Brněnský AGADIR ohlašuje na sezonu 2014/15 tři premiéry

07.10.2014 22:29

Divadlo hudby a poezie AGADIR v Brně připravuje  pro další sezónu 2014 – 2015 tři samostatné literární premiéry. Každá z nich je věnována autorovi, který je ve svém zemi pronásledován, umlčován, vězněn. Divadlo AGADIR tak naplňuje myšlenky, které jsou neoddiskutovatelné a platí jednou pro vždy, ať je ve své proklamaci vysloví Charta PEN klubu, Člověk v tísni nebo kterýkoli autor z Obce spisovatelů, každý, komu není lhostejné, co se děje s jeho –někdy i neznámými kolegy - ve světě. Protože jsme v minulosti prožili duchovní nesvobodu, chceme pomoct těm, kdo dosud nesvobodou slova trpí.

Jenom literatura má právo překračovat hranice států, národnostních území i jazykových bariér. Její humánní poselství musí být slyšet, nesmí být nikdy vystaveno ohrožení, nesmí být ani zneužíváno. Autoři, kteří vyslovují pravdu a neslouží doktrínám a diktátorům, nesmí být umlčováni, vězněni či dokonce mučeni.  

Jakýkoli ústup od těchto vyšších zákonů znamená propad lidskosti. 

V tomto duchu připravilo Divadlo AGADIR další tři samostatné kulturní pořady, které s laskavým svolením vedení Knihovny Jiřího Mahena v Brně uvede v prostorách tohoto brněnského kulturního objektu.

Všechny uvedené pořady jsou realizovány s finanční podporou Státního fondu kultury České republiky.

Listopad 2014

Tsering Woeser: Tajuplný Tibet

Knihovnička PEN klubu a Člověka v tísni, Praha, česko – čínské vydání, Praha 2014. Překlad: z angličtiny Karla Vrátná, z čínštiny Olga Lomová.

Scénicky upravená poema tibetské básnířky, která ve své zemi nemůže svobodně publikovat. Poema se pohybuje mezi žalmickým zpěvem a obžalovacím spisem. Ačkoli mluví o vzdálené zemi, mnohé z vyjádřených pocitů i faktů jsou nám až moc známé. Útisk ducha je všude stejný.

Účinkují členové Divadla hudby a poezie AGADIR.

Poema je provázena původní hudbou Ondřeje Fucimana.

Za finanční podpory Státního fondu kultury České republiky.

Leden 2015

Liou Siao-po: Život v pravdě

Knihovnička PEN klubu a Člověka v tísni, Praha 2010, česko – anglické vydání, přeložila Olga Lomová a kolektiv autorů.

Scénická montáž sestavena z veřejných projevů a článků čínského spisovatele, nositele Nobelovy ceny. Autor se postavil proti zvůli moci a vyzýval k lidskosti. Za své přesvědčení byl jedenáct let vězněn.

Účinkují členové Divadla hudby a poezie AGADIR.

Hudebně - literární montáž doplňuje původní hudba Ondřeje Fucimana.

Za finanční podpory Státního fondu České republiky.

Březen 2015

Jorge Olivera Castillo: Tetování v paměti

Člověk v tísni, o.p.s. ve spolupráci s PEN klubem v Praze 2013, česko – španělské vydání, přeložil Stanislav Škoda.

Scénické pásmo z veršů kubánského disidentského básníka a novináře, který byl za své názory vězněn a je i nadále ve své zemi pronásledován. Vyjadřuje bezmoc, hněv i naději člověka, který se nesmíří s nespravedlivostí a nikdy nebude kolaborovat s tyrany.

Účinkují členové Divadla hudby a poezie AGADIR.

Hudebně - dramatickou výpověď dotváří původní hudba Ondřeje Fucimana.

Za finanční podpory Státního fondu České republiky.

Milena Fucimanová, Brno

—————

Zpět