Jan Hus – kazatel čirého života

02.06.2015 10:32

1. Postava Husova je tak známá, že je ve skutečnosti skoro neznámá. Na Brožíkově obraze je Hus zobrazen jako krásný vysoký muž s půvabně vlajícím vousem. To nemá nic společného s realitou, ale v takových persiflážích si my, lidoví Češi libujeme.

2. Hus byl malý, zakulacený, měl tonzuru a ukazoval nevábnými prsty jednotlivé díly svého kázání. Tak znala Husa betlémská kazatelna, pod níž, či spíše kolem níž se shromažďovaly různé společenské vrstvy české, zvláště pražské společnosti.

3. Husovi šlo o pravdu, padni, komu padni. Proto se zastával i svých pronásledovaných studentů i mnoha lidí, které tehdejší královský režim  odsouval stranou s krutými důsledky.

4. Aby unikl tvrdým osobním důsledkům uchýlil se na venkov, kde působil jako lidový, dosti populární kazatel. Byl pokládán za vlivného církevního charismatika. Mocnáři v zemi měli z jeho duchovně kazatelské moci děs, nejraději by ho zabili.

5. Byl osočován svými odpůrci, kteří ho měli za šiřitele myšlenek proslulého reformního anglického myslitele, a tyto myšlenky prý podrývaly základy současné společnosti.

6. Hus napsal několik malých spisků. Ale jeho jakoby souborným spisem se stala velepodnětná studie „O CÍRKVI“ (De ecclesia). A zde postavil autoritu Kristovu nad autoritu církve a jejich koncilních představitelů.

7. Na koncilu ve veselém městě Kostnici nebyla žádná ochota mu rozumět. Jeho myšlenky byly obsahově pokrouceny a on sám byl vržen do smrduté kobky, kde mu krysy ožíraly nohy. Ale právě odtud, z cely smrti, poslal (skoro bychom mohli říci: vyslal) celou řadu osobních dopisů, které se staly ozdobou epistolární literatury.

8. Nakonec byl odsouzen k smrti, upálen a jeho popel vhozen do Rýnu, by po tomto rebelovi nezůstalo nic.

9. Ale přihlásilo se k němu mnoho stoupenců a vzniklo rozsáhlé husitské hnutí.

10. Husových reformních, ba reformačních myšlenek se ujali jiní a transformovali je do českých, ale i evropských poměrů.

11. Husovy myšlenky žijí. Tento muž, kterého by měl  držet v srdečné následovnické úctě každý „věrný Čech“. má však i dnes málo schopných interpretů.

12. Jednou za čtrnáct dní piju na Husovu počest číši výborného vína.

Prof. ThDr. Milan Balabán, Praha, 28.4.2014

—————

Zpět