Informace z Valné hromady OS 
dne 8. 12. 2018

Valná hromada Obce spisovatelů ČR byla řádně sezvána mailem 
dne 2. listopadu 2018, svolavatelem byl Bc. Tomáš Magnusek, předseda spolku. 
Místem konání valné hromady se stal Magistrát hlavního města Prahy, 
Mariánské nám. 2, začátek jednání byl ohlášen na 10,00 hodin. 
 
Podrobné informace o jejím průběhu a závěrech naleznete v zápise, který si můžete přečíst: