Informace z Valné hromady OS 
dne 8. 12. 2018

Valná hromada Obce spisovatelů ČR byla řádně sezvána mailem 
dne 2. listopadu 2018, svolavatelem byl Bc. Tomáš Magnusek, předseda spolku. 
Místem konání valné hromady se stal Magistrát hlavního města Prahy, 
Mariánské nám. 2, začátek jednání byl ohlášen na 10,00 hodin. 
 
Podrobné informace o jejím průběhu a závěrech naleznete v zápise, který si můžete přečíst:
 
 

Daniele Kovářové a Radimu Uzlovi

Milá Danielo, milý Radime,

vzhledem k tomu, že jste si přáli z osobních důvodů opustit Radu Obce spisovatelů ČR, děkujeme Vám  za všechnu aktivní a úspěšnou práci, vložené úsilí i za to, jak jste po celá
léta během společných setkávání přispívali svým osobním šarmem  k přátelské pracovní atmosféře.
 

Patří Vám nejen vřelé díky, ale i uznání za to, co všechno jste pro Obec spisovatelů ČR dokázali udělat. Nejde pouze o objem veškeré vložené práce a investovaného času,
ale i o neocenitelné odborné zkušenosti a schopnosti, 
o nadstandardní vklad osobních kontaktů či popularity.
 

Přejeme Vám oběma hodně úspěchů, uznání a radosti v další činnosti i v osobním životě 
a věříme, že Vaším odchodem z Rady OSČR naše vzájemné vztahy rozhodně nekončí.

 

Rada OS ČR