Obec spisovatelů opustila své kanceláře

Obec spisovatelů se dlouhodobě potýká s finančními problémy. Protože jejím jediným příjmem jsou nevysoké příspěvky členů a občasné dary, není nadále schopna platit náklady na kanceláře v Praze v Železné ulici (11 000 Kč měsíčně). Z toho důvodu po několikaměsíčních debatách na svém zasedání dne 23. ledna 2017 rozhodla o uvolnění těchto kanceláří. Rada dále rozhodla o tom, že se v březnu uskuteční valná hromada Obce spisovatelů. Termín zatím nebyl upřesněn. Obec spisovatelů dále vyhlásila další ročník soutěže O cenu Miloslava Švandrlíka, ve které se hodnotí nejlepší humoristická kniha uplynulého roku. Informace bude vyvěšena našich webových stránkách OS ihned poté, co propozice schválí spoluvyhlašovatel soutěže - Městská část Praha 11. Rada Obce spisovatelů dále přijala čtyři nové autory za své členy: Ladislavu Chateau, Kateřinu Macháčkovou, Jaroslava Vorlíčka a Tomáše Kepku. Zápis ze zasedání Rady je k dispozici v plném znění v rubrice Novinky z Obce spisovatelů v pravém sloupci.

Členské příspěvky

Obec vyzývá své členy, aby co nejdříve splnili svou členskou povinnost a uhradili členské příspěvky za rok 2017. Lze je hradit v hotovosti v kterékoliv pobočce Komerční banky složením přímo na účet, na poště nebo bezhotovostním převodem na účet č. 13237111/0100.  Jako variabilní symbol použijte členské číslo (je uvedeno na legitimaci) nebo do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení a rok, za který členské příspěvky platíte. Kdo nemůže legitimaci najít, uvede spolu se jménem i datum narození. Výše členských příspěvků činí 750 Kč pro pracující a 400 Kč pro ostatní. Členské příspěvky za více let je možno zaplatit najednou.

ALOIS MARHOUL pod záštitou Obce spisovatelů vyhlašuje 9. ročník MOBELOVY CENY

Podmínky nezávislé soutěže o nejlepší básnickou sbírku, vydanou v Česku v roce 2016:

JEDEN výtisk básnické sbírky (s vročením 2016) s uvedením adresy autora, kontaktního telefonu, případně mailové adresy - zaslaný autorem (nebo s jeho vědomím) na adresu:

Alois Marhoul, 252 04 Čisovice 123.

A to do 30.6.2017

Informace o místu a termínu vyhlášení (září 2017) Mobel včas rozešle všem zúčastněným.

WANTED

Civí na nás

ze všech nároží naší duše

Za jeho dopadení

nabízíme

stále vyšší a vyšší odměnu

Ale svědomí

stále uniká

Alois Marhoul

252 04 Čisovice 123

telefon:602 308 363

mail: gastroservis@volny.cz

web: www.marhoul.eu

Literární soutěž O cenu Miloslava Švandrlíka 2016

Na snímku z vyhlášení - tři dámy v popředí zleva zástupkyně vydavatelství MS, která převzala cenu za Alenu Kastnerovou, Ivana Vostřáková a Zdeňka Ortová. Zcela vpravo Ondřej Hník, v horní řadě zleva členové rady Obce spisovatelů ČR Olga Nytrová, Radim Uzel a předseda Tomáš Magnusek.

V pátek 16. září 2016 byly v zaplněném sále Chodovské Tvrze v Praze v průběhu slavnostního odpoledne vyhlášeny výsledky literární soutěže O cenu Miloslava Švandrlíka 2016. Jde o soutěž každoročně vyhlašovanou Obcí spisovatelů ČR a Městskou částí Praha 11, v níž ocenění získávají nejlepší humoristické knihy vydané v předcházejícím roce.

V letošním roce se porota rozhodla rozdělit cenu mezi dvě knihy -  dětskou ilustrovanou knihu O nevyřáděném dědečkovi (autorka Alena Kastnerová, knihu vydalo nakladatelství Mladá fronta) a román Vysmátá koza aneb Přízrak krásné modelky (autorka Ivana Vostřáková, knihu vydalo nakladatelství I+D Design). Porota dále udělila čestné uznání knize Koukejte do výstřihů (autorka Zdeňka Ortová, nakladatelství Šulc – Švarc).

Předávání cen uváděl Radim Uzel, v průběhu večera recitoval a zpíval Jan Vodňanský a ceny vítězkám předal předseda Obce spisovatelů Tomáš Magnusek. V předcházejících letech byly oceněny knihy Zdeňka Svěráka, Rudolfa Křesťana nebo Evžena Bočka.

Daniela Kovářová, tisková mluvčí Obce spisovatelů ČR

V básnické Mobelově ceně dominovali J. Hannah Čermáková a Jakub Fišer prozaickou cenu BLINKR román roku ovládly Lydie Romanská a Daniela Kovářová

8. ročník Mobelovy ceny za nejlepší básnickou sbírku roku ovládli Hannah Čermáková, Jakub Fišer a Lubomír Brožek, II. ročník trofeje BLINKR román roku Lydie Romanská a Daniela Kovářová. Jednalo se o díla s vročením 2015.

Ve čtvrtek 15. 9. ve vinárně ČAS v Praze na Malé Straně vyhlásili básník ALOIS MARHOUL, principál literárního kruhu MOBEL, a prozaik Pavel Skramlík (pseudonym FELIX BOOM, autokraticky jmenovaný prezident privátní Literární akademie BLINKR) své nezávislé literární ceny pod záštitou Obce spisovatelů ČR.

Alois Marhoul letos přišel s novinkou a vyhlásil Mobelovu knihu roku. Držitelem tohoto ocenění se stal Lubomír Brožek za knihu aforismů Sirka v Herostratově kapse. Brožek je shodou okolností vítězem 1. ročníku Mobelovy ceny (na snímku níže vlevo s Aloisem Marhoulem).

Tradiční hlavní Mobelova cena byla letos opět dělená a "zlato" sdíleli Jarmila Hannah Čermáková za sbírku Toulky po rtech a Jakub Fišer za sbírku Já Amádeus.

Jako obvykle byla udělena řada dalších ocenění:

Mobelovo uznání: Bohumil Ždichynec za sbírku Žízeň v srdci spící, Jindřich Tošner za sbírku Láskolamy, Petr Švácha za sbírku Po lásce nožem, Mike Perry za sbírku Malostranské svítání.

Mobelova pochvala: Alena Melicharová, Jindra Lírová, Zdenka Líbalová, Irina Silecká, Hana Ševčíková, Jaroslava Pechová, Miloš J. Hudec, Libuše Matysíková.

Ceny předávali oba organizátoři osobně (na snímcích Hannah Čermáková s Aloisem Marhoulem, níže Jakub Fišer).

Nádherný večer v poetickém prostředí vinárny ČAS dokreslili italský zpěvák a kytarista Claudio Allavena a český klávesista Jan Brč.

Hlavním moderátorem a recitátorem byl Alois Marhoul  a stejně jako vloni se skvělým přednesem blýskl Jakub Fišer. Tento talentovaný básník zvítězil i v 7. ročníku (společně s Ondřejem Hníkem).

Lydie Romanská získala trofej BLINKR román roku za společenský román Láska je lepší než láska (předání bohužel nebyla tato ostravská autorka přítomna), cenou Literární akademie BLINKR převzala osobně píšící právnička a bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová za detektivní román Mrtvá z golfového hřiště.

Daniela Kovářová společně s organizátorem ceny BLINKR román roku Pavlem Skramlíkem /Felixem Boomem.

Bezprostřední radost Daniely Kovářové, o svém ocenění do poslední chvíle nevěděla. To specialita obou soutěží, že výsledky jsou tajné až do okamžiku vyhlášení. Odnesla si domů krychličku z ušlechtilého skla se svým 3D portrétem, který byl vyroben laserovou technologií.

Almanach Obce spisovatelů ČR

Obec spisovatelů ČR se rozhodla vydat publikaci nazvanou Almanach Obce spisovatelů ČR, která bude složená z autorských příspěvků svých členů. Náklady na vydání publikace uhradí Nadační fond Obce spisovatelů, každý člen OS má k dispozici 6 stran wordovského dokumentu (u souvislého textu jde přibližně o 22.000 znaků včetně mezer). Literární žánr i tematické zaměření příspěvku je libovolné, může tedy jít o poezii i prózu, popř. o ukázku delšího textu, a to i textu již publikovaného. Příspěvky budou v publikaci řazeny za sebou podle abecedního pořadí autorů, kniha bude také obsahovat kompletní seznam členů OS.

Jako autorský honorář obdrží každý autor publikovaného příspěvku jeden výtisk Almanachu, další výtisky bude možné si objednat nebo zakoupit v běžné distribuční síti. S ohledem na předpokládaný počet autorů přijímáme příspěvky zaslané pouze elektronicky.

Uzávěrka příspěvků: 1. září 2016

Předpokládaný termín vydání publikace: závěr roku 2016 nebo první pololetí roku 2017.

Příspěvky s uvedením jména a příjmení autora určené pro Almanach OS přijímá tisková mluvčí OS Daniela Kovářová na e-mailové adrese (daniela.kovarova@gmail.com).

Těšíme se na vaši reakci. Věříme, že většina členů Obce spisovatelů ČR projeví zájem o představení své tvorby a že tak založíme tradici vydávání Almanachů Obce spisovatelů ČR.

Tomáš Magnusek, předseda Obce spisovatelů ČR

Slovenští a čeští básníci se setkali v Bratislavě

Setkání slovenských a českých básníků v Bratislavě se uskutečnilo 14. července od 17 do 20 hodin. Za Obec spisovatelů ČR se ho zúčastnili Lydie Romanská a Alois Marhoul. V první části dostali prostor Češi, v druhé Slováci. O přestávce se roznášela jídla, nejdříve “Lehká žena” (zeleninový guláš), který navařil nejen slovutný básník, ale i mistrnný kuchař Alois Marhoul, potom na česneku a cibuli pomalu pečená vepřová plec a krkovička. Této lahůdky se zhostil kuchař kavárny Moaré, kde se celá akce konala. Hudební doprovod byl v režii Kataríny Feldekové, jedné z nejpopulárnějších slovenských zpěvaček.

Další společná akce se uskuteční na české půdě, a to na Farmě Klínec v pátek 5. srpna v 18 hodin, kam jsou pozváni v rámci česko-slovenských dotyků slovenští básníci: Ján Tazberík, Ondrej Kalamár a Zuzana Kuglerová.

Na snímku Alois Marhoul a Lydie Romanská před kavárnou Moaré v Bratislavě, na jejíž výlohy psali své verše.

Cenu Jiřího Theinera obdržela na festivalu Svět knihy  Markéta Goetz-Stankiewicz z Kanady

V rámci mezinárodního literárního festivalu Česká kniha na výstavišti v Praze-Holešovicích byla udělena řada významných ocenění. Tradiční Cenu Jiřího Theinera za šíření a propagaci české literatury v zahraničí obdržela v pátek 13. května ve 12 hodin v literárním sále pravého křídla Průmyslového paláce kanadská literární publicistka a esejistka českého původu (narodila se v roce 1927 v Liberci) Markéta Goetz-Stankiewicz, emeritní profesorka University of British Columbia se sídlemm ve Vancouveru. Jiří Theiner je významný český překladatel, v jehož díle pokračuje jeho syn Pavel Theiner, překladatel z češtiny do angličtiny, donátor této ceny.

V Senátu Parlamentu ČR proběhla valná hromada Obce spisovatelů

V úterý 5. ledna 2016 proběhla ve Frýdlanstském sále Senátu Parlamentu ČR XVIII. valná hromada Obce spisovatelů ČR za přítomnosti hostitele Zdeňka Škromacha, místopředsedy Senátu. V jejím průběhu přítomní schválili změny stanov, kterými tento základní dokument uvedli do souladu s novým občanským zákoníkem.

Při valné hromadě Obce spisovatelů ČR v Senátu Parlamenu ČR 5. ledna - zleva - při vstupním projevu předseda Tomáš Magnusek, členka Rady OS a tisková mluvčí Daniela Kovářová, místopředseda  Senátu Parlamentu ČR Zdeněk Škromach, místopředsedové Obce spisovatelů ČR Lydie Romanská a Radim Uzel.

Obec spisovatelů bude nadále zapsaným spolkem, valná hromada bude svolávána 1x ročně a volební období jejích orgánů bude pětileté. Valná hromada zmocnila svého předsedu Tomáše Magnuska a advokátku JUDr. Helenu Ottovou-Zelenkovou k vyřízení zápisu změn v obchodním rejstříku a přivítala ve svém středu osm nových členů.

Daniela Kovářová, tisková mluvčí Obce spisovatelů ČR

Novinky Obce spisovatelů ČR

V lednu zasedala rada Obce spisovatelů, opouštíme Železnou ulici

31.01.2017 17:32
Zápis z jednání Rady Obce spisovatelů ze dne 23. ledna 2017. Přítomni: Ivo Harák, Otto Hejnic, Hanka Hosnedlová, Daniela Kovářová, Tomáš...

Rada Obce spisovatelů ČR zasedala letos naposledy

07.12.2016 23:27
V úterý 6. prosince 2016 zasedala naposledy v letošním roce Rada Obce spisovatelů. Zabývala se především dlouhodobě nepříznivou finanční situací...

Zápis ze zasedání Rady Obce spisovatelů ČR ze dne 6. prosince 2016

07.12.2016 23:25
Přítomni: Milena Fucimanová, Ivo Harák, Otto Hejnic, Hana Hosnedlová, Daniela Kovářová, Tomáš Magnusek, Jarka Málková, Marcella Marboe, Olga Nytrová,...

Zápis z Rady Obce spisovatelů 17. června 2016

22.06.2016 15:00
V pátek 17. června 2016 se naposledy před prázdninami sešla Rada Obce spisovatelů ČR. Vedle organizačních a finančních záležitostí schválila vydání...

Zápis ze zasedání Rady Obce spisovatelů ČR ze dne 22. 3. 2016

11.04.2016 02:06
V sídle Obce spisovatelů České republiky v Praze 1, Železná 18, proběhlo 22. března 2016 Rady této organizace, která projednala tyto body svého...
1 | 2 | 3 | 4 >>

POZVÁNKY a AKCE

14. repríza pořadu KDYBYCH BYL ŽRALOK

28.01.2017 22:35
Repríza je u nás vždy zčásti premiérou: průvodní slovo se neopakuje. 14. repríza: KDYBYCH BYL ŽRALOK - středa, 15. února 2017 v 19:30 Hudba: Miloš...

Pražský klub spisovatelů – plán setkání leden až červen 2017

26.01.2017 18:02
I. SETKÁNÍ SPISOVATELŮ (částečně stálé publikum, otevřeno i pro přátele literatury) Koná se vždy 3. úterý v měsíci v 18,15 hod. na adrese Praha...

Poetické večery Aloise Marhoula a Ondřeje Hníka

25.01.2017 18:23
Milí přátelé, zveme vás na naše akce v první polovině roku 2017. První akcí je pořad Deset deka štěstí, tentokrát jsme...

Dušan Spáčil představí svou sbírku v Karlíně

16.12.2016 12:48
Pravidelné setkání Pražského klubu spisovatelů se bude konat 20. 12. 2016 v 18:15 v Karlíně, Vítkova 13. Jedná se tedy o předposlední úterý...

"ŽRALOK" má 13. reprízu

30.11.2016 18:09
Repríza je u nás vždy zčásti premiérou: mluvené slovo se neopakuje. 13. repríza Jazzového kabaretu KDYBYCH BYL ŽRALOK - pondělí, 12. 12. 2016 v 19:30...

V kavárně Duše v peří bude tématem advent

25.11.2016 09:45
Těšíme se na setkání s Vámi ve čtvrtek 1. prosince 2016 v 17.30 v kavárně Duše v peří, U půjčovny 8, Praha 1, a to na dalšímu pokračování “Deset...

Jaroslav Vorlíček křtí druhý díl svého bulharského Startu 55

19.11.2016 23:46
V sobotu 3. 12. 2016 jsou srdečně zváni všichni příznivci historie a humoru, na křest i autogramiádu II. dílu Start 55. Kmotrou knihy bude PhDr. Olga...

Romanská a Šatánková z pořadu Žádný člověk není ostrov

17.11.2016 19:18
Záznamy: 1 - 8 ze 153
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

CO PRÁVĚ DĚLÁME...

Setkání Pražského klubu spisovatelů v Karlíně s Dušanem Spáčilem 20. 12. 2016

26.12.2017 11:46
Poslední podvečer roku 2016 našeho klubového setkávání patřil Dušanu Spáčilovi (na snímku). A mé rozporuplné pocity patřily nejen básníkovi, ale i...

Doteky Francie v Malostranské besedě

25.01.2017 18:08
V pondělí 28. 11. 2016 v 19 hodin představili PhDr. Mirek Kovářík a jeho spolurecitátor Radek Bláha v Malostranské besedě knihu...

Literáti na trati IV aneb Kola se točí dál

16.12.2016 16:17
Motto: „Vítejte v dobře rozjetém mezinárodním vlaku!“ Literární skupina ČZS FISAIC vyhlašuje již čtvrtý ročník železniční knižní antologie...

Den poezie: Bez dialogu jsem jen sám se sebou, upadlý v trudný monolog

02.12.2016 19:37
    Celostátní festival české a mezinárodní poezie Den poezie je pořádán od roku 1999 na památku narození Karla Hynka Máchy...

Pořad Řekou proměn ve Vršovickém divadle Mana

29.11.2016 12:23
Řeku vnímáme jako pohyb - proměnu. Řeka je i symbolem cesty lidského života, od pramene narození  k moři věčnosti, ale je též symbolem...

Literáti na trati III aneb Železnice bez hranic

29.10.2016 17:19
Historické prostory vládního salonku na pražském Hlavním nádraží, které v minulosti hostily všechny české prezidenty i mnoho dalších významných...

Křest Kalmanachu 2016/2017 v Liberci

15.10.2016 09:27
V pondělí 10. října ve velkém sále liberecké krajské vědecké knihovny  křtil Kruh autorů Liberecka svůj Kalmanach 2016/2017.  Je již...

Básníci Marhoul a Hník v rádiu Sázava

01.09.2016 13:32
Básnici a spisovatelé Alois Marhoul a Ondřej Hník, členové Obce spisovatelů, byli pozváni do rádia Sázava k rozhovoru (nejen o své tvorbě) do živého...

Nové číslo OKOO právě vychází

26.08.2016 02:23
Právě vyšlo nové číslo webového knihovnického časopisu OKOO (Knihovna Petra Bezruče v Opavě, ředitelka Mgr. Zuzana Bornová), kam jsem jako dlouholetá...

Československé literárne mosty

12.08.2016 15:58
Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo dobré… A my sme ľuďmi slova. Dokonca doslova. Slovo je to, čo nás spája a my sme tí, ktorí spájajú slová. A za...

Dopisy člověku Nathanielovi

29.07.2016 09:09
Pásmo z esejistické knihy Stanislava Kubína Dopisy člověku Nathanielovi v podání brněnského Divadla hudby a poezie Agadir mělo premiéru v kostele...

Tomáš Magnusek, předseda Obce spisovatelů, byl hostem v Karlíně

26.07.2016 14:39
Poslední setkání Pražského klubu spisovatelů před prázdninami, v úterý 28. 6. 2016, navštívil předseda Obce spisovatelů, pan Tomáš Magnusek....
Záznamy: 1 - 12 ze 161
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Nové knihy členů OBCE SPISOVATELŮ

Jindřich Malšínský: NA KŘÍDLECH ANDĚLŮ

02.12.2016 15:58
Jihočeský spisovatel Jindřich Malšínský rozšířil svou sbírku vydaných elektronických i tištěných knih o další titul, nazvaný NA KŘÍDLECH ANDĚLŮ....

Marcella Barboe vydala Utrpení docenta H. ...

24.11.2016 22:51
Dovoluji si Vám oznámit, že nakladatelství Oftis vydalo 1.díl mé nové humorné knihy Utrpení docenta H. aneb Jak (ne)podlehnout manželce a jiné...

TŘETÍ MEDICÍNA Bohumila Ždichynce

14.11.2016 17:46
Svým zaměřením jde o průkopnickou a  koncepční knihu, vytyčující perspektivní cestu ke zdravému způsobu života. Západní medicína v průběhu...

Čtvrtý díl Zahrady Jany Richterové vychází s podtitulem VELMISTR

08.10.2016 09:33
Nakladatelství Kruh vydává čtvrtý díl pentalogie ZAHRADA s podtitulem VELMISTR. Opavská spisovatelka Jana Richterová představuje po předchozích...

Co možná nevíte o lidstvu

22.09.2016 16:22
K historickým bestsellerům a čtenářsky nejoblíbenějším publikacím patří populárně-naučné publikace z pera vodňanského autora Jana Bauera....

Jan BAUER: S cejchem vraha

18.06.2016 07:38
Už titul nové Bauerovy knihy „S cejchem vraha“ z produkce nakladatelství MOBA jasně naznačuje, že úspěšný vodňanský autor opět sáhl po...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Další literární aktuality

Před velkou cestou - Jaroslavu Holoubkovi

07.11.2016 17:23
V neděli 6. listopadu 2016 zesnul ve věku 70 let básník Jaroslav Holoubek. Brilantní novinář, člen rady Obce spisovatelů ČR, autor 13 básnických...

Miroslav Sígl a jeho nedožité devadesátiny

27.09.2016 21:26
Miroslav Sígl Milý pane Miroslave, jsem v rozpacích, jak začít. Nechce se mi mluvit o nedožitých devadesátinách, to jsou kupecké počty,...

Zemřel významný literát, vědec a autor František Kautman

21.06.2016 13:44
Obec spisovatelů ČR oznamuje úmrtí významného českého vědce a literáta PhDr. Františka Kautmana, CSc., a vyjadřuje hlubokou soustrast. František...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
TOPlist