Vyhlášení Ceny Miloslava Švandrlíka

Obec spisovatelů a Rada městské části Praha 11 vyhlašují další ročník Ceny Miloslava Švandrlíka pro nejlepší humoristickou knihu českého autora v uplynulém kalendářním roce 2015.

Návrhy na udělení Ceny Miloslava Švandrlíka lze posílat do 29. února 2016.

Pravidla:

1. cena se udílí za nejlepší humoristickou knihu českého autora vydanou v roce 2015, podle vročení v tiráži,

2. cenu obdrží autor knihy,

3. návrhy na udělení Ceny mohou podávat občané a subjekty v ČR s krátkým zdůvodněním nominace do konce února 2016 na adresu Obec spisovatelů, Železná 18, Praha 1, PSČ 110 00 nebo na Úřad městské části Praha 11, odbor kultury a školství, Ocelíkova 672/1, Praha 4, PSČ 149 41, spolu s výtiskem navrhované publikace, který zůstane v majetku organizátora,

4. o udělení Ceny rozhoduje pětičlenná porota složená ze dvou zástupců MČ Praha 11, ze dvou zástupců Obce spisovatelů a jednoho nezávislého odborníka. Porota může k posuzování děl přizvat i další odborníky z oblasti literatury s hlasem poradním,

5. cena je spojena s finančním, případně i věcným darem a diplomem, porota může navrhnout udělení čestného uznání i dalším autorům,

6. cenu uděluje představitel Obce spisovatelů a představitel MČ Praha 11, předpokládá se její předání v průběhu června 2016.

Alois Marhoul vyhlašuje 8. ročník MOBELOVY CENY pro nejlepší básnickou sbírku, Felix Boom cenu BLINKR román roku (II. ročník)

Pod záštitou Obce spisovatelů ČR vznikla řada nezávislých literárních cen. V roce 2015 se velmi zdařilo propojení již tradiční Mobelovy ceny pro nejlepší básnickou sbírku předchozího roku a nové trofeje pro prozaiky pod názvem BLINKR román  roku, které měly v září vyvrcholení ve společném laureátském večeru v poetickém prostředí kavárny ČAS v Praze na Malé straně. Bylo to nádherné literární soireé s rozdílením spousty krásných cen, které se nezakládají do krabic, ale vystavují na poličkách našich autorů na významných místech. Toto propojení bude nyní pokračovat se snahou přidat na jejich prestižnosti.

Hlavní organizátor této "doubleprix" básník Alois Marhoul vyhlašuje již 8. ročník MOBELOVY CENY pro nejlepší básnickou sbírku roku 2015  s vlastními podkategoriemi, prozaik Felix Boom (vlastním jménem Pavel Skramlík) vyhlašuje II. ročník ceny BLINKR ROMÁN ROKU (s vročením 2015).

Detaily obou soutěží prozradí Alois Marhoul na literárním večeru v populární  poetické vinárně BOUVARD & PECUCHET  v Praze 1  ve dvoře  Vodičkovy ul. č. 17, k  němuž si jako hosta pozval spisovatele Pavla Skramlíka/Felix Booma, 12. února 2016 (od 18 hodin).

Podmínky 8. ročníku básnické soutěže MOBELOVA CENA:

Zaslat JEDEN výtisk básnické sbírky (s vročením 2015) včetně adresy autora, kontaktního telefonu, případně mailové adresy - zaslaný autorem (nebo doporučující osobou s autorovým vědomím, s uvedením kontaktních dat) na adresu:

Alois Marhoul, 252 04 Čisovice 123. Telefon: 602 308 363. E-mail: gastroservis@volny.cz

A to do 30. 6. 2016.

O výsledku v hlavní kategorii podkategiriích rozhoduje Alois Marhoul a neformální kruh jeho přátel z oblasti poezie.

Informace o místu a termínu vyhlášení (září 2016) Mobel včas rozešle všem zúčastněným.

Podmínky II. ročníku prozaické soutěže BLINKR ROMÁN ROKU:

Zaslat DVA výtisky románu (s vročením 2015), jenž vyšel v nákladu minimálně 800 výtisků, včetně adresy autora, kontaktního telefonu, případně mailové adresy - zaslaný autorem (nebo doporučující osobou s autorovým vědomím, s uvedením kontaktních dat) na adresu:

Vydavatelství BLINKR, Pavel  Skramlík, Společná 2211/2, 182 00 Praha 8. Telefon 728 135 077, e-mail redakce@blinkr-knihy.com .

A to do 30. 6. 2016.

Podmínky pro román: jedná se o kategorii "OPEN" bez ohledu na to, zda jde o román společenský, historický, psychologický, fantaskní nebo sci-fi atd. Rozhodující je poutavý příběh a kvalita jeho autorského zpracování.

O výsledku soutěže rozhodnou členové soukromé Literární akademie BLINKR.

Informace o místu a termínu vyhlášení (září 2016) Vydavatelství BLINKR včas rozešle všem zúčastněným. Bude shodné s vyhlášením Mobelovy ceny.

Motto Aloise Marhoula:

VELKÝ TŘESK

I Bohu tenkrát kdosi říkal:

"Nehraj si s těmi sirkami chlapečku,

mohlo by to bouchnout!"

V Senátu Parlamentu ČR proběhla valná hromada Obce spisovatelů

V úterý 5. ledna 2016 proběhla ve Frýdlanstském sále Senátu Parlamentu ČR XVIII. valná hromada Obce spisovatelů ČR za přítomnosti hostitele Zdeňka Škromacha, místopředsedy Senátu. V jejím průběhu přítomní schválili změny stanov, kterými tento základní dokument uvedli do souladu s novým občanským zákoníkem.

Při valné hromadě Obce spisovatelů ČR v Senátu Parlamenu ČR 5. ledna - zleva - při vstupním projevu předseda Tomáš Magnusek, členka Rady OS a tisková mluvčí Daniela Kovářová, místopředseda  Senátu Parlamentu ČR Zdeněk Škromach, místopředsedové Obce spisovatelů ČR Lydie Romanská a Radim Uzel.

Obec spisovatelů bude nadále zapsaným spolkem, valná hromada bude svolávána 1x ročně a volební období jejích orgánů bude pětileté. Valná hromada zmocnila svého předsedu Tomáše Magnuska a advokátku JUDr. Helenu Ottovou-Zelenkovou k vyřízení zápisu změn v obchodním rejstříku a přivítala ve svém středu osm nových členů.

Daniela Kovářová, tisková mluvčí Obce spisovatelů ČR

Básnickou MOBELOVU CENU získali Ondřej Hník a Jakub Fišer, mezi romanopisci dobyl trofej BLINKR ROMÁN ROKU Otomar Dvořák

Alois Marhoul/Mobel (vlevo) při vyhlašování s Jakubem Fišerem. Foto: Jiří Nedvěd

V úterý večer 29. září 2015 byly v pražské kavárně Čas na Malé Straně vyhlášeny dvě nezávislé soutěže pod křídly Obce spisovatelů ČR - MOBELOVA CENA (7. ročník) pro nejlepší básnickou sbírku za rok 2014 a BLINKR ROMÁN ROKU (1. ročník) pro nejlepší původní český román ("kategorie open"), rovněž s vročením 2014. Ceny vyhlásili zakladatelé - básník Alois Marhoul a prozaik Felix Boom (vl. jménem Pavel Skramlík), ředitel Vydavatelství BLINKR.

Románovou kategorii vyhrál Otomar Dvořák, "český Alexandre Dumas", s románem "1848! Rok hrdinů, milenců a zrádců", "sdílenou druhou" čestnou cenu literání akademie BLINKR dostali Edith Holá za knihu "O ženách a o lásce" a Jan Bauer za dílo "Milenec rudé komisařky."

Básnická část krásného laureátského večera byla na ceny mnohem bohatší. Hlavní Mobelova cena byla sdílená, získali ji Ondřej Hník za sbírku Malý český poutník a Jakub Fišer za sbírku Obžaloba lůzokracie.

Byla rozdána i Mobelova uznání: Jarmila Hannah Čermáková za sbírku Dlaň pro Marinu, David Růžička za sbírku Horizont událostí, Jaroslav Schnerch za sbírku Těkavé bytosti v zahradách, Petr Švácha za sbírku Svlékání času, Břetislav Kotyza za sbírku Útržky hovorů II, Michal Maršálek za sbírku Černá bere, Pavel Weigel za sbírku Laskání.

A také i Mobelovy pochvaly - získali je: Květoslava Salmonová, Ivo Fencl - Ivo Václav Fencl - LM, BO. -žena, Věra Kopecká, Alena Melicharová, Josef Jindra.

Ocenění romanopisců - zleva Edith Holá, pořadatel Pavel Skramlík/Felix Boom a vítěz Otomar Dvořák. Foto: Libor Holý

POZVÁNKY a AKCE

Jan Bauer zve na křest knihy KAREL IV. Císař a král do Luxoru

04.02.2016 16:30

Jan Vodňanský v Cafeidoskopu

22.01.2016 13:03
Jan Vodňanský zve své přátele a příznivce na one man show Jak nám dupou králíci 28. ledna 2016 od 19,30 hodin do pražské kavárny Cafeidoskop.

Setkání Pražského klubu spisovatelů se koná 26. 1. v 18.15 v Karlíně

20.01.2016 11:41
Hostem našeho lednového autorského setkání bude Leonard Medek, který se mezi nás přijde podívat poprvé. Pohovoří o své tvorbě a o problematice,...

Ženské literární soirée v Café AdAstra

05.01.2016 15:56
Café AdAstra UVÁDÍ ve středu 13. ledna 2016 v 18.45 ŽEŇ ŽEN ... aneb literární soirée V pořadu představí svou autorskou tvorbu ženy - básnířky a...

10. repríza jazzového kabaretu KDYBYCH BYL ŽRALOK

05.01.2016 15:50
10. repríza jazzového kabaretu KDYBYCH BYL ŽRALOK se uskuteční ve středu 13. ledna 2016 v 19:30 hodin Hudba: Miloš Kysilka, Hana Tonzarová, Tomáš...
Záznamy: 1 - 5 ze 108
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

CO PRÁVĚ DĚLÁME...

Lednové Pražského klubu spisovatelů v NO Karlín s Leonardem Medkem

03.02.2016 15:57
Tento večer (26. 1. 2016) byl věnován panu Leonardu Medkovi. Že náš host je spisovatel, básník a výtvarník a že publikuje od poloviny devadesátých...

Žeň žen ... aneb literární soirée

23.01.2016 16:07
Večer ryze ženské poezie spojený s vernisáží obrazů jedné z autorek nazvala pořadatelka a moderátorka v jedné osobě Radana Šatánková  Žeň žen...

Divadlo Agadir zahájilo další sezonu

21.01.2016 17:20
 Dne 7. února  2016  bude v Brně v části  Starý Lískovec uvedena repríza scénického čtení z knihy Karly Erbové Večery s koroptví....
Záznamy: 1 - 3 ze 127
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Nové knihy členů OBCE SPISOVATELŮ

Česká a slovenská poezie spolu ve sbírce CESTY Mileny Fucimanové a Etely Farkašové

28.01.2016 16:15
V závěru roku 2015 vyšla v nakladatelství SURSUM nová básnická sbírka Mileny Fucimanové s názvem CESTY. Je to první kniha nefalšované československé...

ELEKTRONICKÉ KNIHY JINDŘICHA MALŠÍNSKÉHO VYŠLY TISKEM

07.01.2016 16:31
Jihočeský spisovatel Jindřich Malšínský vydává své knihy elektronicky v ostravském nakladatelství ŽÁR (www.zar.cz). Je však známo, že ne každý...

Pět českých autorů v německém vydavatelském projektu

14.12.2015 23:11
V říjnu  2015 vyšla v berlínském nakladatelství povídka Mileny Fucimanové Vúlajt - první část z knihy Nárazový tón zvonu A1. V Německu vydaná...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky Obce spisovatelů ČR

Zápis z XVIII. Valné hromady Obce spisovatelů ČR konané dne 5. ledna 2016 v Senátě Parlamentu ČR v Praze

15.01.2016 15:40
Přítomnost: viz prezenční listina Jednotlivé projednané body: 1/ Valnou hromadu řídila a zahájila v 11 hodin Daniela Kovářová. V pracovním...

Členské příspěvky 2015 a 2016

02.01.2016 14:08
Členské příspěvky pro rok 2015 i za rok 2016 mohou členové hradit v hotovosti v kterékoliv pobočce Komerční banky složením přímo na účet, na poště...

A. J. Liehm a Jiří Žáček obdrželi státní vyznamenání

29.10.2015 16:21
Obec spisovatelů ČR srdečně blahopřeje literárnímu a filmovému kritikovi, esejistovi, publicistovi a překladateli Antonínu Jaroslavu Liehmovi (91) a...

15. září zasedala Rada Obce spisovatelů ČR

19.09.2015 23:50
V úterý 15. září 2015 se uskutečnilo další řádné zasedání Rady Obce spisovatelů. Rada projednala scénář předávání Ceny Miroslava Švandrlíka a...

Rada Obce spisovatelů přijala nové členy a obměnila Správní radu nadačního fondu

17.05.2015 17:48
Rada Obce spisovatelů České republiky na svém zasedání 5. května v Praze projednala rozsáhlou agendu. Řešila také členské záležitosti, přijala dva...
1 | 2 | 3 >>

Další literární aktuality

Zemřel Pavel WEIGEL

30.11.2015 12:35
Obec spisovatelů ČR se smutkem v duši sděluje, že v pondělní noci 30. listopadu opustil tento svět spisovatel, překladatel a obětavý pomocník všech...

Pohár pro Pánaboha: Jaroslav Kirchner (* 22. 9. 1953 – † 16. 11. 2015)

18.11.2015 23:44
Parafrázi titulu knihy Oty Pavla jsem si vypůjčil pro nekrolog člověka, který měl podobný osud. Jaroslav Kirchner se rovněž věnoval aktivně sportu,...

Neokázalé odcházení Ludvíka Vaculíka

14.06.2015 19:21
Ludvíka Vaculíka doprovodili v sobotu 13. června v rodném Brumově k poslednímu spočinutí, k němuž se odebral 89 letech, členové jeho rodiny, přátelé...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
TOPlist