Bilance: Pražský klub spisovatelů v roce 2015

20.01.2016 14:18

Předneseno v Senátu 5. 1. 2016

Pražský klub spisovatelů při Obci spisovatelů je neformální uskupení spisovatelů z hlavního města a existuje od roku 2013. Již druhý rok se scházíme každé poslední úterý v měsíci v Praze 8-Karlíně, Vítkově ul. 13. Autoři si zvykli přicházet sem a vidět se s kolegy. Osobně se navzájem zveme na literární večery, promlouváme o textech, které se chystají k vydání, přinášíme své nové knihy a čteme z nich ukázky. V praxi tak prožíváme sounáležitost, přejnost, kolegialitu. Vytvořil se profesní klub, kde se lidé cítí jako doma, opakovaně se vidí, diskutují. Vznikla zde i tradice půlhodinových až hodinových besed a přednášek, které jsou profilem zvoleného autora, nebo se týkají nějakého zajímavého zážitku či události. Vyprávějící získává vstřícné posluchače; nejen kolegy, ale občas i hosty z jiných uměleckých kruhů. Takto se představili například Vlado Ríša (sci-fi), Jan Kovanic (Izrael), Lubor Falteisek (povídky pro děti a mládež), Jindřich Volek a nedávno také Benjamin Kuras. Radim Uzel nabídl své zážitky z Nového Zélandu formou „cestovatelského deníčku“ a všechny také pobavil líčením svého neočekávaného lékařského zásahu na palubě letadla. Spolu s ním přispěla k tématu Nového Zélandu fejetony i Monika Knězková.  O tom, že spisovatelé se rádi vzájemně vidí, svědčí i to, že v roce 2014 i v roce 2015 si vyžádali, aby karlínská schůzka proběhla i v červenci a srpnu a opravdu na ni přišlo dost lidí.

Možná stojí za to vyjmenovat ty, kteří karlínská setkání a programy navštěvují: Eva Bůžková, Milan Balabán, Vratislav Ebr, Inka Delevová, Lubor Falteisek, Ivan Fontana, Tomáš Hájek, Lenka Hejná, Markéta Hlasivcová, Helena Christen, Anna Jiříčková, Monika Knězková, Luboš Yetti Koláček, Jan Kovanic, Benjamin Kuras, Jiří Kruliš, Alois Marhoul, Miroslav Matouš, Stanislav Kubín, Miroslav Pavlík, Jaroslava Pechová, Kamil Princ, Jiří Wolker Procházka, Vlado Ríša, Inna Rottová, Jan Řehounek, Pavel Skramlík, Michal Stein, Lenka Šídová, Radana Šatánková, Oto Uličný, Radim Uzel, Jan Vodňanský, Jindřich Volek, Jaroslav Vorlíček, Františka Vrbenská, Jiří Weinberger, Naďa Volfová. Chodívali sem i Pavel Weigel a Jaroslav Kirchner, než odešli na druhý břeh.

V Karlíně vystoupily se svým literárním pořadem i vedoucí ostravského střediska Lydie Romanská a předsedkyně brněnské sekce Milena Fucimanová, svou poezii představil Středočech Alois Marhoul, s pořadem o Hrabalovi tu byl i nymburský Jan Řehounek.

Pražský klub spisovatelů úzce spolupracuje s literárním salonem Blinkr, který vede Pavel Skramlík/ Felix Boom, jenž v roce 2015 zahájil udělování cen za nejlepší český román. Dále je tu úzká spolupráce s předsedou středočeského střediska Aloisem Marhoulem, jenž uděluje Mobelovu cenu za poezii.

K aktivním organizátorům literárních večerů v Praze patří tito spisovatelé:

1/Lubor Falteisek a Dušan Spáčil – pořady Slova mají křídla – hosty byli např. Ivan Klíma, Karol Sidon, Sylva Fischerová, Vladimír Páral.

2/Jaroslav Holoubek do Caffé Italia pozval Lenku Procházkovou, Lydii Romanskou a další osobnosti literárního světa.

3/Alois Marhoul má poetické pořady ve vinárně Bouvard a Pécuchet ve Vodičkově ul. 17.

4/Pavel Skramlík – Literární salon Blinkr.

5) Vlado Ríša, Leonard Medek a Františka Vrbenská se pravidelně účastní či spoluorganizují literární festivaly pro příznivce fantastického žánru, kde přednášejí zejména o literatuře, a to mimo oblast Prahy.

Pražští členové se podíleli na přípravě a průběhu Ceny Miloslava Švandrlíka, vyhlášené v září 2015 (Weigel, Nytrová, Uzel, Vodňanský, Vrbenská).

V Karlíně se také koná celorepublikový Den poezie, který letos nesl název Pod proudem a pražský název byl Poezií proti chaosu. V roce 2015 se setkalo přes 40 účastníků a diváků. Přijeli i nositelé Mobelovy ceny Zita Malaníková  z Brna  a Petr Petříček z Hořovic. Dne poezie se však aktivně zúčastnili v jiných pořadech i další pražští autoři.

Členové Pražského klubu spisovatelů jsou zváni opakovaně na udělování cen a besedy  do Vodňan (letošní akce proběhla dne 15. 4.) a do Plzně – navštívili jsme Plzeňský literární festival (5.- 30. listopadu 2015), kde vystoupily O. Nytrová, J. Pechová a F. Vrbenská. Také na plzeňských Letnicích umělců jsou pražští autoři pravidelnými hosty.

Předsedkyně Pražského klubu spisovatelů Olga Nytrová (v popředí vlevo) s Františkou Vrbenskou 5. ledna 2016 v Senátu PČR.

Pokračuje spolupráce s klubem Knoflík na Proseku a s programem Setkání třetího věku, kde naši autoři vystupují. Díky A. Marhoulovi jsme navázali kontakt s literární kavárnou Duše v peří (O. Nytrová) nebo s modřanskou ZŠ Rakovského, kde jsme besedovali s dětmi o autorské tvorbě (O. Nytrová, F. Vrbenská, J. Pechová, M. Stein, J. Kirchner, I.Delevová). Podíleli jsme se rovněž na druhém ročníku projektu „Čteme se slonem Bobem“, pořádaném Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského, účastnili se Šrámkovy Sobotky nebo oslav u Sudoměře k památce Jana Žižky z Trocnova.  

Nejbližší plány Pražského klubu: 13. ledna pořádá Radana Šatánková v pražském Podskalí literární soirée Žeň žen, v němž vystoupí O. Nytrová, M. Hlasivcová a F. Vrbenská. Svou tvorbu nám na lednovém setkání v Karlínu představí Leonard Medek, dále Jiří Walker Procházka a další autoři. Počítáme se spisovateli i mimopražskými.

Vzájemné sdílení našich literárních snah, výměna pohledů na současný dynamický svět a společné aktivity určené jak tvůrcům, tak čtenářům a posluchačům překonávají současné oslabení zájmu o knižní kulturu a pomáhají šířit ji i nadále v celé její bohatosti.

PhDr. Olga Nytrová

 

—————

Zpět