Kontakt

OBEC SPISOVATELŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Železná 18, 110 00 Praha 1
IČO: 00164291
Číslo účtu: 13237111/0100
Návštěvní hodiny: pondělí 14.00 - 17.00 hodin

E-mail: info@obecspisovatelu.cz, dis@email.cz, obecspis@volny.cz

Sekretariát: Františka VRBENSKÁ
+420 224 234 060

+420 739 066 017
Tisková mluvčí a příjemce příspěvků od členů: Daniela KOVÁŘOVÁ, kovarova@akkovarova.cz

 

Kontaktujte nás

Informace pro zájemce o členství v Obci spisovatelů ČR

Zájemce o členství zašle mailem na adresu Obce spisovatelů (obecspis@volny.cz) dvě své již vydané publikace v elektronické podobě doplněné osobními údaji (jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefonické a e-mailové spojení) a informaci o vlastní publikační činnosti s odůvoděním, proč začal psát či píše a z jakého důvodu má zájem stát se členem Obce spisovatelů. Plný text přihlášky (resp. e-mailu) bude posuzován společně se zaslanými publikacemi.