Jan Bauer: Milenec rudé komisařky, Moba 2014

02.07.2014 18:08

Tentokrát se pilný vodňanský spisovatel vzdává svého oblíbeného středověku a zabrousí do období novodobých dějin, a sice necelých sto let zpátky. Zato ale do docela jiného prostředí, než jsme zvyklí – do vzdáleného Ruska na počátku bouřlivých revolučních let minulého století. Podkladem a inspirací pro autora byly skutečné zápisky jeho prastrýce Leopolda, získané nečekaným setkáním se vzdáleným příbuzným při jedné z knižních besed.

To by ale nebyl Jan Bauer, aby svého hrdinu – mladičkého studenta Vídeňské univerzity, v oné době ještě občana rakouského mocnářství, jímž je samozřejmě jeho prastrýc Leopold, nevybavil postem agenta s tajným diplomatickým posláním. A falešnými doklady. V rozvířených událostech probíhající první světové války a revolučního kvasu v dosavadním carském Rusku je Leopoldova mise skutečně husarským kouskem. Akční děj románu nenechá čtenáře chvilku vydechnout a o napětí, pikantérie a přízeň krásných žen rozhodně není na stránkách knihy nouze. Leopold při své cestě přes Německo, Švédsko a Finsko, ale především při svém ruském pobytu musí čelit nejen nebezpečenstvím, která ve svých plánech předpokládal, ale i nástrahám naprosto nečekaným. Zaplétá se do znepřehledňujících se vztahů mezi samotnými revolucionáři a klidu jeho tamnímu životu nepřidá ani probuzená láska k mladé a krásné komisařce Naděždě. 

Samozřejmě to vše se odehrává v kulisách skutečných míst a v souladu s reálnými historickými událostmi, jak je zachycují známá dějepisná fakta. Nechybí ani překvapivá setkání, třeba s rakouským císařem Karlem či se sympatizanty s ruskými revolučními přeměnami i v zemích mimo carské území. Mnohé čtenáře asi překvapí mimo jiné také to, jak neuvěřitelně demokratické bylo Rusko těsně po revoluci – byť jen na krátkou dobu. V ději se mihnou rovněž světově známá jména jako Lenin, Krupská, Stalin, Trocký, Masaryk a další, přesto ale dobrodružná pouť Leopolda Bauera zůstává v rovině s puncem hodnověrnosti. Ovšem na samotném čtenáři zůstává zjistit, zda Leopold Bauer obstojí v onom karuselu obvinění, nástrah, falši a zrady a zda se z rudého Ruska vrátí živ...

Hanka Hosnedlová

—————

Zpět