Informace pro zájemce o členství

 
  • Pro rozhodnutí o přijetí je nutné, aby zájemce zaslal vyplněnou přihlášku a elektronickou verzi dvou vlastních knih na adresu vedoucí přijímací komise Františky Vrbenské dis@email.czPřípadné konzultace k podání přihlášky na čísle 739 066 017.
 
 
  • V případě, že rada Obce spisovatelů ČR na návrh přijímací komise přijetí schválí, obdrží žadatel elektronickou cestou vyrozumění a v nejbližším možném termínu legitimaci člena OS ČR.
 
 
Další důležité informace

 

  • Každý člen Obce spisovatelů je podle stanov spolku povinen platit každoročně členský příspěvek ve výši 750,- Kč (senioři v penzi 400,- Kč) a to na č.ú: 13 237 111 / 0100, případně hotově v sídle Obce. Členové nad 80 let jsou poplatku zproštěni.

 

 
  • Členové mohou posílat ke zveřejnění vlastní příspěvky, a to elektronicky na adresu webmastera Františka Tylšara (profandu@seznam.cz). Příspěvky k otištění v Novinách Obce Spisovatelů (N.O.S.) přijímá šéfredaktor Dušan Spáčil (dusan.spacil@cncenter.cz). V pravomoci obou je rozhodnout o zveřejnění či odmítnutí příspěvku.

 

  • Tištěné noviny Obce spisovatelů N.O.S. vycházejí třikrát do roka a je možno vyzvednout si je v Praze v klubu Duše v peří na adrese: U půjčovny 8, Praha 1 (blízko hlavního nádraží).

 

  • Vlastní iniciativou každého člena je možno účastnit se cyklických pořadů Obce spisovatelů, festivalů, knižních veletrhů, které občasně probíhají v Praze, v sídle spolku či regionech.

 

  • Změny adres, telefonních čísel, e-mailů apod. hlaste, prosím, člence Rady OS Haně Mudrové na adresu: mudrova11@seznam.cz.

 

  • Záležitosti sekretariátu vyřizuje: Františka Vrbenská – e mail: dis@email.cz