Jana Hochmannová bude hostem Pražského klubu spisovatelů

17.02.2016 15:11

Pravidelné setkání Pražského klubu spisovatelů se bude konat 23. 2. v 18:15 v Karlíně, Vítkova 13. Jako vždy se jedná o poslední úterý v daném měsíci.

Hostem našeho únorového autorského setkání bude básnířka a spisovatelka z Ostravy Mgr. Jana Hochmannová. Autorka vstoupila do kontextu české literatury na konci 90. let 20. století básnickou sbírkou Právě Tobě (1998), která byla s porozuměním přijata odbornou literární kritikou, zejména Milanem Blahynkou. Ten v debutující umělkyni rozpoznal výrazný umělecký talent, který čerpal z tradice moderní české poezie, zejména z díla Vítězslava Nezvala a Jiřího Žáčka.

Jana Hochmannová je autorkou milostné, reflexivní a meditativní poezie. „Vydržíš toho hodně, věř mi / a čím víc toho vydržíš, / tím budeš silnější. / Čím více dáš ze své lásky jiným, / tím bohatší budeš ty sám.“ (Jana Hochmannová)

V letech 2003–2006 jí vyšlo několik sbírek. Prvotinu Právě Tobě následovala kniha s názvem Něžnosti, kterou vydali spolu s redaktorem Moravskoslezského deníku Břetislavem Uhlářem: jedná se o citlivý pohled na současnou lásku z pohledu muže a ženy.  Dalšími jejími sbírkami byly knihy Paprsky tvého světla, ilustrované fotografiemi ředitele Mezinárodního festivalu outdoorových filmů Jiřího Kráčalíka, a Šťastné a veselé Vánoce s grafikami Jindřicha Oleše. V roce 2012 připravila Hochmannová k vydání své relaxační povídky, vydané pod názvem Samé krásné věci. Autorčiny meditace a relaxace přinesla kniha Tady a teď aneb co dělat, aby nám bylo hezky (2003), rozšířené a upravené vydání nese název Co dělat, aby nám bylo hezky a vytisklo ho pražské nakladatelství PLOT v roce 2013. Její nově vydaný román Italská kavárna (2015) je pohledem na krizi středního věku, ale též na celoevropskou krizi ekonomickou. V minulém roce byla publikována její populárně naučná kniha Braňte svoje zdraví, kterou vydala jako dialog s MUDr. Karlem Hrnčířem o věcech, které lidem škodí. V současné době připravuje J. Hochmannová druhý díl románu Italská kavárna a spolu s MUDr. Karlem Hrnčířem píše další knihu zaměřenou na zdravý životní styl (čerpáno ze stati PhDr. Lukáše Průši).

Navštíví nás také výtvarnice paní Helena Hátleová, která se od sedmdesátých let věnovala kresbě, olejomalbě, tapisérii, experimentální a vizuální poezii (fotomontáže, koláže a kresba se zaměřením na ekologické a jiné problémy světa), s níž se účastnila řady světových výstav. Po tvůrčí odmlce se v posledních letech zaměřila na olejomalbu ve stylu surrealistického symbolismu; svá plátna vystavovala v galeriích DOX, Vrané n. Vltavou a ve Vlastivědném muzeu v Unhošti (https://moje-minigalerie.netstranky.cz/).

Do Karlína můžete přivést i své přátele, kteří mají o literární i výtvarné umění zájem, hosté jsou vítáni. Po autorském čtení bude následovat volná diskuse, pohovoříme si o tom, co kdo chystá, ať už je to literární večer nebo beseda, přednáška – a pochutnáme si na malém pohoštění z vlastních zdrojů.

Hostem našeho březnového autorského setkání (úterý 29. 3. 2016) bude spisovatel, scenárista a textař Petr Markov.

Děkujeme upřímně těm, kteří již zaplatili příspěvky Obci spisovatelů za rok 2015 a případně již 2016 za jejich uznalý a odpovědný přístup. Pokud se teprve chystáte k zaplacení příspěvku, může tak učinit i osobně, a to každé pondělí v čase mezi 14 – 17 hod v Železné 18. Upozorňujeme, že někdy není dobře slyšet zvonek, pokud firmy, které jsou na stejném patře jako naše kancelář, přivřou hlavní dveře z chodby. Je proto vhodné zatelefonovat PhDr. Františce Vrbenské, která zajišťuje v pondělí (někdy i v pátek) v kanceláři obětavě pravidelnou službu – mobil: 739 066 017.

Těšíme se, že nám napíšete o svých nových knížkách, pošlete anotaci a obálku, případně recenzi, ukázku z knížky. V tomto měsíci jsme například dostali informace o zajímavé publikaci MUDr. Bohumila Ždichynce Známe sami sebe? – Člověk v zajetí moderní civilizace. Posíláte nám i krátká videa, taková lze vyvěsit na webu Obce spisovatelů; v tom případě zkontaktujte JUDr. Danielu Kovářovou (kovarova@akkovarova.cz). Některým z Vás už vyvěsila zaslané anotace na www.dialognaceste.cz moje zástupkyně RNDr. Markéta Hlasivcová. Výhodou je, že na tento web existuje link z webu Obce spisovatelů.

Tak hodně inspirace a tvůrčí radosti.  A také spisovatelské sounáležitosti, která je směřováním k dobru.

Příjemný a klidný zimní čas přeje a na pravidelné setkání a Vaše originální nápady, podněty a výhledy se těší

PhDr. Olga Nytrová,

předsedkyně Pražského klubu spisovatelů

t. 608 160 446

www.obecspisovatelu.cz

www.dialognaceste.cz

Láska a poezie – svět štěstí Jany Hochmannové

Autorka vstoupila do kontextu české literatury na konci 90. let 20. století básnickou sbírkou Právě Tobě (1998), která byla s porozuměním přijata odbornou literární kritikou, zejména Milanem Blahynkou. Ten v debutující umělkyni rozpoznal výrazný umělecký talent, který čerpal z tradice moderní české poezie, zejména z díla Vítězslava Nezvala a Jiřího Žáčka.

Jana Hochmannová je autorkou milostné, reflexivní a meditativní poezie. „Vydržíš toho hodně, věř mi / a čím víc toho vydržíš, / tím budeš silnější. / Čím více dáš ze své lásky jiným, / tím bohatší budeš ty sám.“ (Jana Hochmannová)

V letech 2003–2006 jí vyšlo několik sbírek. Prvotinu Právě Tobě následovala kniha s názvem Něžnosti, kterou vydali spolu s redaktorem Moravskoslezského deníku Břetislavem Uhlářem: jedná se o citlivý pohled na současnou lásku z pohledu muže a ženy.  Dalšími jejími sbírkami byly knihy Paprsky tvého světla, ilustrované fotografiemi ředitele Mezinárodního festivalu outdoorových filmů Jiřího Kráčalíka, a Šťastné a veselé Vánoce s grafikami Jindřicha Oleše. V roce 2012 připravila Hochmannová k vydání své relaxační povídky, vydané pod názvem Samé krásné věci. Autorčiny meditace a relaxace přinesla kniha Tady a teď aneb co dělat, aby nám bylo hezky (2003), rozšířené a upravené vydání nese název Co dělat, aby nám bylo hezky a vytisklo ho pražské nakladatelství PLOT v roce 2013. Její nově vydaný román Italská kavárna (2015) je pohledem na krizi středního věku, ale též na celoevropskou krizi ekonomickou. V minulém roce byla publikována její populárně naučná kniha Braňte svoje zdraví, kterou vydala jako dialog s MUDr. Karlem Hrnčířem o věcech, které lidem škodí. V současné době připravuje J. Hochmannová druhý díl románu Italská kavárna a spolu s MUDr. Karlem Hrnčířem píše další knihu zaměřenou na zdravý životní styl.

(čerpáno ze stati PhDr. Lukáše Průši)

Láska ve sbírce Právě Tobě je stejně jako v Hrubínově Romanci pro křídlovku znásobeným bytím, je darem všech darů. Povinností člověka je zachovat lásce věrnost až do smrti, láska je hodnotou nadčasovou, věčnou. Jako u Františka Hrubína i u Jany Hochmannové je láska úzce spojena se smrtí, je to dar i břímě, tvořící jednotu. Existence těchto dvou principů, principů lásky a smrti dává lidskému životu smysl:„Opojná vůně / nádherné lásky, /ach, nejsi ničím, než smrtí. / Jak krásně je mi / a kolikrát takhle ještě / chtěla bych umírat / donekonečna“.

Lyrický subjekt v básnířčině poezii vnímá lásku všemi smysly, autorka se snaží impresionisticky zachytit okamžiky milostného okouzlení (synestézie).

Jak jsme již výše zmínili, láska v poezii J. Hochmannové se vznáší v bezčasí, je neohraničitelná a nekonečná, taková láska je ukazatelem správné životní cesty a opravdového lidského štěstí:  „Zavedu tě dnes na zápraží / a nebudeme měřit čas, / hodinky nechej doma, / i ty přesýpací, / dnes chci ti ukázat / jak ptáci dovedou ztratit hlas. / Budou jen tiše kroužit kolem nás / a ti hloupí lidé, / kteří pořád jenom někam spěchají / nám budou závidět křídla, / která narostou jen ptákům / nebo zamilovaným“.

Úkolem člověka je pak bránit to nejcennější co má – lásku a štěstí. Láska se musí dávat celá, musí být opravdová a ne polovičatá, neupřímná a sobecká: „… Možná, že jednou budu šťastná, / až si u mě někdo zapomene / sám sebe“, říká autorka. Její dílo má duchovní náboj, je zajímavé a širokospektrální. Nabízí svým čtenářům nejen poezii, ale i román a nebála se pustit i do populárně naučné literatury.

PhDr. Lukáš Průša


—————

Zpět