BOHUMIL ŽDICHYNEC: Známe sami sebe?

17.02.2016 15:05

Pohled lékaře na složitý život moderního člověka, návod, jak se orientovat ve světě, do kterého jsme se narodili a který vědomě či nevědomě měníme. Právě dnes, v přetechnizované době plné stresu, spěchu a nárůstu civilizačních chorob, je ta pravá chvíle si položit otázku: Jak lépe žít? Známý lékař a vědec ve své knize, psané přístupným jazykem a s uvedením příkladů z praxe, nabízí celostní pohled na současné problémy spojené s hektickým stylem života. O tom je nová knížka Bohumila Ždichynce, která vychází pod názvem Známe sami sebe, s podtitulem Člověk v zajetí moderní civilizace.

„Vše, co jsme dělali v minulosti i na co teď myslíme, v nás zanechává stopu. Máme také psychická traumata v buněčné paměti. Jsme nositeli informací, jichž si jsme či nejsme vědomi. Tato energie zahrnuje zkušenosti a emoce spojené s minulostí a s našimi předky. Vrátíme-li se do minulosti a využijeme tyto archetypy, které nám blokují zdravé myšlení, umožní nám to zbavit se zkresleného pohledu na svět a zároveň porozumět sobě samým v dnešní nelehké době.“

MUDr. Bohumil Ždichynec, CSc., odborný lékař – specialista, vědecký pracovník. Nyní pracuje jako internista v soukromém lékařském centru v Praze 2. Napsal řadu vědeckých a odborných prací, mj. i v zahraničí (Švýcarsko, Francie, Německo, USA), některé z nich byly oceněny prestižními cenami. Publikoval také články a eseje v novinách a časopisech, povídky a poezii v časopisech a sbornících. V předkládané knize „Známe sami sebe?“, motivované současnou devalvací elementárních lidských hodnot, autor nementoruje, ale vybízí vnímavého čtenáře k vlastní úvaze o tom, jak úspěšně překonávat nástrahy civilizace.

—————

Zpět