Členské příspěvky 2015 a 2016

02.01.2016 14:08

Členské příspěvky pro rok 2015 i za rok 2016 mohou členové hradit v hotovosti v kterékoliv pobočce Komerční banky složením přímo na účet, na poště nebo bezhotovostním převodem na účet č. 13237111/0100.  Jako variabilní symbol použijte členské číslo (je uvedeno na legitimaci) a do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení a rok, za který členské příspěvky platíte. Kdo nemůže legitimaci najít, uvede spolu se jménem i datum narození. Výše členských příspěvků činí 750 Kč pro pracující a 400 Kč pro ostatní. Splatnost příspěvku je vždy do konce běžného roku za příslušný rok.

Členské příspěvky za více let je možno zaplatit najednou. Po předchozí telefonické domluvě (č. 224 234 060 nebo 739 066 017) lze příspěvky uhradit i v hotovosti v sídle Obce spisovatelů ČR v Praze, Železná 18, obvykle v pondělí mezi 14 až 17 hod.

—————

Zpět