Právě vyšlo nové číslo webového knihovnického časopisu OKOO (Knihovna Petra Bezruče v Opavě, ředitelka Mgr. Zuzana Bornová), kam jsem jako dlouholetá...

Československé literárne mosty

12.08.2016 15:58
Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo dobré… A my sme ľuďmi slova. Dokonca doslova. Slovo je to, čo nás spája a my sme tí, ktorí spájajú slová. A za...

Dopisy člověku Nathanielovi

29.07.2016 09:09
Pásmo z esejistické knihy Stanislava Kubína Dopisy člověku Nathanielovi v podání brněnského Divadla hudby a poezie Agadir mělo premiéru v kostele...

Tomáš Magnusek, předseda Obce spisovatelů, byl hostem v Karlíně

26.07.2016 14:39
Poslední setkání Pražského klubu spisovatelů před prázdninami, v úterý 28. 6. 2016, navštívil předseda Obce spisovatelů, pan Tomáš Magnusek....

Almanach české poezie: Řezbáři stínů

03.07.2016 13:37
V roce 2013 vyšli Ptáci z podzemí, v dalších dvou letech pak Pastýři noci, Rybáři odlivu a letos tedy přicházejí Řezbáři stínů. Řezbáři stínů je...

Setkání s japanologem Jakubem Zemanem

23.06.2016 07:14
Horská vesnice psa štěkat neomrzí na svou ozvěnu. Jakub Zeman Ochutnali jste někdy čaj připravovaný dálněvýchodním způsobem „bundžin-ča“? Příležitost...

Číše Petra Voka tentokrát ocenila Vladimíra Šindeláře

17.06.2016 07:32
Již jedenáctá v pořadí byla symbolická Číše Petra Voka, kterou Jihočeský klub Obce spisovatelů předal koncem května v obřadní síni...

Uzávěrky 8. ročníku básnické MOBELOVY CENY a II. ročníku "open" ceny BLINKR ROMÁN ROKU jdou do finále

15.06.2016 18:20
Už v únoru letošního roku básník Alois Marhoul a prozaik Felix Boom (vlastním jménem Pavel Skramlík) oslovili na literárním  večeru v poetické...
Záznamy: 1 - 9 ze 153
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky Obce spisovatelů ČR

Zápis z Rady Obce spisovatelů 17. června 2016

22.06.2016 15:00
V pátek 17. června 2016 se naposledy před prázdninami sešla Rada Obce spisovatelů ČR. Vedle organizačních a finančních záležitostí schválila vydání...

Zápis ze zasedání Rady Obce spisovatelů ČR ze dne 22. 3. 2016

11.04.2016 02:06
V sídle Obce spisovatelů České republiky v Praze 1, Železná 18, proběhlo 22. března 2016 Rady této organizace, která projednala tyto body svého...

Zápis z XVIII. Valné hromady Obce spisovatelů ČR konané dne 5. ledna 2016 v Senátě Parlamentu ČR v Praze

15.01.2016 15:40
Přítomnost: viz prezenční listina Jednotlivé projednané body: 1/ Valnou hromadu řídila a zahájila v 11 hodin Daniela Kovářová. V pracovním...

Členské příspěvky 2015 a 2016

02.01.2016 14:08
Členské příspěvky pro rok 2015 i za rok 2016 mohou členové hradit v hotovosti v kterékoliv pobočce Komerční banky složením přímo na účet, na poště...

A. J. Liehm a Jiří Žáček obdrželi státní vyznamenání

29.10.2015 16:21
Obec spisovatelů ČR srdečně blahopřeje literárnímu a filmovému kritikovi, esejistovi, publicistovi a překladateli Antonínu Jaroslavu Liehmovi (91) a...
1 | 2 | 3 >>

Další literární aktuality

Zemřel významný literát, vědec a autor František Kautman

21.06.2016 13:44
Obec spisovatelů ČR oznamuje úmrtí významného českého vědce a literáta PhDr. Františka Kautmana, CSc., a vyjadřuje hlubokou soustrast. František...

Zemřel Pavel WEIGEL

30.11.2015 12:35
Obec spisovatelů ČR se smutkem v duši sděluje, že v pondělní noci 30. listopadu opustil tento svět spisovatel, překladatel a obětavý pomocník všech...

Pohár pro Pánaboha: Jaroslav Kirchner (* 22. 9. 1953 – † 16. 11. 2015)

18.11.2015 23:44
Parafrázi titulu knihy Oty Pavla jsem si vypůjčil pro nekrolog člověka, který měl podobný osud. Jaroslav Kirchner se rovněž věnoval aktivně sportu,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
TOPlist