Chlumec n. C. vyhlašuje literární ceny Jaroslava Golla na rok 2016

14.11.2015 15:54

Město Chlumec nad Cidlinou ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Fakultou sociálních věd, Institutem komunikačních studií FSV UK,  Institutem mezinárodních studií FSV UK a Klubem autorů literatury faktu

vyhlašuje

Chlumeckou literární cenu Jaroslava Golla pro r. 2016

Termín vyhlášení soutěže:                           1. listopadu 2015

Termín pro přihlášení do soutěže

a odevzdání díla:                                           30. dubna 2016

Termín vyhlášení výsledků

Chlumecké literární ceny J. Golla:              19. října 2016

Přihlášky, informace:            www.chlumecnc.cz

Cíl akce

1. Podpora knižní kultury v měřítku města a regionu s co nejširším dosahem podnítit literární tvorbu, vydavatelskou činnost a četbu v žánru literatury faktu s uměleckými ambicemi, a to v tematickém okruhu české a regionální historie.

2. Popularizace života a vědeckého díla velkého českého historika prof. dr. Jaroslava Golla, chlumeckého rodáka.

1.1

Status Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla v rámci regionu Chlumec nad Cidlinou

Uděluje se:

hlavní cena

1. 2. 3. místo v kategorii

čestná uznání

Oceňují se: knihy v žánru literatury faktu s uměleckými ambicemi, v tematickém okruhu české a regionální historie, které byly vydány za uplynulé dva roky

Díla přihlášená do soutěže hodnotí a k ocenění navrhuje porota jmenovaná organizační komisí.

1.2

Status Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla pro studenty středních škol

Uděluje se: 1. 2. 3. místo v kategorii

Oceňují se: knihy v žánru literatury faktu s uměleckými ambicemi, v tematickém okruhu české a regionální historie, které byly vydány za uplynulé dva roky

- literární příspěvky, otištěné, odvysílané a odehrané  (deníky, časopisy, rozhlas, televize) – za období od 1. 1. 2015 – 15. 4. 2016

- iterární práce – (max. 50 normostran tj. 30 řádků na jednu stránku)

Díla přihlášená do soutěže hodnotí a k ocenění navrhuje porota jmenovaná organizační komisí.

1.3

Status Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla pro studenty vysokých škol v řádném denním studiu

Uděluje se: 1. 2. 3. místo v kategorii

Oceňují se: knihy v žánru literatury faktu s uměleckými ambicemi, v tematickém okruhu české a regionální historie, které byly vydány za uplynulé dva roky

-  literární příspěvky otištěné, odvysílané a odehrané (deníky, časopisy, rozhlas, televize) – za období od 1. 1. 2015 – 15. 4. 2016

-  literární práce – (max. 50 normostran tj. 30 řádků na jednu stránku)

Díla přihlášená do soutěže hodnotí a k ocenění navrhuje porota složená z osobností města Chlumec nad Cidlinou, Fakulty sociálních věd UK, Institutu komunikačních studií FSV UK, Institutu mezinárodních studií FSV UK a Klubu autorů literatury faktu.

Vítězové budou představeni veřejnosti na slavnostním shromáždění v Klicperově domě. Obdrží diplom a finanční odměnu stanovenou organizačním výborem se zřetelem k výši dotace.

Marcela Přerovská

tajemnice organizačního výboru

—————

Zpět