4. setkání Pražského klubu spisovatelů

28.03.2014 23:22

Na tomto večerním setkání Pražského klubu spisovatelů (4. v pořadí) 25. března 2014 bylo přítomno 15 spisovatelů, kteří mimo jiné projednávali další spolupráci při vystoupeních v klubu Knoflík na Proseku. Každého z těchto středečních vystoupení se zúčastnilo v Měsíci knihy přes 30 diváků. Do Knoflíku jednotliví spisovatelé přicházejí nejenom tehdy, kdy mají autorské čtení a besedu, ale řada z nich se objeví solidárně i na pořadu svých kolegů. A o tuto spolupráci a obětavou návaznost se právě jedná. V dubnu vystoupí spisovatelská dvojice v Knoflíku 2. 4. 2014 (dr. Františka Vrbenská, Ing. Vlado Ríša - literatura sci-fi) a potom 30.4.2014 (Jaroslav Kirchner - sportovní téma, Michal Stein - s povídkami zaměřenými na tenis). Péčí Olgy Nytrové je zajištěna medializace této akce v časopise Devítka i v Českém rozhlase. 

Pražští spisovatelé mají k sobě blízko.

Hovořilo se i o dalších literárních večerech, které pořádá např. dr. Lubor Falteisek a Mgr. Dušan Spáčil. Jednotliví autoři rozdali pozvánky na své prezentace a další vystoupení. Dr. Milena Fucimanová z Brna, členka Rady Obce spisovatelů, se s dr. Olgou Nytrovou dohodla, že poslední úterý v měsíci červnu představí v Karlíně svůj nový román Klenba chleba.

—————

Zpět