Seznam předsedů Obce spisovatelů od roku 1989

08.02.2014 16:01

Obec spisovatelů vznikla 3.12.1989 na ustavující Valné hromadě jako výraz rozchodu s normalizačním Svazem spisovatelů. Členem je možné se stát na základě prokazatelné literární činnosti. Pořádá řadu seminářů, besed, konferencí,  výstav a další akcí souvisejících s literaturou. Dosud vydala 53  čísel interního zpravodaje Dokořán, sborníky z konferencí a další publikace. Spolupořádala semináře zahraničních bohemistů a udílela Cenu Premia Bohemica zahraničním překladatelům, kteří se zasloužili o šíření české literatury ve své mateřštině. Od roku 1989 bylo členy Obce spisovatelů celkem 1090 autorů literárních děl, z toho několik desítek činných v zahraničí.

Předsedové Obce spisovatelů:
1989-1990 Ivan Wernisch
1990-1994 Milan Jungmann
1994-1996 Eva Kantůrková
1996-2002 Antonín Jelínek
2002-2004 Ivan Binar
2004-2008 Eva Kantůrková
2008-2011 Vladimír Křivánek
2011 - dosud Tomáš Magnusek

—————

Zpět