Kniha je kamarád

20.02.2014 13:15

Obec spisovatelů ČR převzala záštitu nad celostátní soutěžní aktivitou KNIHA JE KAMARÁD 2014, kterou co dva roky vyhlašuje Základní škola Vsetín- Sychrov 97, spisovatelka Šárka Junková (členka Obce spisovatelů ČR) a Muzeum regionu Valašsko. Letošní pátý ročník byl vyhlášen v říjnu 2013, příjem prací ukončen 15. ledna 2014. Do soutěže bylo zasláno 712 příspěvků z 56 škol z celé republiky, několik příspěvků přišlo z osobních adres autorů. Příspěvky byly většinou individuální, některé hromadné. Celkem se zapojilo přes tisíc soutěžících.

Kniha je kamarád se stále víc stává přehlídkou než soutěží. Dobrý duch celé akce, Jaroslava Ševčíková (občanské jméno spisovatelky Šárky Junkové), a její spolupracovníci rozhodli proto ocenit vybrané práce bez ohledu na pořadí. Porota se řídila hlavním kritériem, kterým bylo vzbuzení chuti knihu si přečíst, a také umět svůj postoj ke knize prezentovat druhým. Kdo knihu doporučoval, zvolil si způsob, který považoval za nejúčinnější. Děti většinou doporučovaly skvěle, takže zvýšit zájem o čtení, což bylo účelem soutěže, se nemohlo minout úspěchem.

Vyhodnocení probíhalo 6. února 2014 v zámku Vsetín za přítomnosti vyhlašovatelů, místního zastupitelstva a místopředsedkyně Obce spisovatelů ČR Lydie Romanské, která zastupovala zaneprázdněného předsedu Obce Tomáše Magnuska. Společenský sál zámku byl zaplněn do posledního místa jak v devět hodin, kdy se na místa usadily děti z mateřských škol, tak v deset dopoledne, kdy přišli žáci  prvního a druhého stupně základních škol, i odpoledne v 16 hodin, kdy se setkali čtenáři středních škol a učilišť.

Ceny předávala zástupkyně Obce spisovatelů ČR a člen zastupitelstva Vsetína. Byly to většinou knihy, které darovala oslovená nakladatelství např. Fragment s.r.o., Aventinum s.r.o., Akcent, a také jednotliví autoři. Pořad moderovala a většinu starostí o průběh vyhodnocení nesla Jaroslava Ševčíková. Především její zásluhou je, že se soutěž dostala do škol celé republiky, o čemž svědčí příspěvky z mnoha míst Čech i Moravy, např. ze Staré Boleslavi, Chropyně, Uherského Brodu, Pohořelic, Prahy, Luhačovic, Děčína, Kyjova, Písku, Hulína, Pardubic, Valašského Meziříčí, Rokytnice, Brna atd. 

Všem oceněným ze srdce blahopřejeme. Vyhlašovatelům patří vděk spisovatelů za potenciální rozšíření mladé čtenářské obce, která je jednou ze záruk příští kulturní vyspělosti Čechů.

Zpracovaly J. Ševčíková a L. Romanská

—————

Zpět