Almanach českých básníků 2016

10.01.2016 23:53

Milé básnířky, vážení básníci,

Připravuje se nový almanach české poezie 2016 díky úspěšným realizacím v posledních třech letech (Ptáci z podzemí 2013, Pastýři noci 2014, Rybáři odlivu 2015).

Informace a podmínky:

Poslat 1až 5 svých nejlepších básní ve formátu doc, velikost písma 12, písmo Times New Roman  / jedna báseň max. v rozsahu jedné rukopisné stránky/. Prosba: Vyberte laskavě své erbovní básně, aby kniha měla co největší kvalitu a přesah...

  • Prosím o zaslání i písemné adresy, případně telefonu
  • Pro každého básníka v knížce max. 3 strany textu – záleží na výběru i celé koncepci knížky
  • Změna oproti minulým ročníkům po dohodě s nakladatelem, aby byla zachována v závěru publikace u všech básníků stejná úprava… Životopisné heslo: jméno, rok narození, místo, kde žiji, čím se živím + odpověď na otázku: Dokážete svou poezií nasytit hladové? Délka odpovědi do pěti řádků.
  • Vzor: František Svatopluk Litoš, nar. 11. května 1955, Setěkovy, výpravčí dálkových vlaků; odpověď na otázku: Kéž by se mi to občas povedlo...
  • Časový harmonogram:
  • Poslání básní do konce ledna 2016 e-mailovou cestou na adresu editora, aby byla dostatečná časová možnost k výběru ze zaslaných textů
  • Odeslání peněz na náklady tisku – do konce března 2016, objednat si minimálně 5 knížek, cena jednoho výtisku 180 Kč (vzhledem k inflaci) + poštovné 120 Kč pro toho, kdo se křtu nezúčastní, do ciziny dle tarifů České pošty
  • Odevzdání rukopisu knihy do tiskárny – duben 2016
  • Slavnostní křest almanachu – léto 2016 v Praze na Smíchově v prestižní galerii Portheimka
  • Všichni básníci budou včas průběžně informováni e-mailovou cestou

Co je již domluveno:

Renomované kamenné nakladatelství

Profesionální grafické zpracování knihy

Ilustrace almanachu

Důstojné prostory v Praze 5 pro slavnostní křest almanachu v červenci 2016, profesionální recitaci již přislíbil Mirek Kovářík

Společenská záštita celého projektu městskou částí Prahy 5

Zaslání básní:

Kontaktní adresa editora: E-mail: stibor.vladimir@centrum.cz

Písemná adresa: Vladimír Stibor, 264 01 Nechvalice u Sedlčan 39

Na přátelské setkání s Vámi se všemi se těší Váš Vladimír Stibor.

—————

Zpět