Hostem v Karlíně bude předseda Obce spisovatelů Tomáš Magnusek

26.06.2016 12:31

Pravidelné setkání Pražského klubu spisovatelů se bude konat 28. 6. v 18:15 v Karlíně, Vítkova 13. Jako vždy se jedná o poslední úterý v daném měsíci.

Je před námi poslední schůzka v Karlíně před prázdninami. V průběhu roku jsme měli zajímavé setkání se spisovatelskými osobnostmi. Navštívili nás a představili svoji tvorbu: Radim Uzel, Leonard Medek, Vlado Ríša, Jan Kovanic, Lubor Falteisek, Petr Markov, Jana Hochmannová z Ostravy, Luboš Y. Koláček a další.

Hostem našeho červnového autorského posezení bude předseda Obce spisovatelů Tomáš Magnusek, jak jsem avizovala již v minulém dopisu. Setkal se již s autory ve všech regionech, Prahu si ponechal na konec. Chce s námi pohovořit o činnosti Obce spisovatelů ČR, o práci Rady OS, o problémech, možnostech, a také o výhledech a nadějích.

Během setkání se rovněž dozvíte novinky ze schůze Rady Obce spisovatelů ČR. Můžete nabídnout své nápady, podněty, vize a přání. Zamyslíme se společně nad budoucností, nad sounáležitostí a demokratickou spoluprací lidí, zabývajících se slovem.

Při diskusi budete mít zajímavou příležitost zeptat se pana předsedy, na jeho filmovou a seriálovou tvorbu, na zkušenosti s herci, na historky z natáčení, i na knihy, které má rád. V neposlední řadě bude vyprávět o svých manažerských zkušenostech a o projektu Hereckého domu Viktorka, který buduje v Babiččině údolí ve východních Čechách na počest českých filmových a divadelních herců.

Přijďte tedy již na začátek této večerní akce v Karlíně, pokud je to ve vašich časových možnostech. Vaše dotazy a názory jsou přínosem, projevujete svůj vztah ke společenství spisovatelů, k instituci, jejímiž jste členy. Do Karlína na naše setkání přiveďte i své přátele, kteří mají o literární (výtvarné a jiné) umění zájem, hosté jsou vítáni.

Můžete mezi nás zavítat jako obvykle již v 15 hodin a podívat se na „Setkání s Františkou Vrbenskou“ v pořadu Císař a král Karel IV. – nejoblíbenější osobnost našich dějin

– viz pozvánka v příloze.

Jsme rádi, že je tu příležitost setkat se a prohovořit věci, které nám leží na srdci. Po přátelské diskusi si popřejeme krásné léto, načerpání sil a inspiraci pro svou tvorbu, také dobré nápady a podněty pro další společné působení v Obci spisovatelů

Jako vždy se těšíme, že nám napíšete o svých nových knížkách, pošlete anotaci a obálku, případně recenzi, ukázku z knížky. Můžete upozornit i na zajímavé knihy svých přátel.

Některým z Vás už zaslané anotace mimořádně zajímavých knih vyvěsila na webu Dialogu na cestě (www.dialognaceste.cz) moje zástupkyně RNDr. Markéta Hlasivcová. Na tento web existuje odkaz (link) i z webových stránek Obce spisovatelů.

Posílejte nám i krátká videa, lze je vyvěsit na webu Obce spisovatelů – v takovémto případě zkontaktujte JUDr. Danielu Kovářovou (kovarova@akkovarova.cz).

Tak hodně zdraví, inspirace, tvůrčí radosti a pozitivního myšlení, které posiluje imunitu. A též spisovatelské sounáležitosti, která pomáhá k pocitu naplněnosti života a je směřováním k dobru.

Ráda bych Vás ještě s předstihem pozvala na předávání ceny Miloslava Švandrlíka, předběžný termín, který bude upřesněn, je 16. 9. 2016 od 15 hodin v Chodovské tvrzi.

Přeji Vám všem příjemný a klidný čas během letních měsíců a těším se v září na shledanou.

PhDr. Olga Nytrová

předsedkyně Pražského klubu spisovatelů

t. 608 160 446

www.obecspisovatelu.cz

www.dialognaceste.cz

P. S. Prosím, dejte nám vědět mailem, kdo mezi nás přijdete, abychom měli rámcovou představu.  Děkujeme za ohleduplnost. 

P. P. S. Sledujte, prosím, dění v Obci spisovatelů na našem webu www.obecspisovatelu.cz !

P. P. P. S. Děkujeme upřímně těm, kteří již zaplatili příspěvky Obci spisovatelů za rok 2015 a případně již 2016 za jejich uznalý a odpovědný přístup. Pokud se teprve chystáte k zaplacení příspěvku, může tak učinit i osobně, a to každé pondělí v čase mezi 14 – 17 hod v Železné 18. Upozorňujeme, že někdy není dobře slyšet zvonek, pokud firmy, které jsou na stejném patře jako naše kancelář, přivřou hlavní dveře z chodby. Je proto vhodné zatelefonovat PhDr. Františce Vrbenské, která zajišťuje v pondělí (někdy i v pátek) v kanceláři obětavě pravidelnou službu – mobil: 739 066 017.

—————

Zpět