Rada Obce spisovatelů

Předseda rady Obce spisovatelů ČR
Bc. TOMÁŠ MAGNUSEK
(*1984) - český filmový podnikatel a režisér. V letech 2009 - 2017 se podílel na celkem deseti celovečerních filmech. Jeho zatím posledním úspěšným celovečerním filmem je snímek Kluci z hor. Je spoluautorem a režisérem seriálu Stopy života, za který jej televize nominovala na Českého lva za rok 2015. V Ratibořicích vybudoval první herecké muzeum v Čechách. Od roku 2011 je předsedou Obce spisovatelů České republiky, je také členem Herecké asociace a zastupitelem mměstoNáchoda.
 
 
PhDr. LYDIE ROMANSKÁ-LIDMILOVÁ
Lydie Romanská je česká básnířka, prozaička, překladatelka a editorka (dříve působila v Ostravě jako sbormistryně pěveckých sborů ZUŠ, kterou řídila), je místopředsedkyní Rady OSČR, členkou ČC Mezinárodního PEN klubu a mimořádnou členkou Spolku slovenských spisovatelů (SSS). Deset let (2007-2017) byla lídrem ostravského střediska Obce spisovatelů, dnes tamtéž vede při OSČR literární skupinu Různorodí, s níž organizuje literární večery. Ve své bibliografii má víc než třicet svazků poezie, prózy, překladů a edičních počinů. Je dopisovatelkou Lit. týždenníka v Bratislavě a laureátkou Mimořádné ceny SSS za poezii (2019). Zatím posledními sbírkami veršů je trilogie inspirovaná „čistou poezií“ podle H. Bremonda (2016-2018), zatím poslední prózou román Kletba podle Justiny (2020).
 
 
Členové rady:
 
ALOIS MARHOUL
Alois Marhoul (24. června 1951) je český básník a spisovatel. Vyučený kuchař, absolvent Střední hotelové školy v Mariánských Lázních.  Je členem Obce spisovatelů ČR, členem Českého centra Mezinárodního PEN klubu. V roce 2013 byl zařazen do životopisné encyklopedie Hubners: Who is Who v České republice a v roce 2014 byl zařazen do digitální knihovny básníků 185 zemí všech dob: POETAS SIGLO XXI ANTOLOGIA DE POESIA + 12 000 POETAS de 185 PAISES (EDITOR: Fernando Sanchez). Vydal 16 básnických sbírek. Od roku 2021 organizuje s Dušanem Spáčilem v galerii Dzomsa pořady Poezie o všem.
 
 
 
HANKA HOSNEDLOVÁ
 
(*1947) je  novinářka, cestovatelka spisovatelka, autorka knih povídek, pohádek, cestopisů a poezie.  Žije a pracuje v Českých Budějovicích. V OSČR je od r. 2004, v Radě  OSČR od r. 2006, nyní vede přijímací komisi. Stála u zrodu Jihočeského klubu OS 
v r. 2000, od počátku jako členka  výboru, od r. 2006 do ledna 2018 byla  jeho předsedkyní. Od r. 1990  se angažuje v Syndikátu novinářů ČR, čtrnáct let v Radě Syndikátu jihočeských novinářů.
       
 
ONDŘEJ HNÍK
(* 1977) doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. Vysokoškolský vyučující, v letech 2004 - 2018 vyučující na Pedagogické fakultě UK v Praze, mezi roky 2016 - 2018 vedoucí katedry české literatury PedF UK v Praze, od října 2018 působí na katedře bohemistiky UJEP v Ústí nad Labem. Jeho profesním zaměřením je didaktika literatury. Na poli beletrie se věnuje pozii i próze, a to jak pro dospělé, tak pro děti. Autor 19 beletristických titulů, nositel několika ocenění. V rámci Obce spisovatelů ČR je členem její přijímací komise a etické komise.
 
 
HANA MUDROVÁ 
Anna Šochová (*1959), vlastním jménem Hana Mudrová, je spisovatelka a sociální pracovnice. Vydala několik e-knih o problémech života (Dětičkové, Dvanáct a půl tisíce slov, Rozpadání). Pod občanským jménem píše na blogu Respektu, kde publikuje i črty 
o historii sociální práce v Čechách. Od r. 2007 má vlastní stránky Koště Anny Šochové, je autorkou fantastického žánru. Známé jsou knihy Potřebujeme se, Karmínový kámen 
a sbírka hororů Země ztracenců a prokletých.
 
 
JOSEF ŠMAJS 
 
(*1938) je český filozof a spisovatel. V roce 1986 získal hodnost docenta filozofie, v roce 1997 byl jmenován profesorem filozofie na MU v Brně. Od roku1988 souvisle pracuje v redakční radě Filosofického časopisu, deset let byl členem redakční rady časopisu Problemy ekologii (Polsko). Je členem Obce spisovatelů, autorem mnoha knih 
a publikací, naším předním odborníkem v oboru ekologické filosofie, kterou od konce 80. let 20. století rozvíjí jako součást své evoluční ontologie. Stěžejní knihu Filozofie - obrat k Zemi (2008), v poslení době doplnil Filosofii techniky (2016 a pětijazyčnou Ústavou Země (2015).

 
PhDr. OLGA NYTROVÁ
Olga Nytrová (PhDr.) je spisovatelka, publicistka, editorka a vysokoškolská pedagožka. Od roku 2013 působí v Radě Obce spisovatelů. Vede Pražský klub spisovatelů při OS a literárně-dramatický klub Dialog na cestě, které založila. Je členkou Syndikátu novinářů ČR, Klubu autorů literatury faktu. Řadu let působila jako dramaturgyně v televizi, v rozhlase a divadlech, uplatňovala se dále jako novinářka ve svobodném povolání. Jako autorku ji řadu let zajímá problematika současné doby, hledání hodnot a smysluplný mezigenerační dialog. Vyšlo jí již třicet dva knih různých žánrů, z toho osm básnických sbírek a dvě odborněji zaměřené práce na pomezí poezie a teologie, dále knihy literatury faktu a dvě vysokoškolské učebnice z oblasti etiky. Zatím posledními publikacemi jsou kniha esejí a veršů O hledání a nalézání (2021, spolu s Bohumilem Ždichyncem) a sbírka poezie Ticho a tání (2021, spolu s Markétou Hlasivcovou).
 
 
JAROSLAVA MÁLKOVÁ - EICHACKEROVÁ
(*1947) vystudovala přírodní vědy na Filosofické fakultě v Praze, získala titul PhDr., 
je členkou Obce spisovatelů a Střediska západočeských autorů v Plzni, v jehož čele sedmnáct let stála. Učila na Universitě a střední škole přírodní vědy (chemie, fyzika, matematika a psychologie). Přes dvacet let učila na Střední umělecké škole Zámeček 
v Plzni. Je autorkou dvou rozhlasových her, osmi sbírek poezie, historické novely Nic dobrého o mrtvých.  Pracuje v Radě Obce spisovatelů ČR.
 
 
FRANTIŠKA VRBENSKÁ
 
(*1952) je česká spisovatelka, publicistka, lektorka; často přednáší v České 
a Slovenské republice a účastní se literárních akcí. Získala doktorát filozofie v oboru vědní informace. Působila jako odborný pracovník v Institutu řízení a v Národní knihovně. Kromě beletrie se věnuje také poezii a literatuře faktu. Spolupracuje na organizaci literárních soutěží OS: Ceně Vladimíra Neffa (zastřešuje KALF) a Ceně Miloslava Švandrlíka. Je členkou revizní komise při Radě Obce spisovatelů. Od roku 2015 převzala aktivity tajemníka OS.
 
 
DUŠAN SPÁČIL
Novinář, spisovatel a básník. Přes tři desetiletí působí jako redaktor a reportér. Rozhovory a reportáže publikoval mimo jiné v časopisech Svět v obra­zech, MF Plus, Květy, Mladý Svět, Blesk Magazín, Xantypa, Reportér a v denících E15 a MF Dnes. Vydal pět básnických sbírek (Krajina vláčků Piko, Přebytečný anděl, Hvězdné války, Neználek a Daidalos a Pokud se střelim do spánku), devět publicistických knih a jednu knížku pohádek (spolecně s Dagmar Morenovou).
 
 
 
Kontrolní a revizní komise:
 
IVO HARÁK
(*1964) je český básník a literární kritik. Je docentem na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Je členem Rady Obce spisovatelů a členem PEN klubu. Kniha studií Nepopulární literatura vyšla roku 1999 při Centru křesťanské kultury Sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem, další kniha studií 
(a recenzí) Být odněkud v roce 2010 v pražském Protisu. Vydal dvě knižní monografie Básník a jeho čas: nad životem a dílem Zdeňka Rotrekla a Básník Josef Suchý (UJEP, Ústí nad Labem).
 
 
OTTO HEJNIC
(*1945) prošel řadou dělnických a technických profesí, nyní pracuje jako redaktor firemních novin, žije v Liberci. Vydal několik knih povídek, povídkových cyklů, román, je autorem libreta muzikálu Chytit kometu, který se hrál v roce 1999 a 2000 v Divadle Příbram a v Divadle U Hasičů v Praze. Novela Nebe na dosah vyšla roku  2002 
v nakladatelství Erika. Pro Knihovnu Jana Drdy sestavil a upravil dva svazky příbramských (a jiných) historek z hornického prostředí. Je členem Kruhu autorů Liberecka a Rady Obce spisovatelů.
 
 
VLADO RÍŠA
(*1949) Předseda revizní komise
Spisovatel zaměřený především na žánr SF a fantasy. Je autorem víc jak dvaceti knih 
a také řady povídek vydaných v různých antologiích. Je editorem mnoha antologií fantasy
 a sci-fi povídek Pracoval v Mladé frontě jako šéfredaktor literárního časopisu Ikarie 
a také jako ředitel vydavatelství MF, od r. 2010 je šéfredaktorem literárního časopisu XB-1. Kromě toho působí jako překladatel z ruského jazyka. Za zásluhy o rozvoj žánru získal řadu ocenění včetně mezinárodních cen. V roce 2018 dostal cenu za celoživotní přínos humoristické tvorbě udělovanou v rámci Ceny M. Švandrlíka.