GDPR

Obec spisovatelů ČR sděluje, 
že shromažďuje osobní údaje svých členů 
(jméno, příjmení, datum narození, doručovací adresu, telefon a e-mail) 
a dále tytéž údaje o autorech knih, které vydává, 
a o autorech a jejich knihách přihlášených do literárních soutěží, jež vyhlašuje.

Kontaktní osobou pro veškerou komunikaci ohledně ochrany osobních údajů 
a příslušných žádostí
je předseda.