Kontaktujte nás


Informace pro zájemce o členství v Obci spisovatelů ČR

Zájemce o členství zašle mailem na adresu Obce spisovatelů (obecspis@volny.cz) dvě své již vydané publikace v elektronické podobě doplněné osobními údaji (jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefonické a e-mailové spojení) a informaci o vlastní publikační činnosti s odůvoděním, proč začal psát či píše a z jakého důvodu má zájem stát se členem Obce spisovatelů. Plný text přihlášky (resp. e-mailu) bude posuzován společně se zaslanými publikacemi.