Obec spisovatelů pokřtila na valné hromadě almanach DUŠE PLNÉ SLOV

Obec spisovatelů ČR vydala reprezentativní almanach sestavený z ukázek poetických a prozaických textů 85 žijících českých spisovatelů. Výpravnou knihu nazvanou Duše plné slov s podtitulem Almanach Obce spisovatelů ČR 2017 vydalo nakladatelství Havlíček Brain Team. Publikaci Obec slavnostně pokřtila v sobotu 18. března 2017 v průběhu své valné hromady a za účasti šesti desítek spisovatelů, kteří jsou v knize zastoupení (například Eva Kantůrková, Petr Markov, Jiří Žáček nebo Jan Vodňanský) v zasedacím sále Magistrátu hlavního města Prahy, který ke konání valné hromady laskavě zapůjčila pražská primátorka Adriana Krnáčová. Kniha má téměř 500 stran a prodává se v běžné distribuci za částku kolem 400-450 Kč.

Z křestu Almanachu v aule pražského magistrátu.

Valná hromada Obce spisovatelů ČR letos proběhla jako nevolební a vedle slavnostního přijetí nových členů projednávala zejména finanční otázky, vydávání Novin Obce spisovatelů a spolupráci se Spolkem slovenských spisovatelů, Českým literárním centrem a Klubem autorů literatury faktu. Sobotního jednání se účastnilo 75 členů spolku, jehož členská základna čítá cca 500 členů.

Daniela Kovářová, tisková mluvčí Obce spisovatelů ČR

Vyhlašujeme soutěž o Cenu Miloslava Švandrlíka za rok 2016

Obec spisovatelů ČR, Městská část Praha 11 a Umělecké sdružení ARTES vyhlašují další ročník Ceny Miloslava Švandrlíka pro nejlepší humoristickou knihu českého autora v uplynulém kalendářním roce 2016.

Návrhy na udělení Ceny Miloslava Švandrlíka lze posílat do konce března 2017.

Pravidla:

  1. Cena se udílí za nejlepší humoristickou knihu českého autora vydanou v roce 2016, podle vročení v tiráži. Literatura pro mladé čtenáře není vyloučena.
  2. Cenu obdrží autor (autoři) knihy.
  3. Navržená kniha může být společným dílem dvou či tří tvůrců, nikoliv antologií.
  4. Návrhy na udělení ceny mohou podávat občané a subjekty v ČR s krátkým zdůvodněním nominace do konce března 2017 na následující mailové adresy:  slechtovam@praha11.cz  anebo obecspis@volny.cz
  5. S návrhem je třeba dodat jeden exemplář navrhované publikace nejlépe v elektronické podobě na mailovou adresu svandrlik@praha11.cz. Pokud navrhovatel může dodat knihu pouze v tištěné podobě, pošle ji na adresu Obec spisovatelů ČR, Viktorka - Herecký dům, Ratibořice 12, 552 03 Česká Skalice; výtisk zůstane v majetku organizátora.
  6. O udělení Ceny rozhoduje šestičlenná porota složena ze dvou zástupců Městské části Praha 11, ze dvou zástupců Obce spisovatelů ČR a dvou nezávislých odborníků. Porota může k posuzování děl přizvat další odborníky z oblasti literatury s hlasem poradním.
  7. Cena je spojena s finančním, případně i věcným darem a diplomem. Porota může navrhnout udělení čestného uznání i dalším autorům.
  8. Cenu uděluje představitel Obce spisovatelů ČR, představitel MČ Praha 11 a představitel ARTES v září 2017 v rámci oslav Dny Prahy 11.

Za Obec spisovatelů

PhDr. Olga Nytrová a PhDr. Františka Vrbenská

Za Městskou část Praha 11

Bc. Markéta Šlechtová, OŠK ÚMČ Praha 11

Za Umělecké sdružení ARTES

Václav Junek, předseda

Členské příspěvky

Obec vyzývá své členy, aby co nejdříve splnili svou členskou povinnost a uhradili členské příspěvky za rok 2017. Lze je hradit v hotovosti v kterékoliv pobočce Komerční banky složením přímo na účet, na poště nebo bezhotovostním převodem na účet č. 13237111/0100.  Jako variabilní symbol použijte členské číslo (je uvedeno na legitimaci) nebo do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení a rok, za který členské příspěvky platíte. Kdo nemůže legitimaci najít, uvede spolu se jménem i datum narození. Výše členských příspěvků činí 750 Kč pro pracující a 400 Kč pro ostatní. Členské příspěvky za více let je možno zaplatit najednou.

ALOIS MARHOUL pod záštitou Obce spisovatelů vyhlašuje 9. ročník MOBELOVY CENY

Podmínky nezávislé soutěže o nejlepší básnickou sbírku, vydanou v Česku v roce 2016:

JEDEN výtisk básnické sbírky (s vročením 2016) s uvedením adresy autora, kontaktního telefonu, případně mailové adresy - zaslaný autorem (nebo s jeho vědomím) na adresu:

Alois Marhoul, 252 04 Čisovice 123.

A to do 30.6.2017

Informace o místu a termínu vyhlášení (září 2017) Mobel včas rozešle všem zúčastněným.

WANTED

Civí na nás

ze všech nároží naší duše

Za jeho dopadení

nabízíme

stále vyšší a vyšší odměnu

Ale svědomí

stále uniká

Alois Marhoul

252 04 Čisovice 123

telefon:602 308 363

mail: gastroservis@volny.cz

web: www.marhoul.eu

Literární soutěž O cenu Miloslava Švandrlíka za rok 2015 měla dva vítěze

Na snímku z vyhlášení - tři dámy v popředí zleva zástupkyně vydavatelství MS, která převzala cenu za Alenu Kastnerovou, Ivana Vostřáková a Zdeňka Ortová. Zcela vpravo Ondřej Hník, v horní řadě zleva členové rady Obce spisovatelů ČR Olga Nytrová, Radim Uzel a předseda Tomáš Magnusek.

V pátek 16. září 2016 byly v zaplněném sále Chodovské Tvrze v Praze v průběhu slavnostního odpoledne vyhlášeny výsledky literární soutěže O cenu Miloslava Švandrlíka 2016. Soutěžily knihy s vročením 2015. Jde o soutěž každoročně vyhlašovanou Obcí spisovatelů ČR a Městskou částí Praha 11, v níž ocenění získávají nejlepší humoristické knihy vydané v předcházejícím roce.

V letošním roce se porota rozhodla rozdělit cenu mezi dvě knihy -  dětskou ilustrovanou knihu O nevyřáděném dědečkovi (autorka Alena Kastnerová, knihu vydalo nakladatelství Mladá fronta) a román Vysmátá koza aneb Přízrak krásné modelky (autorka Ivana Vostřáková, knihu vydalo nakladatelství I+D Design). Porota dále udělila čestné uznání knize Koukejte do výstřihů (autorka Zdeňka Ortová, nakladatelství Šulc – Švarc).

Předávání cen uváděl Radim Uzel, v průběhu večera recitoval a zpíval Jan Vodňanský a ceny vítězkám předal předseda Obce spisovatelů Tomáš Magnusek. V předcházejících letech byly oceněny knihy Zdeňka Svěráka, Rudolfa Křesťana nebo Evžena Bočka.

Daniela Kovářová, tisková mluvčí Obce spisovatelů ČR

V básnické Mobelově ceně dominovali J. Hannah Čermáková a Jakub Fišer prozaickou cenu BLINKR román roku ovládly Lydie Romanská a Daniela Kovářová

8. ročník Mobelovy ceny za nejlepší básnickou sbírku roku ovládli Hannah Čermáková, Jakub Fišer a Lubomír Brožek, II. ročník trofeje BLINKR román roku Lydie Romanská a Daniela Kovářová. Jednalo se o díla s vročením 2015.

Ve čtvrtek 15. 9. ve vinárně ČAS v Praze na Malé Straně vyhlásili básník ALOIS MARHOUL, principál literárního kruhu MOBEL, a prozaik Pavel Skramlík (pseudonym FELIX BOOM, autokraticky jmenovaný prezident privátní Literární akademie BLINKR) své nezávislé literární ceny pod záštitou Obce spisovatelů ČR.

Alois Marhoul letos přišel s novinkou a vyhlásil Mobelovu knihu roku. Držitelem tohoto ocenění se stal Lubomír Brožek za knihu aforismů Sirka v Herostratově kapse. Brožek je shodou okolností vítězem 1. ročníku Mobelovy ceny (na snímku níže vlevo s Aloisem Marhoulem).

Tradiční hlavní Mobelova cena byla letos opět dělená a "zlato" sdíleli Jarmila Hannah Čermáková za sbírku Toulky po rtech a Jakub Fišer za sbírku Já Amádeus.

Jako obvykle byla udělena řada dalších ocenění:

Mobelovo uznání: Bohumil Ždichynec za sbírku Žízeň v srdci spící, Jindřich Tošner za sbírku Láskolamy, Petr Švácha za sbírku Po lásce nožem, Mike Perry za sbírku Malostranské svítání.

Mobelova pochvala: Alena Melicharová, Jindra Lírová, Zdenka Líbalová, Irina Silecká, Hana Ševčíková, Jaroslava Pechová, Miloš J. Hudec, Libuše Matysíková.

Ceny předávali oba organizátoři osobně (na snímcích Hannah Čermáková s Aloisem Marhoulem, níže Jakub Fišer).

Nádherný večer v poetickém prostředí vinárny ČAS dokreslili italský zpěvák a kytarista Claudio Allavena a český klávesista Jan Brč.

Hlavním moderátorem a recitátorem byl Alois Marhoul  a stejně jako vloni se skvělým přednesem blýskl Jakub Fišer. Tento talentovaný básník zvítězil i v 7. ročníku (společně s Ondřejem Hníkem).

Lydie Romanská získala trofej BLINKR román roku za společenský román Láska je lepší než láska (předání bohužel nebyla tato ostravská autorka přítomna), cenou Literární akademie BLINKR převzala osobně píšící právnička a bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová za detektivní román Mrtvá z golfového hřiště.

Daniela Kovářová společně s organizátorem ceny BLINKR román roku Pavlem Skramlíkem /Felixem Boomem.

Bezprostřední radost Daniely Kovářové, o svém ocenění do poslední chvíle nevěděla. To specialita obou soutěží, že výsledky jsou tajné až do okamžiku vyhlášení. Odnesla si domů krychličku z ušlechtilého skla se svým 3D portrétem, který byl vyroben laserovou technologií.

Almanach Obce spisovatelů ČR

Obec spisovatelů ČR se rozhodla vydat publikaci nazvanou Almanach Obce spisovatelů ČR, která bude složená z autorských příspěvků svých členů. Náklady na vydání publikace uhradí Nadační fond Obce spisovatelů, každý člen OS má k dispozici 6 stran wordovského dokumentu (u souvislého textu jde přibližně o 22.000 znaků včetně mezer). Literární žánr i tematické zaměření příspěvku je libovolné, může tedy jít o poezii i prózu, popř. o ukázku delšího textu, a to i textu již publikovaného. Příspěvky budou v publikaci řazeny za sebou podle abecedního pořadí autorů, kniha bude také obsahovat kompletní seznam členů OS.

Jako autorský honorář obdrží každý autor publikovaného příspěvku jeden výtisk Almanachu, další výtisky bude možné si objednat nebo zakoupit v běžné distribuční síti. S ohledem na předpokládaný počet autorů přijímáme příspěvky zaslané pouze elektronicky.

Uzávěrka příspěvků: 1. září 2016

Předpokládaný termín vydání publikace: závěr roku 2016 nebo první pololetí roku 2017.

Příspěvky s uvedením jména a příjmení autora určené pro Almanach OS přijímá tisková mluvčí OS Daniela Kovářová na e-mailové adrese (daniela.kovarova@gmail.com).

Těšíme se na vaši reakci. Věříme, že většina členů Obce spisovatelů ČR projeví zájem o představení své tvorby a že tak založíme tradici vydávání Almanachů Obce spisovatelů ČR.

Tomáš Magnusek, předseda Obce spisovatelů ČR

V Senátu Parlamentu ČR proběhla valná hromada Obce spisovatelů

V úterý 5. ledna 2016 proběhla ve Frýdlanstském sále Senátu Parlamentu ČR XVIII. valná hromada Obce spisovatelů ČR za přítomnosti hostitele Zdeňka Škromacha, místopředsedy Senátu. V jejím průběhu přítomní schválili změny stanov, kterými tento základní dokument uvedli do souladu s novým občanským zákoníkem.

Při valné hromadě Obce spisovatelů ČR v Senátu Parlamenu ČR 5. ledna - zleva - při vstupním projevu předseda Tomáš Magnusek, členka Rady OS a tisková mluvčí Daniela Kovářová, místopředseda  Senátu Parlamentu ČR Zdeněk Škromach, místopředsedové Obce spisovatelů ČR Lydie Romanská a Radim Uzel.

Obec spisovatelů bude nadále zapsaným spolkem, valná hromada bude svolávána 1x ročně a volební období jejích orgánů bude pětileté. Valná hromada zmocnila svého předsedu Tomáše Magnuska a advokátku JUDr. Helenu Ottovou-Zelenkovou k vyřízení zápisu změn v obchodním rejstříku a přivítala ve svém středu osm nových členů.

Daniela Kovářová, tisková mluvčí Obce spisovatelů ČR

POZVÁNKY a AKCE

Karla Erbová zve na křest sbírky NA PŘÍKRÉM BŘEHU SVĚTA

27.02.2017 16:12
Umělecká beseda, literární a dramatický odbor, zvou na předjarní autorské čtení. Karla Erbová představuje svou novou sbírku, vydanou nakladatelstvím...

9. repríza jazzového kabaretu Dobře vím, že jsi šedivá

25.02.2017 23:25
Každá repríza je u nás zčásti premiérou: mluvené slovo se neopakuje. Repríza jazzového kabaretu "Dobře vím, že jsi šedivá" se skuteční ve čtvrtek 16....

14. repríza pořadu KDYBYCH BYL ŽRALOK

28.01.2017 22:35
Repríza je u nás vždy zčásti premiérou: průvodní slovo se neopakuje. 14. repríza: KDYBYCH BYL ŽRALOK - středa, 15. února 2017 v 19:30 Hudba: Miloš...

Pražský klub spisovatelů – plán setkání leden až červen 2017

26.01.2017 18:02
I. SETKÁNÍ SPISOVATELŮ (částečně stálé publikum, otevřeno i pro přátele literatury) Koná se vždy 3. úterý v měsíci v 18,15 hod. na adrese Praha...

Poetické večery Aloise Marhoula a Ondřeje Hníka

25.01.2017 18:23
Milí přátelé, zveme vás na naše akce v první polovině roku 2017. První akcí je pořad Deset deka štěstí, tentokrát jsme...

Dušan Spáčil představí svou sbírku v Karlíně

16.12.2016 12:48
Pravidelné setkání Pražského klubu spisovatelů se bude konat 20. 12. 2016 v 18:15 v Karlíně, Vítkova 13. Jedná se tedy o předposlední úterý...

"ŽRALOK" má 13. reprízu

30.11.2016 18:09
Repríza je u nás vždy zčásti premiérou: mluvené slovo se neopakuje. 13. repríza Jazzového kabaretu KDYBYCH BYL ŽRALOK - pondělí, 12. 12. 2016 v 19:30...

V kavárně Duše v peří bude tématem advent

25.11.2016 09:45
Těšíme se na setkání s Vámi ve čtvrtek 1. prosince 2016 v 17.30 v kavárně Duše v peří, U půjčovny 8, Praha 1, a to na dalšímu pokračování “Deset...
Záznamy: 1 - 8 ze 155
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky Obce spisovatelů ČR

Valná hromada Obce spisovatelů ČR bude v Praze 18. března

01.03.2017 15:18
Rada Obce spisovatelů ČR zve své členy na valnou hromadu, která se uskuteční v sobotu 18. března 2017 od 10 do 14 hodin v zasedací místnosti...

V lednu zasedala rada Obce spisovatelů, opouštíme Železnou ulici

31.01.2017 17:32
Zápis z jednání Rady Obce spisovatelů ze dne 23. ledna 2017. Přítomni: Ivo Harák, Otto Hejnic, Hanka Hosnedlová, Daniela Kovářová, Tomáš...

Rada Obce spisovatelů ČR zasedala letos naposledy

07.12.2016 23:27
V úterý 6. prosince 2016 zasedala naposledy v letošním roce Rada Obce spisovatelů. Zabývala se především dlouhodobě nepříznivou finanční situací...

Zápis ze zasedání Rady Obce spisovatelů ČR ze dne 6. prosince 2016

07.12.2016 23:25
Přítomni: Milena Fucimanová, Ivo Harák, Otto Hejnic, Hana Hosnedlová, Daniela Kovářová, Tomáš Magnusek, Jarka Málková, Marcella Marboe, Olga Nytrová,...

Zápis z Rady Obce spisovatelů 17. června 2016

22.06.2016 15:00
V pátek 17. června 2016 se naposledy před prázdninami sešla Rada Obce spisovatelů ČR. Vedle organizačních a finančních záležitostí schválila vydání...
1 | 2 | 3 | 4 >>

CO PRÁVĚ DĚLÁME...

Obec spisovatelů opustila své kanceláře

31.01.2017 17:33
Obec spisovatelů se dlouhodobě potýká s finančními problémy. Protože jejím jediným příjmem jsou nevysoké příspěvky členů a občasné dary, není nadále...

Doteky Francie v Malostranské besedě

25.01.2017 18:08
V pondělí 28. 11. 2016 v 19 hodin představili PhDr. Mirek Kovářík a jeho spolurecitátor Radek Bláha v Malostranské besedě knihu...

Setkání Pražského klubu spisovatelů v Karlíně s Dušanem Spáčilem 20. 12. 2016

26.12.2016 11:46
Poslední podvečer roku 2016 našeho klubového setkávání patřil Dušanu Spáčilovi (na snímku). A mé rozporuplné pocity patřily nejen básníkovi, ale i...

Literáti na trati IV aneb Kola se točí dál

16.12.2016 16:17
Motto: „Vítejte v dobře rozjetém mezinárodním vlaku!“ Literární skupina ČZS FISAIC vyhlašuje již čtvrtý ročník železniční knižní antologie...

Den poezie: Bez dialogu jsem jen sám se sebou, upadlý v trudný monolog

02.12.2016 19:37
    Celostátní festival české a mezinárodní poezie Den poezie je pořádán od roku 1999 na památku narození Karla Hynka Máchy...

Pořad Řekou proměn ve Vršovickém divadle Mana

29.11.2016 12:23
Řeku vnímáme jako pohyb - proměnu. Řeka je i symbolem cesty lidského života, od pramene narození  k moři věčnosti, ale je též symbolem...

Literáti na trati III aneb Železnice bez hranic

29.10.2016 17:19
Historické prostory vládního salonku na pražském Hlavním nádraží, které v minulosti hostily všechny české prezidenty i mnoho dalších významných...

Křest Kalmanachu 2016/2017 v Liberci

15.10.2016 09:27
V pondělí 10. října ve velkém sále liberecké krajské vědecké knihovny  křtil Kruh autorů Liberecka svůj Kalmanach 2016/2017.  Je již...

Básníci Marhoul a Hník v rádiu Sázava

01.09.2016 13:32
Básnici a spisovatelé Alois Marhoul a Ondřej Hník, členové Obce spisovatelů, byli pozváni do rádia Sázava k rozhovoru (nejen o své tvorbě) do živého...

Nové číslo OKOO právě vychází

26.08.2016 02:23
Právě vyšlo nové číslo webového knihovnického časopisu OKOO (Knihovna Petra Bezruče v Opavě, ředitelka Mgr. Zuzana Bornová), kam jsem jako dlouholetá...

Československé literárne mosty

12.08.2016 15:58
Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo dobré… A my sme ľuďmi slova. Dokonca doslova. Slovo je to, čo nás spája a my sme tí, ktorí spájajú slová. A za...

Dopisy člověku Nathanielovi

29.07.2016 09:09
Pásmo z esejistické knihy Stanislava Kubína Dopisy člověku Nathanielovi v podání brněnského Divadla hudby a poezie Agadir mělo premiéru v kostele...
Záznamy: 1 - 12 ze 164
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Nové knihy členů OBCE SPISOVATELŮ

GLADYS vydává po knížce Liberté také pohádky

02.03.2017 14:47
Česká básnířka a prozaička GLADYS (vlastním jménem Lenka Šídová) vydala v únoru roku 2017 také knížku pohádek pod titulem O DAROVANÉ SLUNEČNICI A...

Jindřich Malšínský: NA KŘÍDLECH ANDĚLŮ

02.12.2016 15:58
Jihočeský spisovatel Jindřich Malšínský rozšířil svou sbírku vydaných elektronických i tištěných knih o další titul, nazvaný NA KŘÍDLECH ANDĚLŮ....

Marcella Barboe vydala Utrpení docenta H. ...

24.11.2016 22:51
Dovoluji si Vám oznámit, že nakladatelství Oftis vydalo 1.díl mé nové humorné knihy Utrpení docenta H. aneb Jak (ne)podlehnout manželce a jiné...

TŘETÍ MEDICÍNA Bohumila Ždichynce

14.11.2016 17:46
Svým zaměřením jde o průkopnickou a  koncepční knihu, vytyčující perspektivní cestu ke zdravému způsobu života. Západní medicína v průběhu...

Čtvrtý díl Zahrady Jany Richterové vychází s podtitulem VELMISTR

08.10.2016 09:33
Nakladatelství Kruh vydává čtvrtý díl pentalogie ZAHRADA s podtitulem VELMISTR. Opavská spisovatelka Jana Richterová představuje po předchozích...

Co možná nevíte o lidstvu

22.09.2016 16:22
K historickým bestsellerům a čtenářsky nejoblíbenějším publikacím patří populárně-naučné publikace z pera vodňanského autora Jana Bauera....
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Další literární aktuality

Před velkou cestou - Jaroslavu Holoubkovi

07.11.2016 17:23
V neděli 6. listopadu 2016 zesnul ve věku 70 let básník Jaroslav Holoubek. Brilantní novinář, člen rady Obce spisovatelů ČR, autor 13 básnických...

Miroslav Sígl a jeho nedožité devadesátiny

27.09.2016 21:26
Miroslav Sígl Milý pane Miroslave, jsem v rozpacích, jak začít. Nechce se mi mluvit o nedožitých devadesátinách, to jsou kupecké počty,...

Zemřel významný literát, vědec a autor František Kautman

21.06.2016 13:44
Obec spisovatelů ČR oznamuje úmrtí významného českého vědce a literáta PhDr. Františka Kautmana, CSc., a vyjadřuje hlubokou soustrast. František...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
TOPlist