Před velkou cestou -

Jaroslavu Holoubkovi

V neděli 6. listopadu 2016 zesnul ve věku 70 let básník Jaroslav Holoubek. Brilantní novinář, člen rady Obce spisovatelů ČR, autor 13 básnických sbírek, náš kamarád, zemřel na následky úrazu, který utrpěl v dubnu letošního roku. Osobní vzpomínku na cestu mu napsala Milena Fucimanová.

Milý Jardo,

připadá mi to velice divné: psát Ti dopis. Nikdy jsme si nic nesdělovali písemně. Stačilo spolu mluvit. Jednou jsem Ti říkala, že jsi byl pro mne dlouho Včelí král. A tys odpověděl, to už je dávno, kniha vyšla v roce 1989. A pak jsme spolu debatovali o tom, proč jsi knihu uvedl dvěma verši ze Sofoklovy Antigony: Mnoho je na světě mocného, nic však mocnějšího člověka.

A pak jsi dodal. A nic horšího než člověk, který dostane moc, ale nemá morálku Antigony.

Tvá poezie mě vždycky překvapovala. Měla jsem Tě dlouho za básníka – filozofa, pak jsi mi dal přečíst své nejnovější verše a já jsem poznala, že jsi bytostný lyrik v podobě sokola. Nezpíváš romanticky v zahradách. 

Naposled jsme se spolu bavili ve Vysokých Tatrách. Ukazoval jsi mi své poznámky a plány, které se týkaly česko-slovenského literárního spolužití. Byly to plány odvážné, ale naprosto reálné. Měl jsi radost, že nezůstane jen u slov a tezí. Tolik ses těšil!

Skoro nemůžu pokračovat. Vždycky mě zabolí, že naše řeč  nezná ta pravá slova útěchy.

Tak s Tebou budu mluvit jako s živým, protože chci mluvit o tom, co Tě přesahuje. Dala jsem Ti tenkrát na Slovensku  rukoudáním slib, že Ti pomůžu uskutečnit Tvou vizi. Byla tak velice podobná té mojí – ale Tvá byla výrazně mužnější. To se mi líbilo.

Ale všechno nakonec dopadlo jinak. Jsem zaskočená, zatímco Ty jako bys dávno znal ta nesnadná slova loučení. Já jsem je poznala díky Tvé básni Před velkou cestou: Až se nebe už nedá zastavit / a nebudeš rozumět mým slovům / opustíme město…

A taky jsi napsal: K čemu všechna ta varování? / Na lince důvěry to nikdo nebere … Nebylo by to ani fair / všechno podtrhnout a sečíst, / vděk, výsměch, pohrdání, / … zvláštní geometrie.

Ano, zvláštní geometrie. Taky jsi mi o ní tam Ve Vysokých Tatrách říkal víc. Myslím, že jsem pochopila, cos myslel těmi siločarami, všemi úhlopříčkami, i zrádnými body. Láska – to jsou dlouhé myšlenky na krátkých tratích, povídal jsi mi tenkrát. To pochopím, takový je život. Ale mluvil jsi také o bolestném šrámu, o němž už se nebude vědět, ale který trvá. A mluvil jsi o mnoha dalších věcech. O svém krédu: Nepodbízet se, nýbrž nabízet! Lvi nebo bozi.  A že ne všechno se zastaví a skončí. Takže jsi přece jen filozof, Jardo. Trvání je víc než bytí. Ale Tobě to přece nemusím vykládat.

Milena Fucimanová

Členské příspěvky

Vážené kolegyně a vážení kolegové, na vaši žádost zveřejňuji podrobnější informace,  potřebné zaplacení příspěvků v Obci spisovatelů za letošní rok 2016.

 Jsem ráda, že se mi ozýváte a řada z Vás slíbila zaplatit. Jste solidární. Vážíme si toho. Děkujeme.

Platební údaje:

Číslo účtu OS: 13237111/0100

Platba: 750 Kč/rok vydělávající

            400 Kč/rok důchodci  

Pokud se teprve chystáte k zaplacení příspěvku, můžete tak učinit i osobně, a to každé pondělí v čase mezi 14 – 17 hod v Železné 18. Upozorňujeme, že někdy není dobře slyšet zvonek, pokud firmy, které jsou na stejném patře jako naše kancelář, přivřou hlavní dveře z chodby. Je proto vhodné zatelefonovat PhDr. Františce Vrbenské, která zajišťuje v pondělí (někdy i v pátek) v kanceláři obětavě pravidelnou službu – mobil: 739 066 017. Někdy je tu i jiný člen Rady OS
Se srdečným pozdravem
Dr. Olga Nytrová, GSM  608 160 446

Literární soutěž O cenu Miloslava Švandrlíka 2016

Na snímku z vyhlášení - tři dámy v popředí zleva zástupkyně vydavatelství MS, která převzala cenu za Alenu Kastnerovou, Ivana Vostřáková a Zdeňka Ortová. Zcela vpravo Ondřej Hník, v horní řadě zleva členové rady Obce spisovatelů ČR Olga Nytrová, Radim Uzel a předseda Tomáš Magnusek.

V pátek 16. září 2016 byly v zaplněném sále Chodovské Tvrze v Praze v průběhu slavnostního odpoledne vyhlášeny výsledky literární soutěže O cenu Miloslava Švandrlíka 2016. Jde o soutěž každoročně vyhlašovanou Obcí spisovatelů ČR a Městskou částí Praha 11, v níž ocenění získávají nejlepší humoristické knihy vydané v předcházejícím roce.

V letošním roce se porota rozhodla rozdělit cenu mezi dvě knihy -  dětskou ilustrovanou knihu O nevyřáděném dědečkovi (autorka Alena Kastnerová, knihu vydalo nakladatelství Mladá fronta) a román Vysmátá koza aneb Přízrak krásné modelky (autorka Ivana Vostřáková, knihu vydalo nakladatelství I+D Design). Porota dále udělila čestné uznání knize Koukejte do výstřihů (autorka Zdeňka Ortová, nakladatelství Šulc – Švarc).

Předávání cen uváděl Radim Uzel, v průběhu večera recitoval a zpíval Jan Vodňanský a ceny vítězkám předal předseda Obce spisovatelů Tomáš Magnusek. V předcházejících letech byly oceněny knihy Zdeňka Svěráka, Rudolfa Křesťana nebo Evžena Bočka.

Daniela Kovářová, tisková mluvčí Obce spisovatelů ČR

V básnické Mobelově ceně dominovali J. Hannah Čermáková a Jakub Fišer prozaickou cenu BLINKR román roku ovládly Lydie Romanská a Daniela Kovářová

8. ročník Mobelovy ceny za nejlepší básnickou sbírku roku ovládli Hannah Čermáková, Jakub Fišer a Lubomír Brožek, II. ročník trofeje BLINKR román roku Lydie Romanská a Daniela Kovářová. Jednalo se o díla s vročením 2015.

Ve čtvrtek 15. 9. ve vinárně ČAS v Praze na Malé Straně vyhlásili básník ALOIS MARHOUL, principál literárního kruhu MOBEL, a prozaik Pavel Skramlík (pseudonym FELIX BOOM, autokraticky jmenovaný prezident privátní Literární akademie BLINKR) své nezávislé literární ceny pod záštitou Obce spisovatelů ČR.

Alois Marhoul letos přišel s novinkou a vyhlásil Mobelovu knihu roku. Držitelem tohoto ocenění se stal Lubomír Brožek za knihu aforismů Sirka v Herostratově kapse. Brožek je shodou okolností vítězem 1. ročníku Mobelovy ceny (na snímku níže vlevo s Aloisem Marhoulem).

Tradiční hlavní Mobelova cena byla letos opět dělená a "zlato" sdíleli Jarmila Hannah Čermáková za sbírku Toulky po rtech a Jakub Fišer za sbírku Já Amádeus.

Jako obvykle byla udělena řada dalších ocenění:

Mobelovo uznání: Bohumil Ždichynec za sbírku Žízeň v srdci spící, Jindřich Tošner za sbírku Láskolamy, Petr Švácha za sbírku Po lásce nožem, Mike Perry za sbírku Malostranské svítání.

Mobelova pochvala: Alena Melicharová, Jindra Lírová, Zdenka Líbalová, Irina Silecká, Hana Ševčíková, Jaroslava Pechová, Miloš J. Hudec, Libuše Matysíková.

Ceny předávali oba organizátoři osobně (na snímcích Hannah Čermáková s Aloisem Marhoulem, níže Jakub Fišer).

Nádherný večer v poetickém prostředí vinárny ČAS dokreslili italský zpěvák a kytarista Claudio Allavena a český klávesista Jan Brč.

Hlavním moderátorem a recitátorem byl Alois Marhoul  a stejně jako vloni se skvělým přednesem blýskl Jakub Fišer. Tento talentovaný básník zvítězil i v 7. ročníku (společně s Ondřejem Hníkem).

Lydie Romanská získala trofej BLINKR román roku za společenský román Láska je lepší než láska (předání bohužel nebyla tato ostravská autorka přítomna), cenou Literární akademie BLINKR převzala osobně píšící právnička a bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová za detektivní román Mrtvá z golfového hřiště.

Daniela Kovářová společně s organizátorem ceny BLINKR román roku Pavlem Skramlíkem /Felixem Boomem.

Bezprostřední radost Daniely Kovářové, o svém ocenění do poslední chvíle nevěděla. To specialita obou soutěží, že výsledky jsou tajné až do okamžiku vyhlášení. Odnesla si domů krychličku z ušlechtilého skla se svým 3D portrétem, který byl vyroben laserovou technologií.

Almanach Obce spisovatelů ČR

Obec spisovatelů ČR se rozhodla vydat publikaci nazvanou Almanach Obce spisovatelů ČR, která bude složená z autorských příspěvků svých členů. Náklady na vydání publikace uhradí Nadační fond Obce spisovatelů, každý člen OS má k dispozici 6 stran wordovského dokumentu (u souvislého textu jde přibližně o 22.000 znaků včetně mezer). Literární žánr i tematické zaměření příspěvku je libovolné, může tedy jít o poezii i prózu, popř. o ukázku delšího textu, a to i textu již publikovaného. Příspěvky budou v publikaci řazeny za sebou podle abecedního pořadí autorů, kniha bude také obsahovat kompletní seznam členů OS.

Jako autorský honorář obdrží každý autor publikovaného příspěvku jeden výtisk Almanachu, další výtisky bude možné si objednat nebo zakoupit v běžné distribuční síti. S ohledem na předpokládaný počet autorů přijímáme příspěvky zaslané pouze elektronicky.

Uzávěrka příspěvků: 1. září 2016

Předpokládaný termín vydání publikace: závěr roku 2016 nebo první pololetí roku 2017.

Příspěvky s uvedením jména a příjmení autora určené pro Almanach OS přijímá tisková mluvčí OS Daniela Kovářová na e-mailové adrese (daniela.kovarova@gmail.com).

Těšíme se na vaši reakci. Věříme, že většina členů Obce spisovatelů ČR projeví zájem o představení své tvorby a že tak založíme tradici vydávání Almanachů Obce spisovatelů ČR.

Tomáš Magnusek, předseda Obce spisovatelů ČR

Slovenští a čeští básníci se setkali v Bratislavě

Setkání slovenských a českých básníků v Bratislavě se uskutečnilo 14. července od 17 do 20 hodin. Za Obec spisovatelů ČR se ho zúčastnili Lydie Romanská a Alois Marhoul. V první části dostali prostor Češi, v druhé Slováci. O přestávce se roznášela jídla, nejdříve “Lehká žena” (zeleninový guláš), který navařil nejen slovutný básník, ale i mistrnný kuchař Alois Marhoul, potom na česneku a cibuli pomalu pečená vepřová plec a krkovička. Této lahůdky se zhostil kuchař kavárny Moaré, kde se celá akce konala. Hudební doprovod byl v režii Kataríny Feldekové, jedné z nejpopulárnějších slovenských zpěvaček.

Další společná akce se uskuteční na české půdě, a to na Farmě Klínec v pátek 5. srpna v 18 hodin, kam jsou pozváni v rámci česko-slovenských dotyků slovenští básníci: Ján Tazberík, Ondrej Kalamár a Zuzana Kuglerová.

Na snímku Alois Marhoul a Lydie Romanská před kavárnou Moaré v Bratislavě, na jejíž výlohy psali své verše.

Cenu Jiřího Theinera obdržela na festivalu Svět knihy  Markéta Goetz-Stankiewicz z Kanady

V rámci mezinárodního literárního festivalu Česká kniha na výstavišti v Praze-Holešovicích byla udělena řada významných ocenění. Tradiční Cenu Jiřího Theinera za šíření a propagaci české literatury v zahraničí obdržela v pátek 13. května ve 12 hodin v literárním sále pravého křídla Průmyslového paláce kanadská literární publicistka a esejistka českého původu (narodila se v roce 1927 v Liberci) Markéta Goetz-Stankiewicz, emeritní profesorka University of British Columbia se sídlemm ve Vancouveru. Jiří Theiner je významný český překladatel, v jehož díle pokračuje jeho syn Pavel Theiner, překladatel z češtiny do angličtiny, donátor této ceny.

V Senátu Parlamentu ČR proběhla valná hromada Obce spisovatelů

V úterý 5. ledna 2016 proběhla ve Frýdlanstském sále Senátu Parlamentu ČR XVIII. valná hromada Obce spisovatelů ČR za přítomnosti hostitele Zdeňka Škromacha, místopředsedy Senátu. V jejím průběhu přítomní schválili změny stanov, kterými tento základní dokument uvedli do souladu s novým občanským zákoníkem.

Při valné hromadě Obce spisovatelů ČR v Senátu Parlamenu ČR 5. ledna - zleva - při vstupním projevu předseda Tomáš Magnusek, členka Rady OS a tisková mluvčí Daniela Kovářová, místopředseda  Senátu Parlamentu ČR Zdeněk Škromach, místopředsedové Obce spisovatelů ČR Lydie Romanská a Radim Uzel.

Obec spisovatelů bude nadále zapsaným spolkem, valná hromada bude svolávána 1x ročně a volební období jejích orgánů bude pětileté. Valná hromada zmocnila svého předsedu Tomáše Magnuska a advokátku JUDr. Helenu Ottovou-Zelenkovou k vyřízení zápisu změn v obchodním rejstříku a přivítala ve svém středu osm nových členů.

Daniela Kovářová, tisková mluvčí Obce spisovatelů ČR

POZVÁNKY a AKCE

Pokračuje Deset deka štěstí a čeká nás Maxiautogramiáda potomků slavných

25.10.2016 14:54
V podzimní literární sezoně pokračuje v Praze i cyklus poetických pořadů Deset deka štěstí básníků Aloise Marhoula a Ondřeje Hníka. Pozvánky na...

Agadir uvádí Michala Otta

08.10.2016 09:41
Brněnské Divadlo hudby a poezie AGADIR si vás dovoluje pozvat na představení Agadir uvádí... Michal Ott. Kdy: 13. 10. 2016 18:00 Kde: Mahenův...

Žeň žen podruhé 18. listopadu

03.10.2016 11:55

Dvakrát v Praze se slovenskými autory

28.09.2016 16:23
Zveme vás na besedu s předními slovenskými spisovateli, která se uskuteční v knihovně PedF UK ve středu 5. října v 17 hodin, Magdaleny Rettigové č....

Pražský klub spisovatelů uctí Den světového míru

26.09.2016 14:09
Náboženská obec Církve československé v Praze 8 - Karlíně ve spolupráci s Pražským klubem spisovatelů vás srdečně zve při příležitosti Mezinárodního...

Hostem setkání Pražského klubu spisovatelů bude KARLA ERBOVÁ

07.09.2016 18:00
Pravidelné setkání Pražského klubu spisovatelů se bude konat již 20. 9. v 18:15 v Karlíně, Vítkova 13. Jedná se tedy vždy o předposlední úterý...

Kabaret "Dobře vím, že jsi šedivá", má 7. reprízu

06.09.2016 12:18
Dvě poznámky na horní okraj: 1) Je to literárně-hudební kabaret, žádné nožky ke stropu, 2) Není to Umění s velkým U, bavíme se. Bavíme se ovšem nejen...

8. ročník Mobelovy ceny o nejlepší básnickou sbírku roku 2015 a II. ročník soutěže BLINKR román roku vyhlásíme 15. září 2016 v Praze

27.08.2016 16:15
Výsledky dvou nezávislých soutěží o nejlepší díla v klíčových literárních oborech poezie a prózy pod záštitou Obce spisovatelů České republiky...
Záznamy: 1 - 8 ze 145
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Nové knihy členů OBCE SPISOVATELŮ

Čtvrtý díl Zahrady Jany Richterové vychází s podtitulem VELMISTR

08.10.2016 09:33
Nakladatelství Kruh vydává čtvrtý díl pentalogie ZAHRADA s podtitulem VELMISTR. Opavská spisovatelka Jana Richterová představuje po předchozích...

Co možná nevíte o lidstvu

22.09.2016 16:22
K historickým bestsellerům a čtenářsky nejoblíbenějším publikacím patří populárně-naučné publikace z pera vodňanského autora Jana Bauera....

Jan BAUER: S cejchem vraha

18.06.2016 07:38
Už titul nové Bauerovy knihy „S cejchem vraha“ z produkce nakladatelství MOBA jasně naznačuje, že úspěšný vodňanský autor opět sáhl po...

Jan Míka: Skoro se to podobalo lásce

17.06.2016 07:42
Také v této knize, která pod titulem Skoro se to podobalo lásce zahrnuje dvě obsáhlé novely, se táborský scénárista a spisovatel Jan Míka vrací...

Beranovi četníci opět na scéně

10.04.2016 15:23
Do kategorie původní česká detektivka zařadilo nakladatelství Moba knižní novinku píseckého autora Ladislava Berana, nazvanou jasně a výstižně...

BOHUMIL ŽDICHYNEC: Známe sami sebe?

17.02.2016 15:05
Pohled lékaře na složitý život moderního člověka, návod, jak se orientovat ve světě, do kterého jsme se narodili a který vědomě či nevědomě měníme....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

CO PRÁVĚ DĚLÁME...

Literáti na trati III aneb Železnice bez hranic

29.10.2016 17:19
Historické prostory vládního salonku na pražském Hlavním nádraží, které v minulosti hostily všechny české prezidenty i mnoho dalších významných...

Křest Kalmanachu 2016/2017 v Liberci

15.10.2016 09:27
V pondělí 10. října ve velkém sále liberecké krajské vědecké knihovny  křtil Kruh autorů Liberecka svůj Kalmanach 2016/2017.  Je již...

Básníci Marhoul a Hník v rádiu Sázava

01.09.2016 13:32
Básnici a spisovatelé Alois Marhoul a Ondřej Hník, členové Obce spisovatelů, byli pozváni do rádia Sázava k rozhovoru (nejen o své tvorbě) do živého...

Nové číslo OKOO právě vychází

26.08.2016 02:23
Právě vyšlo nové číslo webového knihovnického časopisu OKOO (Knihovna Petra Bezruče v Opavě, ředitelka Mgr. Zuzana Bornová), kam jsem jako dlouholetá...

Československé literárne mosty

12.08.2016 15:58
Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo dobré… A my sme ľuďmi slova. Dokonca doslova. Slovo je to, čo nás spája a my sme tí, ktorí spájajú slová. A za...

Dopisy člověku Nathanielovi

29.07.2016 09:09
Pásmo z esejistické knihy Stanislava Kubína Dopisy člověku Nathanielovi v podání brněnského Divadla hudby a poezie Agadir mělo premiéru v kostele...

Tomáš Magnusek, předseda Obce spisovatelů, byl hostem v Karlíně

26.07.2016 14:39
Poslední setkání Pražského klubu spisovatelů před prázdninami, v úterý 28. 6. 2016, navštívil předseda Obce spisovatelů, pan Tomáš Magnusek....

Almanach české poezie: Řezbáři stínů

03.07.2016 13:37
V roce 2013 vyšli Ptáci z podzemí, v dalších dvou letech pak Pastýři noci, Rybáři odlivu a letos tedy přicházejí Řezbáři stínů. Řezbáři stínů je...

Setkání s japanologem Jakubem Zemanem

23.06.2016 07:14
Horská vesnice psa štěkat neomrzí na svou ozvěnu. Jakub Zeman Ochutnali jste někdy čaj připravovaný dálněvýchodním způsobem „bundžin-ča“? Příležitost...

Číše Petra Voka tentokrát ocenila Vladimíra Šindeláře

17.06.2016 07:32
Již jedenáctá v pořadí byla symbolická Číše Petra Voka, kterou Jihočeský klub Obce spisovatelů předal koncem května v obřadní síni...

Uzávěrky 8. ročníku básnické MOBELOVY CENY a II. ročníku "open" ceny BLINKR ROMÁN ROKU jdou do finále

15.06.2016 18:20
Už v únoru letošního roku básník Alois Marhoul a prozaik Felix Boom (vlastním jménem Pavel Skramlík) oslovili na literárním  večeru v poetické...

Almanach českých básníků 2016 se křtí 1. července v Portheimce

15.06.2016 12:08
Křest almanachu českých básníků 2016 pod titulem ŘEZBÁŘI STÍNŮ, který vypravil editor a básník Vladimír Stibor, se koná v restauraci a galerii...
Záznamy: 1 - 12 ze 156
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky Obce spisovatelů ČR

Zápis z Rady Obce spisovatelů 17. června 2016

22.06.2016 15:00
V pátek 17. června 2016 se naposledy před prázdninami sešla Rada Obce spisovatelů ČR. Vedle organizačních a finančních záležitostí schválila vydání...

Zápis ze zasedání Rady Obce spisovatelů ČR ze dne 22. 3. 2016

11.04.2016 02:06
V sídle Obce spisovatelů České republiky v Praze 1, Železná 18, proběhlo 22. března 2016 Rady této organizace, která projednala tyto body svého...

Zápis z XVIII. Valné hromady Obce spisovatelů ČR konané dne 5. ledna 2016 v Senátě Parlamentu ČR v Praze

15.01.2016 15:40
Přítomnost: viz prezenční listina Jednotlivé projednané body: 1/ Valnou hromadu řídila a zahájila v 11 hodin Daniela Kovářová. V pracovním...

Členské příspěvky 2015 a 2016

02.01.2016 14:08
Členské příspěvky pro rok 2015 i za rok 2016 mohou členové hradit v hotovosti v kterékoliv pobočce Komerční banky složením přímo na účet, na poště...

A. J. Liehm a Jiří Žáček obdrželi státní vyznamenání

29.10.2015 16:21
Obec spisovatelů ČR srdečně blahopřeje literárnímu a filmovému kritikovi, esejistovi, publicistovi a překladateli Antonínu Jaroslavu Liehmovi (91) a...
1 | 2 | 3 >>

Další literární aktuality

Miroslav Sígl a jeho nedožité devadesátiny

27.09.2016 21:26
Miroslav Sígl Milý pane Miroslave, jsem v rozpacích, jak začít. Nechce se mi mluvit o nedožitých devadesátinách, to jsou kupecké počty,...

Zemřel významný literát, vědec a autor František Kautman

21.06.2016 13:44
Obec spisovatelů ČR oznamuje úmrtí významného českého vědce a literáta PhDr. Františka Kautmana, CSc., a vyjadřuje hlubokou soustrast. František...

Zemřel Pavel WEIGEL

30.11.2015 12:35
Obec spisovatelů ČR se smutkem v duši sděluje, že v pondělní noci 30. listopadu opustil tento svět spisovatel, překladatel a obětavý pomocník všech...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
TOPlist