Další literární aktuality

Před velkou cestou - Jaroslavu Holoubkovi

07.11.2016 17:23
V neděli 6. listopadu 2016 zesnul ve věku 70 let básník Jaroslav Holoubek. Brilantní novinář, člen rady Obce spisovatelů ČR, autor 13 básnických sbírek, náš kamarád, zemřel na následky úrazu, který utrpěl v dubnu letošního roku. Osobní vzpomínku na cestu mu napsala Milena Fucimanová. Milý...

Miroslav Sígl a jeho nedožité devadesátiny

27.09.2016 21:26
Miroslav Sígl Milý pane Miroslave, jsem v rozpacích, jak začít. Nechce se mi mluvit o nedožitých devadesátinách, to jsou kupecké počty, nepočítejme. Byli jsme kolegové a v jistém smyslu jsme. Smrt přece neznamená, že všechno předtím bude smazáno. Obdivovala jsem Vaši energii. Člověk jako...

Zemřel významný literát, vědec a autor František Kautman

21.06.2016 13:44
Obec spisovatelů ČR oznamuje úmrtí významného českého vědce a literáta PhDr. Františka Kautmana, CSc., a vyjadřuje hlubokou soustrast. František Kautman odešel v časných hodinách dne 19. června 2016, krátce před svými nedožitými devadesátinami. Jeho život byl vyplněn obdivuhodnou prací a...

Zemřel Pavel WEIGEL

30.11.2015 12:35
Obec spisovatelů ČR se smutkem v duši sděluje, že v pondělní noci 30. listopadu opustil tento svět spisovatel, překladatel a obětavý pomocník všech dobrých myšlenek Ing. Pavel Weigel (nar. 26. května 1942) ve věku 73 let. Byl vynikajícím překladatelem ze slovanských jazyků, citlivým básníkem a...

Pohár pro Pánaboha: Jaroslav Kirchner (* 22. 9. 1953 – † 16. 11. 2015)

18.11.2015 23:44
Parafrázi titulu knihy Oty Pavla jsem si vypůjčil pro nekrolog člověka, který měl podobný osud. Jaroslav Kirchner se rovněž věnoval aktivně sportu, sportovní žurnalistice, psal knížky o svých kamarádech sportovcích a zemřel relativně nepříliš stár. Jardu Kirchnera jsem osobně poznal před čtyřmi...

Neokázalé odcházení Ludvíka Vaculíka

14.06.2015 19:21
Ludvíka Vaculíka doprovodili v sobotu 13. června v rodném Brumově k poslednímu spočinutí, k němuž se odebral 89 letech, členové jeho rodiny, přátelé ze spisovatelské a umělecké komunity Břetislav Rychlík, Josem Holcman, Ivan Klíma, Pavel Kohout a mnoho dalších smutečních hostů s početným zástupem...

Nekrolog za Ludvíkem Vaculíkem

07.06.2015 18:46
Ludom povězte, že už ňa neny, že sem odešél neposkvrnený (na lidovú notečku) Milý Ludvíku Vaculíku, dovolte mi, abych Vám předala poslední pozdravy od předsedy Obce spisovatelů Tomáše Magnuska, členů Rady i členů Obce spisovatelů České republiky. Byl jste, zůstáváte a pořád budete jejím významným a...

Odešel člověk velkého srdce Miloslav OLIVA

13.04.2015 19:00
Nejen literáty, ale i mnoho lidí pod Beskydami zasáhla neblaze zpráva o úmrtí spisovatele Mgr. Miloslava Olivy. Zemřel na „zelený čtvrtek“ 2. dubna 2015. Narodil se 26. srpna 1923 v Praze, mládí prožil v Mladé Vožici u Tábora. Vystudoval gymnázium v Táboře a v letech 1945 –...

Vášnivá povaha. Zemřel Oldřich Šuleř

30.01.2015 13:05
Region se u některých literárních tvůrců stává pojmem pomyslným v tom smyslu, že jej učiní záležitostí obecnou, všeplatnou, jinak řečeno neregionální. Tak tomu je a bylo i u Oldřicha Šuleře. Region jej doslova pohltil, on sám se stal epikem-maximalistou. Už od počátku si kladl nadměrné úkoly....

Odešel básník a novinář od třeboňských rybníků Jan SCHNEIDER

09.12.2014 13:57
V březnu tohoto roku jsme gratulovali Janu Schneiderovi ke kulatým 80. narozeninám a vyslovili upřímné přání týkající se upevnění jeho zdraví. To bohužel vyslyšeno nebylo a s prvním prosincovým dnem odešel Jan Schneider na svou poslední cestu bez návratu. Výčet literárních specifikací...
1 | 2 >>