Obec spisovatelů České republiky

Profesní dobrovolná organizace českých, moravských a slezských literátů, tedy spisovatelů, scénáristů, dramatiků, textařů, literárních vědců, publicistů, kritiků a překladatelů, vznikla pod názvem Obec spisovatelů České republiky 3. prosince roku 1989. Její založení bylo přirozenou konkrétní reakcí na zásadní zvrat v politické situaci po 17. listopadu 1989, jenž vracel českou literaturu a celou českou kulturu do klimatu demokracie a tvůrčí svobody a osvobodil ji z pout totality.

Vznik Obce spisovatelů České republiky byl také inspirován tendencí se jednoznačně vymezit vůči totalitnímu Svazu československých spisovatelů (byl založen počátkem roku 1949) a Svazu českých spisovatelů (založen 1972), které byly převážně vykonavateli rudého kulturního teroru, komunistické cenzurní praxe a ideologické kurately.

Obec spisovatelů České republiky se však cítí oprávněna morálně uchopit všechny demokratické a pokrokové tradice předchozích spisovatelských hnutí, nechť to byly již předválečné organizace Obec československých spisovatelů a Syndikát českých spisovatelů, ale i myšlenky progresivního křídla Svazu československých spisovatelů, prezentované na IV. sjezdu (27.- 29. června 1967), jež byly předobrazem „Pražského jara 1968“, nebo na V. sjezdu v červnu 1969, které spustily vlnu perzekucí českých literátů. Toto křídlo bylo zcela decimováno. Spisovatelé byli v 50. letech tvrdě vyslýcháni, mučeni, někteří spáchali sebevraždy, Záviš Kalandra byl popraven, v 60. a 70 letech se stali někteří literáti služebníky totality, jiní byli perzekuováni či zcela odstraněni z kulturního života.

Obec spisovatelů ČR programově prosazuje a chrání svobodu slova a tvorby, chrání tvůrčí a profesní zájmy a práva svých členů, podporuje všechny formy svobodného literárního života a je zcela apolitická.

V roce 2011 prošla Obec spisovatelů ČR existenční krizí, která měla ekonomické důvody vyplývající z neblahých manažerských selhání. Nyní je však zcela konsolidována a pokračuje ve svém poslání. Registruje více než 1100 českých literárních tvůrců, jejichž databáze se v současné době aktualizuje, neboť neúprosný čas přináší mnoho změn.

Obec spisovatelů České republiky se nijak nevymezuje vůči Českému centru Mezinárodního PEN klubu a respektuje jeho poslání a tradici, vzniknuvší v roce 1925.


Dokumenty a fakta

08.02.2014 16:01

Seznam předsedů Obce spisovatelů od roku 1989

Obec spisovatelů vznikla 3.12.1989 na ustavující Valné hromadě jako výraz rozchodu s normalizačním Svazem spisovatelů. Členem je možné se stát na základě prokazatelné literární činnosti. Pořádá řadu seminářů, besed, konferencí,  výstav a další akcí souvisejících s literaturou. Dosud...

—————

05.01.2016 16:38

Stanovy Obce spisovatelů

Stanovy Spolku Obce spisovatelů České  republiky Preambule Sdružení Obec spisovatelů České republiky se ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045...

—————