15. září zasedala Rada Obce spisovatelů ČR

19.09.2015 23:50

V úterý 15. září 2015 se uskutečnilo další řádné zasedání Rady Obce spisovatelů. Rada projednala scénář předávání Ceny Miroslava Švandrlíka a rozhodla o přijetí nových členů Obce spisovatelů, kterými se stali Josef Petrů, Zuzana Peterová Schneiderová, Šimon Ryšavý. Rada dále rozhodla o svolání slavnostního shromáždění členů Obce spisovatelů spojeného s mimořádnou valnou hromadou, která schválí stanovy Obce uvedené do souladu s novým občanským zákoníkem. Shromáždění se uskuteční 5. ledna 2016 v Senátě.

Zápis ze zasedání Rady Obce spisovatelů ČR ze dne 15. 9. 2015

Přítomni: Milena Fucimanová, Jaroslav Holoubek, Hanka Hosnedlová, Daniela Kovářová, Tomáš Magnusek, Jaroslava Málková, Alois Marhoul, Olga Nytrová, Vlado Ríša, Radim Uzel, Františka Vrbenská

Omluveni: Lydie Romanská, Ivo Harák, Milan Hrabal, Marcella Marboe, Pavel Weigel

 1. Výroční Dokořán: je připraven k tisku, tisk 500 kusů zajistí Tomáš Magnusek.
 2. Členské příspěvky: Rada se usnesla na tom, že ze seznamu členů budou vyškrtnuti členové, jimž podle článku 6 stanov zaniklo členství v důsledku nezaplacení členských příspěvků ve třech po sobě jdoucích letech. Opravený seznam rozešle všem členům Rady Františka Vrbenská.
 3. Slavnostní shromáždění členů OS spojené s mimořádnou valnou hromadou: uskuteční se v Senátě v úterý 5. ledna 2016 (termín zajistí Daniela Kovářová), nejprve proběhne schválení stanov opravených podle nového občanského zákoníku (11 – 12 hod), pak přijímání nových členů a malé pohoštění (zajistí Tomáš Magnusek), advokáta nebo notáře pro ověření průběhu valné hromady (zajistí Daniela Kovářová, resp. Tomáš Magnusek). Každý z účastníků obdrží Výroční Dokořán, nepřítomným členům bude distribuován po střediscích. Účast bude zajištěna prostřednictvím jednotlivých středisek.
 4. Nadační fond OS: podána informace o změnách a plánech, do čela fondu zvolena Lydie Romanská.
 5. Cena Miroslava Švandrlíka: podána informace o průběhu předávání ceny v sobotu 19. 9. 2015 od 15 hod. Moderuje Radim Uzel, medailonky přečte Olga Nytrová, organizačně připravili Františka Vrbenská a Pavel Weigel, sraz členů Rady, kteří se akce zúčastní, na místě (Chodská tvrz, Praha 11) ve 14 hodin.
 6. Rada schvaluje přijetí nových členů OS: Josef Petrů, Zuzana Peterová Schneiderová, Šimon Ryšavý.
 7. Polanova cena: zasedání poroty se uskuteční v kanceláři OS dne 12. 10. 2015 ve 14 hodin, slavnostní vyhlášení Polanovy ceny proběhne v Plzni (Radnice, náměstí sv. Bartoloměje) v pátek 13. 11. 2015 od 15 hodin.
 8. Setkání se spisovateli v Luhačovicích: uskuteční se 20. a 21. 10. 2015, organizačně ze strany OS zajišťuje Jaroslav Holoubek, další účastníci: Tomáš Magnusek (odvoz), Milena Fucimanová, Lydie Romanská.
 9. Cena O nejlepší český historický román současného autora: diskutován návrh Pavla Weigela, cena by mohla nést jméno Vladimíra Neffa (souhlas Ondřeje Neffa zajistí Vlado Ríša). Nutno zajistit partnery a další podrobnosti, možná mediální podpora - MONA. Členům Rady se ukládá promyslet do příště.
 10. Festival spisovatelů: 6. – 10. 11. 2015 v Senátě, zúčastní se Jaroslav Holoubek a Lydie Romanská.
 11. Plzeňský literární festival: informuje a zajišťuje Jarka Málková, v jeho průběhu se 8. 11. uskuteční odpolední literární matiné, předpokládá se bohatá účast členů Rady a jejich vystoupení (výstavní síň Masné Krámy).
 12. Festival duševního zdraví: spolupořádá OS ve dnech 23. a 24. 9. 2015 v kavárně Duše v peří, Praha, pořádá a informuje Alois Marhoul.
 13. Mobelova cena a cena za nejlepší český román: 29. 9. 2015 v 17 hodin v kavárně Čas, informuje a zajišťuje Alois Marhoul.
 14. Den poezie: 14. 11. 2015 jako celorepubliková akce, k níž se připojuje pražský klub OS, informuje a zajišťuje Olga Nytrová. Lydie Romanská doplňuje, že se dne 19. 11. Od 17 hodin uskuteční pořad ostravského střediska v hudebním oddělení Knihovny města Ostravy pod názem Vysoké napětí aneb Nesahejtenapisálkyanipadlénazem
 15. Příští zasedání Rady OS se uskuteční v úterý 24. listopadu 2014 v 11 hodin.

Zapsala: Daniela Kovářová

Ověřil: Tomáš Magnusek

—————

Zpět