Jihočeští spisovatelé jsou stále aktivnější

10.07.2014 21:41

Jihočeský klub Obce spisovatelů (JčKOS), který má statut občanského sdružení, vznikl na konci minulého tisíciletí, zaregistrován na ministerstvu vnitra byl roku 2000.

Jeho záměrem je nejen sdružovat spisovatele a příznivce literatury z regionu, ale pomáhat také mladým a začínajícím autorům a šířit povědomost o regionální literatuře nejen v kraji, ale i v rámci celé republiky a v zahraničí. Koncepce činnosti je široce otevřená mimo jiné spolupráci s dalšími kulturními složkami v regionu, ale také s kolegy ze Slovenska, Rakouska a Německa.

Tomu odpovídají i aktivity sdružení. Vedle autogramiád, besed, přednášek, literárních a komponovaných pořadů či spolupráce se školami zajišťuje JčKOS (sám nebo v součinnosti s různými institucemi) řadu pravidelných dění.

Patří k nim Zeyerovy Vodňany (18 ročníků) v součinnosti s městem Vodňany, jeho knihovnou a galerií, za účasti jihočeských a pražských autorů. V programu v minulosti třídenní, nyní již pouze jednodenní akce je i předávání Zeyerových hrnků – ocenění za úspěšný knižní titul z předchozího roku.

JčKOS rovněž každoročně uděluje Číši Petra Voka (9 ročníků), což je jihočeská literární cena za celoživotní dílo, udělovaná pod záštitou jihočeského hejtmana a českobudějovického primátora. Předávání tohoto ocenění je vždy spojeno s kulturním programem v obřadní síni českobudějovické radnice.

Sdružení se také podílí (zejména svým zapojením a účastí) společně s činorodou prachatickou knihovnou na česko-německých setkáních a konferencích (hlavně s literáty a vydavateli) a na společných přeshraničních projektech. V minulosti se členové sdružení aktivně účastnili obdobných projektů také v režii rakouské instituce AAAC.

Společné knižní projekty klub rovněž realizuje s hornorakouskými autory, hlavně se zástupci sdružení Memory Netwerk (Linec). Jedná se o vydávání společných povídkových sborníků (v české a německé verzi – zatím 5 titulů), doprovázené autogramiádami a autorským čtením na obou stranách hranice, ale i o neformální přeshraniční kontakty s rakouskými kolegy jak v jižních Čechách, tak v Horních Rakousích.

JčKOS pravidelně organizuje a zajišťuje literární soutěž o Jihočeskou žabku (v součinnosti s Jihočeským krajem) pro studenty středních a vyšších odborných škol a učilišť (12 ročníků). A to včetně cen, slavnostního vyhlášení výsledků s programem a následného publikování. Nyní se Žabka střídá s literární soutěží HSF (horor, sci-fi, fantasy) s celostátní působností (2.ročník).

 Sdružení a jeho členové jsou také garanty literární soutěže Jihočeský úsměv (v součinnosti s Jč.vědeckou knihovnou a Jihočeským krajem). Tato soutěž (5 ročníků), k níž je rovněž připravováno slavnostní vyhlášení výsledků s programem, je součástí Festivalu dětské knihy a je určená pro děti do 15 let. 

Nelze opomenout ani spolupráci s Českým rozhlasem (jč.studio) v podobě dramatizace povídek z tvorby členů, v poslední době pak scénářů pro cyklus Vaše příběhy, ale i formou rozhovorů s literáty či prezentace nových knižních titulů.

Kromě toho sdružení vydává obsáhlý fundovaný almanach Literární fórum (v posledních letech 3 čísla ročně, předtím byla vydavatelská frekvence četnější) s příspěvkovým grantem Jihočeského kraje.

Širší informační a hlavně aktuálnější přehled nabízejí pak webové stránky klubu, kde jsou mj. prezentovány rovněž ukázky z tvorby členů sdružení – www.spisovatelejih.blog.cz

Hanka Hosnedlová, předsedkyně JčKOS

—————

Zpět