Obec spisovatelů ČR k válce na Ukrajině

 

Zdálo se, že 21. století bude stoletím humanizace člověka. Tato teze, která vyjadřuje i naše přání, se bohužel zatím nenaplňuje. 24. února 2022 vstoupila na půdu Evropy válka, nepřijatelná, barbarská skutečnost, kterou jako Češi a Evropané odsuzujeme. Napadení Ukrajiny putinovským Ruskem je bezprecedentní násilí, kterým se nedají řešit politické ani etnické problémy. Navíc se boje  těžce dotýkají pokojného obyvatelstva, chodu škol, nemocnic, zásobování. Evropa a svět nepřihlížejí, organizují pomoc mnoha možnými způsoby.  Členové Obce spisovatelů, jednotlivci i autoři sdružení v regionálních střediscích, podílejí se především účinnou pomocí uprchlíkům, většinou ženám s dětmi, a to finančně, organizačně i osobně potřebnými dary. Jako spisovatelé chceme být účastni i svým specifickým způsobem. Posíláme do ohromného množství příchozích kolegiální výzvu, aby básnířky a prozaičky, které bohužel nyní musely zapomenout na svou tvorbu, nerezignovaly. Na uvedených adresách se mohou přihlásit se svými verši či povídkami; rádi přivítáme i Ukrajinky a studenty s alespoň částečnou znalostí češtiny, které pomohou texty přeložit. Chtěli bychom zorganizovat literární večer s besedou, nabízíme i uveřejnění v příloze občasníku N.O.S. Obce spisovatelů ČR, bude-li akce úspěšná, jsme nakloněni i vydání samostatné publikace. Již nyní připravuje členka OS ČR spisovatelka Jaroslava Pechová ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci česko-ukrajinský pohádkový titul "Přátelé - Друзі", která ukrajinské děti při vstupu do českých škol nejen potěší, ale stane se i didaktickou pomůckou při výuce.  

Ze všeho nejraději bychom popřáli všem válečným běžencům, našim bezděčným hostům, aby co nejdříve pominul důvod jejich exilu, aby se šťastně shledali se svými blízkými na nezávislé, okupantů zbavené Ukrajině.

 

Dusan.spacil@cncenter.cz (Dušan Spáčil) Praha

gastroservis@volny.cz (Alois Marhoul) Středočeský kraj

lyroli@seznam.cz (Lydie Romanská) Morava a Slezsko

 

 

 

Navštivte také náš blog, na kterém naleznete vždy aktuální pozvánky, 
ukázky z knih, jejich recenze a vše další z dění v Obci...

Obec spisovatelů ČR (obecspisovatelu.blogspot.com)


TOPlist