Členské příspěvky pro rok 2015

01.02.2015 13:07

Členské příspěvky pro rok 2015 mohou členové Obce stpisovatelů ČR hradit v hotovosti v kterékoliv pobočce Komerční banky složením přímo na účet, na poště nebo bezhotovostním převodem na účet č. 13237111/0100.  Jako variabilní symbol použijte členské číslo (je uvedeno na legitimaci) a do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení a rok, za který členské příspěvky platíte. Kdo nemůže legitimaci najít, uvede spolu se jménem i datum narození. Výše členských příspěvků činí 750 Kč pro pracující a 400 Kč pro ostatní.
Členské příspěvky za rok 2014 i 2015 je možno zaplatit najednou. Po předchozí telefonické domluvě (č. 224 234 060 nebo 737 469 808) lze příspěvky uhradit i v hotovosti v sídle Obce spisovatelů ČR v Praze, Železná 18, obvykle v pondělí mezi 14 až 17 hod.

Daniela Kovářová, tisková mluvčí Obce spisovatelů ČR

—————

Zpět