Benjamin Kuras na biblické hodině v Karlíně

02.11.2015 08:12

Na biblickou hodinu 27. 10. 2015 přišel vzácný host, publicista a spisovatel, Benjamin Kuras. Je členem Obce spisovatelů a bývá pravidelně zván na schůzky Pražského klubu spisovatelů. Protože se chtěl setkat i s věřícími, zeptal se Olgy Nytrové, zda může přijít již v 17 hodin na biblickou hodinu. Ta byla jeho zájmem potěšena a ráda souhlasila. B. Kurase srdečně pozval i zdejší farář, ThDr. Jiří Vaníček. Zasedací síň se zaplnila, přišli též lidé z jiných NO. Brilantní autor si pro toto setkání, které následovalo po krátké pobožnosti, vybral dva starozákonní příběhy: O Adamovi a Evě a Abrahamovi a Izákovi. Bylo zajímavé seznámit se s jejich originální interpretací. Četbu ukázek i diskusi s ThDr. Jiřím Vaníčkem a PhDr. Olgou Nytrovou natáčel na kameru Ing. Václav Strachota. Účastníci biblické hodiny, kterých bylo přes třicet, si jako vánoční dárky s chutí vybírali z knih tohoto spisovatele: Jak zabít civilizaci; Nebýt Golema; Žít všemi údy, hravý talmud. Mezi publikacemi byl i titul Bláhové snění o světě bez padouchů, který navazuje na kultovní knížku Jak přežít padouchy. Pátrá po původu touhy západní civilizace přetvářet padouchy v dobrotivé lidi a společnost krutou a bezohlednou ve spravedlivou a soucitnou. Kořeny nachází v antickém Řecku a Izraeli – analyzuje jejich náboženské mýty, sleduje souběžný i historický vývoj, srovnává jejich pravidla ideálního jednání a objevuje v nich víc podobností než odlišností. Podle anotace knížky Bláhové snění o světě bez padouchů sleduje autor historicky průběžně trvalé napětí mezi utopickou vírou a praktickou racionalitou, které je na jedné straně hnací silou civilizační tvořivosti a na druhé straně hromadné vražednosti ve jménu těžko uskutečnitelných „vyšších principů“. Jako možnou záchranu před hrozícím civilizačním krachem nabízí cestu „etiky skvělosti“ spočívající v soustředění všech lidských energií k tvorbě užitečných věcí, k jejich vlastnímu dokonalému účelu a smyslu, v níž by na padoušství nezbývala síla, čas ani místo.

Olga Nytrová

Benjamin Kuras (vpravo) v Karlíně ve společnosti Olgy Nytrové

—————

Zpět