Beranovi četníci opět na scéně

10.04.2016 15:23

Do kategorie původní česká detektivka zařadilo nakladatelství Moba knižní novinku píseckého autora Ladislava Berana, nazvanou jasně a výstižně 92.policejní revír zasahuje. Ano, i tentokrát se autor, jehož knihy už dávno překročily práh regionální literatury, vrací do dob stále oblíbenějších četníků a četnické pátračky. A věrný zůstal i formě svého psaní, tedy uzavřeným povídkovým příběhům vždy s jiným námětem a pochopitelně i jiným koncem. Nic se nemění ani na tom, že vychází ze skutečných událostí, své příběhy umisťuje do konkrétního prostředí s podrobnou znalostí dílčích detailů, což spolehlivě umocňuje hodnověrnost popisovaného dění.

       Tehdejší galerku, která měla na rozdíl od současného zločinu svá pravidla a dá se říci i jakousi, byť poněkud jinam posunutou čest, popisuje emeritní kriminalista Beran nejen s jistou shovívavou chápavostí, ale i bez přikrašlování, přehánění a zbytečného dramatizování. Přesto jeho příběhy nepostrádají napětí, ani zaručený a snadno dešifrovatelný emotivní náboj. Beranův štábní kapitán Votruba je zemitý chlap se smyslem pro spravedlnost, ale i pro lidské pochopení, stejně jako ženským půvabům těžko odolávající štábní strážmistr Hřebejk a další osazenstvo tamější četnické pátračky. Té prochází rukama pestrá směsice menších i větších trestných činů od pašování cukerínu až po bezohledné vraždy. Beran nedělá ze svých hlavních postav ani odlidštěné supermany, ani výlupky všech ctností. Jsou to lidé z masa a krve, podléhající lidským slabostem a chybující jako každý jiný.

        Nenásilně a s jakousi samozřejmou graciézností tak vrací čtenáře do dob první republiky i komplikované situace krátce před německou okupací, což se do dění i chování knižních postav také zřetelně promítá. Autentičnost doby podtrhují i skvěle vedené dialogy, nevyhýbající se ani jadrné mluvě tehdejší ulice. V uváděných kriminálních příbězích defilují na stránkách knihy pašeráci, kasaři, zloději, rváči z hospodských tancovaček, hochštapleři, padělatelé, andělíčkářky, ale i docela obyčejní lidé své doby. Neopomenutelnou roli v jejich osudech hraje nejen touha po penězích a majetku, ale i láska a nenávist, a v neposlední řadě tehdy narůstající česko-německá problematika. A Ladislav Beran v nové knize tak opětně potvrdil, že prostě umí.

Hanka Hosnedlová

—————

Zpět