Klub pražských spisovatelů pořádá seminář "Význam Františka Hrubína v českém kulturním kontextu"

01.10.2014 17:28

Klub pražských spisovatelů si vás dovoluje pozvat na seminář: Význam Františka Hrubína v českém kulturním kontextu

(Cena Fr. Hrubína za nejlepší knihu roku středočeského autora - Cena Hejtmana Středočeského kraje a Klubu pražských spisovatelů)

Projekt pod názvem „Význam Františka Hrubína v českém kulturním kontextu“ bude koncipován jako seminář. Uvede jej tisková konference, v rámci níž bude oficiálně oznámeno ustavení Ceny Fr. Hrubína za nejlepší knihu roku středočeského autora - Ceny Hejtmana Středočeského kraje a Klubu pražských spisovatelů. První ročník - slavnostní vyhlášení a předání ocenění proběhne v roce následujícím.

Seminář se bude zabývat reflexí díla tohoto významného českého spisovatele a jeho odkazu našim současníkům, zejména mladým lidem. Cílem odborného semináře, za účasti literárních historiků, odborníků na Hrubínovo dílo, je nejen oslovit odbornou kulturní veřejnost, ale i studenty, jejich pedagogy, taktéž veřejnost širokou. Pořad bude kulturní akcí v nejširším slova smyslu, tedy bude mít současně vzdělávací charakter. Bude se jednat o reflexi Hrubínova díla v dobovém a místním kontextu a jeho působení na generace Hrubínových „dědiců a následovníků“.

Projekt se bude realizovat v budově Krajského úřadu Středočeského hejtmanství (Zborovská 11, Praha 5) v Sále zastupitelstva hejtmanství dne 30. 9. 2014 od 14 hodin za účasti pana hejtmana, Ing. Miloše Petery. V úvodu, v rámci tiskové konference, bude oficiálně oznámena výše zmíněná cena pro středočeského autora. Následně započne samotný seminář. 

Lubomír Brožek, předseda KPS

—————

Zpět