Výsledky literární soutěže O cenu Miloslava Švandrlíka 2016 vyhlásíme 16. září

Málokterý český humorista si získal takovou oblibu jako autor Černých baronů a řady dalších zábavných příběhů. Na jeho počest a k podpoře české humoristické tvorby ustavily Obec spisovatelů České republiky a Městská část Praha 11 literární soutěž O cenu Miloslava Švandrlíka. Soutěž se setkala se značným zájmem jak ze strany nakladatelství a spisovatelů samých, tak i čtenářské obce. Letos se koná již čtvrtý ročník, v němž přihlášené tituly vydané v r. 2015 pečlivě hodnotila šestičlenná odborná porota.

Výsledky budou tak jako při minulých zdařilých finále CMŠ slavnostně vyhlášeny v rámci Dní Prahy 11. Akce, na níž budou nejlepší humoristické knihy loňského roku odměněny, se uskuteční v pátek 16. září 2016 v 15 hod. v prostorách Chodovské tvrze na Jižním Městě. Důstojnému předání ceny a věcných odměn budou přítomni zástupci Prahy 11 a Obce spisovatelů s koordinátorkou soutěže PhDr. Olgou Nytrovou. Moderování se s vtipem ujme MUDr. Radim Uzel, o hudební doprovod se postará zpěvák a spisovatel PhDr. Ing. Jan Vodňanský, ukázky z vítězných prací přečte populární autorka JUDr. Daniela Kovářová. Vstup pro veřejnost je volný.

PhDr. Františka Vrbenská

Almanach Obce spisovatelů ČR

Obec spisovatelů ČR se rozhodla vydat publikaci nazvanou Almanach Obce spisovatelů ČR, která bude složená z autorských příspěvků svých členů. Náklady na vydání publikace uhradí Nadační fond Obce spisovatelů, každý člen OS má k dispozici 6 stran wordovského dokumentu (u souvislého textu jde přibližně o 22.000 znaků včetně mezer). Literární žánr i tematické zaměření příspěvku je libovolné, může tedy jít o poezii i prózu, popř. o ukázku delšího textu, a to i textu již publikovaného. Příspěvky budou v publikaci řazeny za sebou podle abecedního pořadí autorů, kniha bude také obsahovat kompletní seznam členů OS.

Jako autorský honorář obdrží každý autor publikovaného příspěvku jeden výtisk Almanachu, další výtisky bude možné si objednat nebo zakoupit v běžné distribuční síti. S ohledem na předpokládaný počet autorů přijímáme příspěvky zaslané pouze elektronicky.

Uzávěrka příspěvků: 1. září 2016

Předpokládaný termín vydání publikace: závěr roku 2016 nebo první pololetí roku 2017.

Příspěvky s uvedením jména a příjmení autora určené pro Almanach OS přijímá tisková mluvčí OS Daniela Kovářová na e-mailové adrese (daniela.kovarova@gmail.com).

Těšíme se na vaši reakci. Věříme, že většina členů Obce spisovatelů ČR projeví zájem o představení své tvorby a že tak založíme tradici vydávání Almanachů Obce spisovatelů ČR.

Tomáš Magnusek, předseda Obce spisovatelů ČR

Slovenští a čeští básníci se setkali v Bratislavě

Setkání slovenských a českých básníků v Bratislavě se uskutečnilo 14. července od 17 do 20 hodin. Za Obec spisovatelů ČR se ho zúčastnili Lydie Romanská a Alois Marhoul. V první části dostali prostor Češi, v druhé Slováci. O přestávce se roznášela jídla, nejdříve “Lehká žena” (zeleninový guláš), který navařil nejen slovutný básník, ale i mistrnný kuchař Alois Marhoul, potom na česneku a cibuli pomalu pečená vepřová plec a krkovička. Této lahůdky se zhostil kuchař kavárny Moaré, kde se celá akce konala. Hudební doprovod byl v režii Kataríny Feldekové, jedné z nejpopulárnějších slovenských zpěvaček.

Další společná akce se uskuteční na české půdě, a to na Farmě Klínec v pátek 5. srpna v 18 hodin, kam jsou pozváni v rámci česko-slovenských dotyků slovenští básníci: Ján Tazberík, Ondrej Kalamár a Zuzana Kuglerová.

Na snímku Alois Marhoul a Lydie Romanská před kavárnou Moaré v Bratislavě, na jejíž výlohy psali své verše.

Uzávěrky 8. ročníku básnické MOBELOVY CENY a II. ročníku "open" ceny BLINKR ROMÁN ROKU jdou do finále

Už v únoru letošního roku básník Alois Marhoul a prozaik Felix Boom (vlastním jménem Pavel Skramlík) oslovili na literárním  večeru v poetické vinárně Bouvard & Pecuchet v Praze 1 české básníky a romanopisce a pod záštitou Obce spisovatelů ČR vyhlásili další ročníky svých nezávislých literárních soutěží. Alois Marhoul jako hlavní organizátor této "dvojceny" pořádá již 8. ročník MOBELOVY CENY pro nejlepší básnickou sbírku roku 2015  s vlastními podkategoriem. Felix Boom vyhlásil II. ročník ceny BLINKR ROMÁN ROKU (díla s vročením 2015). Obě trofeje budou mít v září letošního roku znovu společný laureátský večer jako minulý rok. Tento experiment se velmi vydařil, proto tato literární aliance bude pokračovat.

Uzávěrky obou soutěží se kvapem blíží. Mobelova cena má finální termín přihlášek 30. 6. 2016. Uzávěrka Blinkr román roku byla prodloužena do 31. 7. 2016. Přesné datum vyhlášení a místo pořadatelé teprve upřesní, pravděpodobně se uskuteční znovu v září 2016 v Praze. Organizátoři očekávají, že se účast vyrovná loňskému roku.

Podmínky 8. ročníku básnické soutěže MOBELOVA CENA:

Zaslat do 30. 6. 2016 JEDEN výtisk básnické sbírky (s vročením 2015) včetně adresy autora, kontaktního telefonu, případně mailové adresy - zaslaný autorem (nebo doporučující osobou s autorovým vědomím, s uvedením kontaktních dat) na adresu:

Alois Marhoul, 252 04 Čisovice 123. Telefon: 602 308 363. E-mail: gastroservis@volny.cz

O výsledku v hlavní kategorii a podkategoriích rozhoduje Alois Marhoul a neformální kruh jeho přátel z oblasti poezie.

Jeden ze dvou laureátů hlavní ceny 7. ročníku Mobelovy ceny Ondřej Hník (vlevo) a Alois Marhoul (zcela vpravo) při vyhlašování v roce 2015.

Podmínky II. ročníku prozaické soutěže BLINKR ROMÁN ROKU:

Zaslat do 31. 7. 2016 DVA výtisky původního českého románu (s vročením 2015), jenž vyšel v nákladu minimálně 800 papírových exemplářů, včetně adresy autora, kontaktního telefonu, případně mailové adresy - zaslaný autorem (nebo doporučující osobou s autorovým vědomím, s uvedením kontaktních dat) na adresu:

Vydavatelství BLINKR, Pavel  Skramlík, Společná 2211/2, 182 00 Praha 8. Telefon 728 135 077, e-mail redakce@blinkr-knihy.com.

Podmínky pro román: jedná se o kategorii "OPEN" bez ohledu na to, zda jde o román pro mládež, společenský, historický, psychologický, detektivní, fantaskní nebo sci-fi atd. Rozhodující je poutavý příběh a kvalita jeho autorského zpracování.

O výsledku soutěže rozhodnou členové soukromé Literární akademie BLINKR.

Zleva Dagmar Edith Holá, Felix Boom a držitel hlavní ceny Otomar Dvořák při vyhlašování I. ročníku cen Blinkr román roku v roce 2015.

Slovensko-český literární večer aneb Koľko ľudí, toľko chutí

V sobotu 14. května se ve Slovenském domě v Praze konal Slovensko-český literární večer. Setkání zahájil a hosty přivítal předseda Světového sdružení Slováků v zahraničí a ředitel Slovenského domu v Praze Vladimír Skalský. A pak již Zuzana Kuglerová uvedla básnířku a spisovatelku Lydii Romanskou, která recitovala verše ze své básnické sbírky věnované K. H. Máchovi. Přivedla si s sebou hosta - spisovatelku Janu Richterovou. Autorka, která sama několik let působila v lidovém folklorním souboru, v jedné z kapitol knihy Zahrada Sféra popisuje, jak se tančí na Valašsku.

Slovenský básník a humorista Ondrej Kalamár ze své tvorby uvedl, jak sám říká, „dve básne a zopár aforismov“. Mně se obzvláště zalíbil aforismus kanibalův: ,Koľko ľudí, toľko chutí”.

Autor sám upozornil na jistou spřízněnost s Aloisem Marhoulem, dokonce tvrdil, že jsou jednovaječná dvojčata, ale to se mi zdálo přehnané. Alois Marhoul sám pak předčítal básně i aforismy ze své tvorby a opravdu, oba autoři mají mnoho společného – smysl pro humor a nadsázku a schopnost toto vše odít do slov a podat tak báječně, že posluchači jsou opravdu nadšení.

Karla Erbová svou úvodní báseň dokonce těmto dvěma mužům věnovala a pak přečetla ještě několik svých skvělých básní. Mě uchvátila báseň o tom, jak anděl na okně katedrály Notre-Dame váží duše.

Spisovatelka, novinářka a básnířka Zuzana Kuglerová vystoupila se svými básněmi jako poslední v literární části večera. Společně s Ondrejem Kalamárem přinesli své knihy – její kniha Legenda o Selenovi byla nominována na cenu Mimořádný literární počin roku 2015.

Ředitel Slovenského domu poté poděkoval účinkujícím první části večera. Po přestávce již přišel na řadu soubor Okienko snov Ellen Waltersteinové s lidovými písničkami a tanci ze Slovenska. Kromě písní byli součástí jejich programu i scénky z jednotlivých ročních období - např. stavění májky nebo vinobraní. Milovníci lidových písní si opravdu přišli na své. Bylo krásné se zase jednou sejít se slovenskými přáteli a připomenout si onu slovanskou vzájemnost i na poli literárním a hudebním.

V obecenstvu se sešli kromě již uvedených umělců např. Olga Nytrová, Markéta Hlasivcová, Jindřich Volek, Zuzana Havelková, Jana Hochmannová, Zita Malaníková, Jaroslava Pechová, Vlasta Polívková, Eliška Peroutková, Olga Schmidtová,  Pavel Benda, Antonín Šícha a další.

Markéta Hlasivcová

LDK Dialog na cestě

Cenu Jiřího Theinera obdržela na festivalu Svět knihy  Markéta Goetz-Stankiewicz z Kanady

V rámci mezinárodního literárního festivalu Česká kniha na výstavišti v Praze-Holešovicích byla udělena řada významných ocenění. Tradiční Cenu Jiřího Theinera za šíření a propagaci české literatury v zahraničí obdržela v pátek 13. května ve 12 hodin v literárním sále pravého křídla Průmyslového paláce kanadská literární publicistka a esejistka českého původu (narodila se v roce 1927 v Liberci) Markéta Goetz-Stankiewicz, emeritní profesorka University of British Columbia se sídlemm ve Vancouveru. Jiří Theiner je významný český překladatel, v jehož díle pokračuje jeho syn Pavel Theiner, překladatel z češtiny do angličtiny, donátor této ceny.

Seifertovy Kralupy 2016

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje, na památku básníka Jaroslava Seiferta, autorskou literární soutěž v rámci 21. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy.

Literární soutěž je určená všem občanům ČR bez omezení věku a probíhá ve dvou věkových kategoriích – 14 až 18 let (dovršených do 30. 6. soutěžního roku), a nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů elektronicky nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích.

Jedna z básní musí mít formu sonetu.

Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny. Práce zasílané poštou bude obsahovat: tři neoznačené exempláře a neporušenou, zalepenou obálku, ve které bude čtvrtý exemplář se jménem, příjmením, věkem a bydlištěm. V elektronických verzích budou údaje vypsány v těle e-mailu, nikoli v přiložených básních, které budou ve formátu doc. nebo pdf.

Zaslané práce se nevracejí.

Uzávěrka je 31. 5. 2016.

Vítězné práce vybrané odbornou porotou budou odměněny.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy.

Práce zasílejte na adresu: Městský úřad Kralupy n. Vlt., „Seifertovy Kralupy“, k rukám J. Daňhelové, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy n. Vlt., telefon 315 739 866 – e-mail: jaroslava.danhelova@mestokralupy.cz

Vyhlášení Ceny Miloslava Švandrlíka

Obec spisovatelů a Rada městské části Praha 11 vyhlašují další ročník Ceny Miloslava Švandrlíka pro nejlepší humoristickou knihu českého autora v uplynulém kalendářním roce 2015.

Návrhy na udělení Ceny Miloslava Švandrlíka lze posílat do 29. února 2016.

Pravidla:

1. cena se udílí za nejlepší humoristickou knihu českého autora vydanou v roce 2015, podle vročení v tiráži,

2. cenu obdrží autor knihy,

3. návrhy na udělení Ceny mohou podávat občané a subjekty v ČR s krátkým zdůvodněním nominace do konce února 2016 na adresu Obec spisovatelů, Železná 18, Praha 1, PSČ 110 00 nebo na Úřad městské části Praha 11, odbor kultury a školství, Ocelíkova 672/1, Praha 4, PSČ 149 41, spolu s výtiskem navrhované publikace, který zůstane v majetku organizátora,

4. o udělení Ceny rozhoduje pětičlenná porota složená ze dvou zástupců MČ Praha 11, ze dvou zástupců Obce spisovatelů a jednoho nezávislého odborníka. Porota může k posuzování děl přizvat i další odborníky z oblasti literatury s hlasem poradním,

5. cena je spojena s finančním, případně i věcným darem a diplomem, porota může navrhnout udělení čestného uznání i dalším autorům,

6. cenu uděluje představitel Obce spisovatelů a představitel MČ Praha 11, předpokládá se její předání v průběhu září 2016.

V Senátu Parlamentu ČR proběhla valná hromada Obce spisovatelů

V úterý 5. ledna 2016 proběhla ve Frýdlanstském sále Senátu Parlamentu ČR XVIII. valná hromada Obce spisovatelů ČR za přítomnosti hostitele Zdeňka Škromacha, místopředsedy Senátu. V jejím průběhu přítomní schválili změny stanov, kterými tento základní dokument uvedli do souladu s novým občanským zákoníkem.

Při valné hromadě Obce spisovatelů ČR v Senátu Parlamenu ČR 5. ledna - zleva - při vstupním projevu předseda Tomáš Magnusek, členka Rady OS a tisková mluvčí Daniela Kovářová, místopředseda  Senátu Parlamentu ČR Zdeněk Škromach, místopředsedové Obce spisovatelů ČR Lydie Romanská a Radim Uzel.

Obec spisovatelů bude nadále zapsaným spolkem, valná hromada bude svolávána 1x ročně a volební období jejích orgánů bude pětileté. Valná hromada zmocnila svého předsedu Tomáše Magnuska a advokátku JUDr. Helenu Ottovou-Zelenkovou k vyřízení zápisu změn v obchodním rejstříku a přivítala ve svém středu osm nových členů.

Daniela Kovářová, tisková mluvčí Obce spisovatelů ČR

CO PRÁVĚ DĚLÁME...

Nové číslo OKOO právě vychází

26.08.2016 02:23
Právě vyšlo nové číslo webového knihovnického časopisu OKOO (Knihovna Petra Bezruče v Opavě, ředitelka Mgr. Zuzana Bornová), kam jsem jako dlouholetá...

Československé literárne mosty

12.08.2016 15:58
Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo dobré… A my sme ľuďmi slova. Dokonca doslova. Slovo je to, čo nás spája a my sme tí, ktorí spájajú slová. A za...

Dopisy člověku Nathanielovi

29.07.2016 09:09
Pásmo z esejistické knihy Stanislava Kubína Dopisy člověku Nathanielovi v podání brněnského Divadla hudby a poezie Agadir mělo premiéru v kostele...

Tomáš Magnusek, předseda Obce spisovatelů, byl hostem v Karlíně

26.07.2016 14:39
Poslední setkání Pražského klubu spisovatelů před prázdninami, v úterý 28. 6. 2016, navštívil předseda Obce spisovatelů, pan Tomáš Magnusek....

Almanach české poezie: Řezbáři stínů

03.07.2016 13:37
V roce 2013 vyšli Ptáci z podzemí, v dalších dvou letech pak Pastýři noci, Rybáři odlivu a letos tedy přicházejí Řezbáři stínů. Řezbáři stínů je...

Setkání s japanologem Jakubem Zemanem

23.06.2016 07:14
Horská vesnice psa štěkat neomrzí na svou ozvěnu. Jakub Zeman Ochutnali jste někdy čaj připravovaný dálněvýchodním způsobem „bundžin-ča“? Příležitost...

Číše Petra Voka tentokrát ocenila Vladimíra Šindeláře

17.06.2016 07:32
Již jedenáctá v pořadí byla symbolická Číše Petra Voka, kterou Jihočeský klub Obce spisovatelů předal koncem května v obřadní síni...

Almanach českých básníků 2016 se křtí 1. července v Portheimce

15.06.2016 12:08
Křest almanachu českých básníků 2016 pod titulem ŘEZBÁŘI STÍNŮ, který vypravil editor a básník Vladimír Stibor, se koná v restauraci a galerii...

Polští básníci v Praze

14.05.2016 11:57
Hosty Obce spisovatelů České republiky byli v prvním květnovém týdnu roku 2016 tři z nejvýzamnějších polských básníků Andrzej Bartyński, Kazimierz...
Záznamy: 1 - 9 ze 150
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

POZVÁNKY a AKCE

Hostem v Karlíně bude předseda Obce spisovatelů Tomáš Magnusek

26.06.2016 12:31
Pravidelné setkání Pražského klubu spisovatelů se bude konat 28. 6. v 18:15 v Karlíně, Vítkova 13. Jako vždy se jedná o poslední úterý...

Literární večer v Café AdAstra 27. června

23.06.2016 06:09
Café AdAstra uvádí na Praze 2 v pondělí 27. června 2016 v 18.30 literární soirée MUŽSKÁ ZNAMENÍ, které překvapí. V pořadu představí svou autorskou...

33. literární Čisovice budou v Klínci, pozor na dopravní past

21.06.2016 15:40
Alois Marhoul zve na na 33. literární Čisovice, které se 25. června 2016 (od 14 hodin) poprvé odehrají mimo Čisovice, a to v Klínci, na farmě mých...

Lydie Romanská prezentuje svůj román Láska je víc než láska

12.06.2016 11:32
Prozaička a básnířka Lydie Romanská zve na prezentaci svého nového románu LÁSKA JE VÍC NEŽ LÁSKA v rámci literárního večera českého centra...

Autoří zblízka a nahlas - Daniela Kovářová

07.06.2016 16:01
Ve středu 22. června 2016 od 18 hodin v Chodovské tvrzi v Praze bude  v cyklu autorských čtení hostem Daniela Kovářová, jedna z loňských...

12. repríza jazzového kabaretu KDYBYCH BYL ŽRALOK

29.05.2016 17:53
Repríza úspěšného programu proběhne ve čtvrtek 9. června 2016 již od 18:30. Večer pokračuje po skončení kabaretu. Kdo uhodne proč, ten to bude vědět....

Výbava do Duše v peří 4. června: papír, tužka. nástroje a zpěvníky, tašky na víno

24.05.2016 14:42
Občanské sdružení Futura 2050 a Ondra & Růženka Hníkovi vás srdečně zvou na ochutnávku vín vinařství Břetislava Medňanského (Hustopeče) se...

Na setkání do Karlína přijde Luboš Yetti Koláček

24.05.2016 13:32
Pravidelné setkání Pražského klubu spisovatelů se bude konat 31. 5. v 18:15 v Karlíně, Vítkova 13. Jako vždy se jedná o poslední úterý...
Záznamy: 1 - 8 ze 135
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Nové knihy členů OBCE SPISOVATELŮ

Jan BAUER: S cejchem vraha

18.06.2016 07:38
Už titul nové Bauerovy knihy „S cejchem vraha“ z produkce nakladatelství MOBA jasně naznačuje, že úspěšný vodňanský autor opět sáhl po...

Jan Míka: Skoro se to podobalo lásce

17.06.2016 07:42
Také v této knize, která pod titulem Skoro se to podobalo lásce zahrnuje dvě obsáhlé novely, se táborský scénárista a spisovatel Jan Míka vrací...

Beranovi četníci opět na scéně

10.04.2016 15:23
Do kategorie původní česká detektivka zařadilo nakladatelství Moba knižní novinku píseckého autora Ladislava Berana, nazvanou jasně a výstižně...

BOHUMIL ŽDICHYNEC: Známe sami sebe?

17.02.2016 15:05
Pohled lékaře na složitý život moderního člověka, návod, jak se orientovat ve světě, do kterého jsme se narodili a který vědomě či nevědomě měníme....

Česká a slovenská poezie spolu ve sbírce CESTY Mileny Fucimanové a Etely Farkašové

28.01.2016 16:15
V závěru roku 2015 vyšla v nakladatelství SURSUM nová básnická sbírka Mileny Fucimanové s názvem CESTY. Je to první kniha nefalšované československé...

ELEKTRONICKÉ KNIHY JINDŘICHA MALŠÍNSKÉHO VYŠLY TISKEM

07.01.2016 16:31
Jihočeský spisovatel Jindřich Malšínský vydává své knihy elektronicky v ostravském nakladatelství ŽÁR (www.zar.cz). Je však známo, že ne každý...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky Obce spisovatelů ČR

Zápis z Rady Obce spisovatelů 17. června 2016

22.06.2016 15:00
V pátek 17. června 2016 se naposledy před prázdninami sešla Rada Obce spisovatelů ČR. Vedle organizačních a finančních záležitostí schválila vydání...

Zápis ze zasedání Rady Obce spisovatelů ČR ze dne 22. 3. 2016

11.04.2016 02:06
V sídle Obce spisovatelů České republiky v Praze 1, Železná 18, proběhlo 22. března 2016 Rady této organizace, která projednala tyto body svého...

Zápis z XVIII. Valné hromady Obce spisovatelů ČR konané dne 5. ledna 2016 v Senátě Parlamentu ČR v Praze

15.01.2016 15:40
Přítomnost: viz prezenční listina Jednotlivé projednané body: 1/ Valnou hromadu řídila a zahájila v 11 hodin Daniela Kovářová. V pracovním...

Členské příspěvky 2015 a 2016

02.01.2016 14:08
Členské příspěvky pro rok 2015 i za rok 2016 mohou členové hradit v hotovosti v kterékoliv pobočce Komerční banky složením přímo na účet, na poště...

A. J. Liehm a Jiří Žáček obdrželi státní vyznamenání

29.10.2015 16:21
Obec spisovatelů ČR srdečně blahopřeje literárnímu a filmovému kritikovi, esejistovi, publicistovi a překladateli Antonínu Jaroslavu Liehmovi (91) a...
1 | 2 | 3 >>

Další literární aktuality

Zemřel významný literát, vědec a autor František Kautman

21.06.2016 13:44
Obec spisovatelů ČR oznamuje úmrtí významného českého vědce a literáta PhDr. Františka Kautmana, CSc., a vyjadřuje hlubokou soustrast. František...

Zemřel Pavel WEIGEL

30.11.2015 12:35
Obec spisovatelů ČR se smutkem v duši sděluje, že v pondělní noci 30. listopadu opustil tento svět spisovatel, překladatel a obětavý pomocník všech...

Pohár pro Pánaboha: Jaroslav Kirchner (* 22. 9. 1953 – † 16. 11. 2015)

18.11.2015 23:44
Parafrázi titulu knihy Oty Pavla jsem si vypůjčil pro nekrolog člověka, který měl podobný osud. Jaroslav Kirchner se rovněž věnoval aktivně sportu,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
TOPlist