Rada Obce spisovatelů

Předseda rady Obce spisovatelů ČR
Bc. TOMÁŠ MAGNUSEK
(*1984) - český filmový podnikatel a režisér. V letech 2009 - 2017 se podílel na celkem deseti celovečerních filmech. Jeho zatím posledním úspěšným celovečerním filmem je snímek Kluci z hor. Je spoluautorem a režisérem seriálu Stopy života, za který jej televize nominovala na Českého lva za rok 2015. V Ratibořicích vybudoval první herecké muzeum v Čechách. Od roku 2011 je předsedou Obce spisovatelů České republiky, je také členem Herecké asociace a zastupitelem mměstoNáchoda.
 
 
PhDr. LYDIE ROMANSKÁ-LIDMILOVÁ
(*1943) pracuje  ve vedení   OSČR jako místopředsedkyně; deset let vedla centrum spisovatelů v Ostravě. Je  členkou PEN klubu (2011), a mimořádnou členkou Spolku slovenských spisovatelů (2017). Vydala šestnáct sbírek veršů, tři knihy povídek, román 
a dvě monografické knižní studie. Editovala českou část antologie Refrény času vydanou k výročí vzniku ČSR. Má v gesci vztahy mezi OSČR a Spolkem slovenských spisovatelů.
 
 
Členové rady:
 
ALOIS MARHOUL
(*1951) je členem Obce spisovatelů od roku 1991, v současnosti člen Rady, má na starosti středočeské spisovatele. Je členem PEN klubu. Od roku 2008 uděluje Mobelovu cenu za poezii. Spolupořádá poetické pořady Deset deka štěstí a Česko-slovenské dotyky. Spolupracuje s mnoha literárními subjekty doma i v zahraničí. Je porotcem literární soutěže Magnesia Litera. Dosud vydal dvanáct básnických sbírek a poetickou kuchařku.
 
 
HANKA HOSNEDLOVÁ
 
(*1947) je  novinářka, cestovatelka spisovatelka, autorka knih povídek, pohádek, cestopisů a poezie.  Žije a pracuje v Českých Budějovicích. V OSČR je od r. 2004, v Radě  OSČR od r. 2006, nyní vede přijímací komisi. Stála u zrodu Jihočeského klubu OS 
v r. 2000, od počátku jako členka  výboru, od r. 2006 do ledna 2018 byla  jeho předsedkyní. Od r. 1990  se angažuje v Syndikátu novinářů ČR, čtrnáct let v Radě Syndikátu jihočeských novinářů.
       
 
ONDŘEJ HNÍK
(* 1977) doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. Vysokoškolský vyučující, v letech 2016 - 2018 vedoucí katedry české literatury PedF UK v Praze, od října 2018 působí na katedře bohemistiky UJEP v Ústí nad Labem. Jeho profesním zaměřením je didaktika literatury. Autor 11 beletristických titulů. 
V rámci Obce spisovatelů ČR je členem její přijímací komise a etické komise, s básníkem Aloisem Marhoulem pravidelně pořádá literární večery Deset deka štěstí a kulturní 
a literární pořad Česko-slovenské dotyky. Podílí se na rozvíjení spolupráce 
a sbližování českých a slovenských spisovatelů.
 
 
HANA MUDROVÁ 
Anna Šochová (*1959), vlastním jménem Hana Mudrová, je spisovatelka a sociální pracovnice. Vydala několik e-knih o problémech života (Dětičkové, Dvanáct a půl tisíce slov, Rozpadání). Pod občanským jménem píše na blogu Respektu, kde publikuje i črty 
o historii sociální práce v Čechách. Od r. 2007 má vlastní stránky Koště Anny Šochové, je autorkou fantastického žánru. Známé jsou knihy Potřebujeme se, Karmínový kámen 
a sbírka hororů Země ztracenců a prokletých.
 
 
JOSEF ŠMAJS 
 
(*1938) je český filozof a spisovatel. V roce 1986 získal hodnost docenta filozofie, v roce 1997 byl jmenován profesorem filozofie na MU v Brně. Od roku1988 souvisle pracuje v redakční radě Filosofického časopisu, deset let byl členem redakční rady časopisu Problemy ekologii (Polsko). Je členem Obce spisovatelů, autorem mnoha knih 
a publikací, naším předním odborníkem v oboru ekologické filosofie, kterou od konce 80. let 20. století rozvíjí jako součást své evoluční ontologie. Stěžejní knihu Filozofie - obrat k Zemi (2008), v poslení době doplnil Filosofii techniky (2016 a pětijazyčnou Ústavou Země (2015).

 
PhDr. OLGA NYTROVÁ
(*1949) PhDr., publicistka, scenáristka, básnířka a esejistka, pedagožka na Universitě 
J. A. Komenského od roku 2004. Působí v duchovenské službě Církve československé husitské. Autorka a spoluautorka 30 knih. 
Jako členka výboru OS koordinuje pražské spisovatele. Vede tedy a propojuje Pražský klub Obce spisovatelů a literárně dramatický klub Dialog na cestě. Zde se dostává rad ohledně literární tvorby  a moderování těm, kteří o to projeví zájem. V Pražském
klubu spisovatelů bývají hosty i autoři z jiných regionů. Přicházejí sem také ti, kteří teprve hodlají do OS vstoupit.
 
 
JAROSLAVA MÁLKOVÁ - EICHACKEROVÁ
(*1947) vystudovala přírodní vědy na Filosofické fakultě v Praze, získala titul PhDr., 
je členkou Obce spisovatelů a Střediska západočeských autorů v Plzni, v jehož čele sedmnáct let stála. Učila na Universitě a střední škole přírodní vědy (chemie, fyzika, matematika a psychologie). Přes dvacet let učila na Střední umělecké škole Zámeček 
v Plzni. Je autorkou dvou rozhlasových her, osmi sbírek poezie, historické novely Nic dobrého o mrtvých.  Pracuje v Radě Obce spisovatelů ČR.
 
 
FRANTIŠKA VRBENSKÁ
 
(*1952) je česká spisovatelka, publicistka, lektorka; často přednáší v České 
a Slovenské republice a účastní se literárních akcí. Získala doktorát filozofie v oboru vědní informace. Působila jako odborný pracovník v Institutu řízení a v Národní knihovně. Kromě beletrie se věnuje také poezii a literatuře faktu. Spolupracuje na organizaci literárních soutěží OS: Ceně Vladimíra Neffa (zastřešuje KALF) a Ceně Miloslava Švandrlíka. Je členkou revizní komise při Radě Obce spisovatelů. Od roku 2015 převzala aktivity tajemníka OS.
 
 
DUŠAN SPÁČIL
Novinář, spisovatel a básník. Přes tři desetiletí působí jako redaktor a reportér. Rozhovory a reportáže publikoval mimo jiné v časopisech Svět v obra­zech, MF Plus, Květy, Mladý Svět, Blesk Magazín, Xantypa, Reportér a v denících E15 a MF Dnes. Vydal pět básnických sbírek (Krajina vláčků Piko, Přebytečný anděl, Hvězdné války, Neználek a Daidalos a Pokud se střelim do spánku), devět publicistických knih a jednu knížku pohádek (spolecně s Dagmar Morenovou).
 
 
 
Kontrolní a revizní komise:
 
IVO HARÁK
(*1964) je český básník a literární kritik. Je docentem na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Je členem Rady Obce spisovatelů a členem PEN klubu. Kniha studií Nepopulární literatura vyšla roku 1999 při Centru křesťanské kultury Sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem, další kniha studií 
(a recenzí) Být odněkud v roce 2010 v pražském Protisu. Vydal dvě knižní monografie Básník a jeho čas: nad životem a dílem Zdeňka Rotrekla a Básník Josef Suchý (UJEP, Ústí nad Labem).
 
 
OTTO HEJNIC
(*1945) prošel řadou dělnických a technických profesí, nyní pracuje jako redaktor firemních novin, žije v Liberci. Vydal několik knih povídek, povídkových cyklů, román, je autorem libreta muzikálu Chytit kometu, který se hrál v roce 1999 a 2000 v Divadle Příbram a v Divadle U Hasičů v Praze. Novela Nebe na dosah vyšla roku  2002 
v nakladatelství Erika. Pro Knihovnu Jana Drdy sestavil a upravil dva svazky příbramských (a jiných) historek z hornického prostředí. Je členem Kruhu autorů Liberecka a Rady Obce spisovatelů.
 
 
VLADO RÍŠA
(*1949) Předseda revizní komise
Spisovatel zaměřený především na žánr SF a fantasy. Je autorem víc jak dvaceti knih 
a také řady povídek vydaných v různých antologiích. Je editorem mnoha antologií fantasy
 a sci-fi povídek Pracoval v Mladé frontě jako šéfredaktor literárního časopisu Ikarie 
a také jako ředitel vydavatelství MF, od r. 2010 je šéfredaktorem literárního časopisu XB-1. Kromě toho působí jako překladatel z ruského jazyka. Za zásluhy o rozvoj žánru získal řadu ocenění včetně mezinárodních cen. V roce 2018 dostal cenu za celoživotní přínos humoristické tvorbě udělovanou v rámci Ceny M. Švandrlíka.