VÝCHODNÍ ČECHY: Knihkupectví MOZAIKA v Pardubicích bude přednostně nabízet knihy regionálních autorů; Maratóny stále běží

28.05.2014 15:30

Dne 1. května 2014 bylo na pardubickém nádraží otevřeno knihkupectví, které bude přednostně nabízet knihy regionálních autorů. Knihkupectví nese název MOZAIKA. Knihy východočeských spisovatelů v něm můžete nakupovat nejširší veřejnost.

Na snímku: Mgr. Marcella Marboe a Mgr. Eva Černošová (dvě předsedkyně Střediska východočeských spisovatelů) s JUDr. Martinem Netolickým, PhD., hejtmanem Pardubického kraje, který knihkupectví poskytl záštitu.

Středisko východočeských spisovatelů je správně rozděleno na čtyři oblasti: Pardubicko, Hradecko, Orlicko a Vysočina. Kromě literární sekce má i sekci dramatickou, výtvarnou, hudební a sekci začínajících autorů. Středisko čítá kolem stovky členů, jeho činnost je velmi bohatá. Vedle vlastní umělecké tvorby se spisovatelé  podílejí i na kulturním a kulturně-výchovném životě celého regionu. Zúčastňujeme se besed na  školách i v knihovnách, pro školy jsme vymysleli šňůru tzv. řízených čtení, pořádáme literární a literárně-výtvarné soutěže pro děti a mládež (Pardubický pramínek, Pardubické střípky).

Začali jsme vydávat i vlastní bulletin Kruh, který má formu jak tištěnou, tak digitální (s přílohou Kdo je kdo ve SVčS), dále digi formu literárního fóra Elipsa a v poslední době i umělecký časopis pro náročné s názvem Partonyma - ve formě digitální i tištěné.

Každoročně vydáváme vlastní žánrově či tématicky zaměřený sborník (nyní již sedmý), rovněž jsme v cyklu Sever, Západ, Východ vydali antologii současných autorů regionu. Péče o naše začínající autory ústí ve vydávání nadějných prvotin. (Vydány byly již tři).

Naši členové získali i řadu literárních cen. Franze Kafky,  Literárního klubu, Albatrosu, Dětského čtenáře, za detektivky opakovaně ceny Havrana, ceny Eduarda Fikera, první místo v soutěži O poklad byzantského kupce, cenu M. Ivanova a cenu P. Jilemnického za literaturu faktu, cenu Akademie literatury české a mnoho dalších.

V průběhu celého roku probíhají pravidelně, jednou za měsíc, literární večery (Laskavé večery v Chrudimi - Jirásek, Večery múz v Pardubicích- Cihlová, Večery U notáře v Havlíčkově Brodě - Vondrák).

Významné jsou též každoroční Dny porzie v Broumově a rozsáhlá spolupráce se autory zahraničními (Slovensko, Polsko, Rusko, Veíetnam aj.) – Věra Kopecká.

Naší největší akcí je ovšem Východočeský umělecký maratón, který každoročně probíhá od září do prosince často ve více než třiceti městech Východních Čech. Jde o pestrou šňůru čtení, besed, křtů, soutěží, hudebně-literárních pořadů, vernisáží a dramatických tvarů. Akce probíhají nejčastěji v historických centrech měst v návaznosti na jejich dějiny. Veškeré informace o nás najdete na www spisovatelevc.cz.

Východočeské podzimní umělecké maratóny

Nejvýznamnější a také největší periodicky se opakující akcí Střediska východočeských spisovatelů jsou Východočeské umělecké maratóny, které mají již tradici a pod vedením našich autorů probíhají celý podzim.

Jde o rozsáhlou přehlídku umělecké činnosti Střediska východočeských spisovatelů v oblasti literární, dramatické, výtvarné a hudební. Probíhá  v  řadě měst celého regionu od září do prosince. Umělci Střediska připravují vlastní programy (besedy, čtení, autogramiády, křty knih, soutěže, divadelní představení, vernisáže a koncerty, pořady kombinované i koncipované „šňůry“ pořadů jako: Večery múz v Pardubicích, Laskavé večery v Chrudimi, Večery U notáře v Havlíčkově Brodě, Dny poezie v Broumově aj.),  na kterých se podílejí nejen členové střediska, ale i zvaní hosté z celé České republiky, často i ze zahraničí. Rovněž členové střediska „vyvážejí“ některé akce mimo region, dokonce i mimo území ČR.

Umělecký maratón je tvořen prologem (měsíc září, kdy lze uskutečňovat jen některé akce, protože je řada lidí ještě na dovolených), hlavní částí (říjen, listopad, část prosince až do svátků vánočních) a epilogem (od vánoc do konce roku – spíše akce interní).

Maratón má několik ústředních programů, na kterých se podílejí všichni (anebo alespoň velká většina) členů střediska.

  • Slavnostní zahájení na Magistrátu v Pardubicích zaštiťované a částečně sponzorované primátorem (primátorkou) města za účasti významných hostů
  • Křest sborníku v Přelouči, který je zaštiťován a částečně sponzorován starostkou města
  • Představení většiny našich autorů v pardubickém Divadle 29
  • Vyhlášení výsledků literárně-výtvarné soutěže pro děti a mládež Střípky v pardubickém Domě hudby
  •  Závěrečné předvánoční setkání členů (z veřejnosti pouze pro zvané hosty)

Velký důraz kladou naše maratóny na děti a mládež a to nejen jako na posluchače a potenciální čtenáře s cílem získat a rozvíjet jejich zájem o literaturu, ale též jako na aktivní účastníky a spolutvůrce těchto setkání, účastníky literárně-výtvarné soutěže Střípky i  začínající autory, připravované na vydání vlastní prvotiny.

Řízená čtení na školách a v knihovnách.

MARATÓNY:

První vlaštovkou a předznamenáním našich velkých akcí bylo v roce 2003 jmenování Doc.PhDr. Jana Dvořáka čestným předsedou. Tato akce se konala pod záštitou pardubické Radnice a tehdejšího primátora ing. Jiřího Střítezského, který, ač politik, dokázal vznik střediska a jeho vize do budoucna ocenit a podpořit. Nejenže naši první významnou akci zaštítil, ale dokonce nám poskytl slavnostní Historický sál radnice a sám se jmenování také zúčastnil.

Pilotní projekt maratonů jsme odzkoušeli v roce 2004. Zahájení toho prvního proběhlo v Pardubicích na lodi Otava. Akce maratónu se uskutečnily v šesti městech regionu (Pardubice, Hradec Králové, Chrudim, Chotěboř, Havlíčkův Brod, Ústí nad Orlicí) a označení měl pouze „literární“. Nás, kteří jsme vystupovali, bylo jen pár. Maratón probíhal ve spolupráci s Krajskou knihovnou – a již tehdy nás, kromě soukromých sponzorů (zejména pana Petra Koblihy), podpořil Magistrát a Krajský úřad města Pardubice. Prvním naším hostem byla, samozřejmě bez nároku na honorář, vynikající básnířka, v té době členka výboru ústřední Obce spisovatelů, Karla Erbová.

Druhý maratón v říjnu 2005 se již jmenoval literárně-dramatický a měst, kde se akce uskutečňovaly, bylo jedenáct. Prostor pro zahájení a občerstvení nám ve svém hotelu Zlatá štika poskytl podnikatel pan Oldřich Bujnoch. Vzácným hostem, který mezi prvními pochopil záslužnost naší práce, byl Ludvík Vaculík, rovněž člen výboru ústřední Obce spisovatelů v Praze. Bylo rozhodnuto, že v rámci každého maratónu bude vydán žánrově či tématicky omezený sborník z prací našich autorů. Editorem prvního -  žánrově neomezeného Tady a teď, byl Lubomír Macháček. Editorství těch dalších se ujal Jiří Hrabinec. Z oficiálních subjektů nás podpořily všecky výše jmenované a zůstaly nám věrné doposud.

Při třetím maratónu v roce 2006 se počet zúčastněných měst rozrostl na šestnáct, zahájení se opět konalo ve slavnostních prostorách radnice, pod záštitou a za přítomnosti primátora nového, ing. Jaroslava Demla. Ten se pak po celou dobo svého funkčního období stal naším věrným příznivcem a donátorem. Prvním sborníkem nové řady se stal výběr próz - Dvanáct východočeských prozaiků (grafické oživení J. Hrabinec). V té době již také úspěšně běžel náš občasník Kruh, který se postupně podařilo změnit na čtvrtletník s tím, že jeho obětaví redaktoři - Milan Dušek a Jirka Faltus, připraví každé podzimní číslo k datu zahájení maratónu. Hosty tohoto maratónu byla Eva Kantůrková, předsedkyně ústřední OS a její zástupce, Roman Ráž. Ozvláštněním byl Literární salón, tj. seznámení pardubické veřejnosti formou tomboly s tvorbou našich autorů.

Spuštění maratónu v roce 2007, tedy čtvrtého, proběhlo opět na radnici a maratón nesl adjektivum „umělecký“, protože se ho zúčastnily již všecky sekce našeho střediska.

Hosté byli opravdu výjimeční: Prezidentka slovenského PEN klubu profesorka Mária Bátorová, prezident českého PEN klubu Jiří Dědeček, nový předseda ústřední Obce spisovatelů profesor Vladimír Křivánek a celá delegace slovenských spisovatelů a knihovníků vedená spisovatelkou Jankou Borgulovou. Čestnými hosty byli i někteří naši zahraniční členové z Kanady a Německa. Na tomto maratónu se organizačně i finančně podílela nejen Státní vědeck knihovna z Hradce Králové, ale především řada pardubických podnikatelů, kteří připravili důstojné pohoštění a společenský večer. V neposlední řadě je také  třeba zmínit otevření samostatného koutku východočeské literatury v knihkupectví Helios, které patří Jiřímu Razskazovovi, členu zastupitelstva a našemu příznivci. Druhým sborníkem, vydaným při příležitosti tohoto maratónu, byla vizitka básníků - 16 východočeských básníků (ilustrace Jarmila Jiravová). Křest tohoto sborníku se poprvé konal v historickém sále záložny v Přelouči pod záštitou a za podpory starostky Ireny Burešové. Tyto křty se do budoucna staly pro město tradicí.

Zahájení 5. maratónu v roce 2008 teď už „podzimního“, protože se přestal omezovat jen na říjen, ale rozšířili jsme jeho konání na celý podzim, se odehrávalo opět na pardubické radnici za přítomnosti pana primátora Demla. Středisko si tentokrát dalo za úkol představit v Pardubicích málo známou spisovatelskou organizaci Akademii literatury české a její zástupce, spisovatele MUDr. Jana Cimického a JUDr. Petra Prouzu. Důvod představení ALČ byl ovšem ještě jeden: Cenu Boženy Němcové tentokrát dostala naše členka, paní Marie Kubátová z Vrchlabí – a při té příležitosti jí bylo též uděleno (pro zdravotní indispozici v nepřítomnosti), čestné členství střediska. Tento maratón měl opět mnohem větší dosah než předchozí - probíhal ve více než pětadvaceti místech Východních Čech, často za účasti a podpory místních osvícených starostů. 

Maratón byl poprvé koncipovaně zaměřený, tentokrát na  děti a mládež. V jeho rámci proběhla též dětská literárně-výtvarná soutěž Střípky. Jako příloha sborníku 17 východočeských autorů literatury pro děti a mládež, půvabně ilustrovaného dětmi ze škol, kde jsme prováděli řízená čtení, anebo těmi, které se zúčastnily naší literárně- výtvarné soutěže, byla vydána prvotina A. Kulakovské Můj svět. Jako příloha bulletinu Kruh vyšla naše první publikace Kdo je kdo ve Vč.středisku OS. Rovněž byl v pardubické mateřské škole Kamarád spuštěn pilotní projekt řízených čtení na školách.

6.maratón, v roce 2009, je svým územním dosahem doposud největší. Zapojilo se již 30 míst Východních Čech. Maratón byl tradičně zahájen na pardubické Radnici odstupujícím primátorem Demlem, proto byl ráz zahájení poněkud nostalgický. Nicméně, představili jsme Klub autorů literatury faktu, který projevil zájem s námi do budoucna spolupracovat. Zastupoval ho pardubický spisovatel Luboš Havrda. Výjimečnost tohoto maratónu tkvěla také v tom, že byl opět specificky zaměřený. Tentokrát jsme si dali za úkol východočeské veřejnosti představit naše slovanské přátele. Díky obětavé spolupráci nově zvolené místopředsedkyně paní Věry Kopecké se maratónu zúčastnili i básníci polští (v Pardubicích vystoupil Antonín Matuszkievicz) a ruští (na křtu sborníku v Přelouči recitovala petrohradská básnířka Jekatěrina Poljanská) a řada dalších se zapojila při Dnech poezie. Úžasný ohlas měla letošní literárně - výtvarná soutěž pro děti a mládež Střípky (zadané téma Když se tak trochu bojím - téměř 200 přihlášených prací), která nám slouží pro výběr nových talentů.

Obdobně jako soutěž byl zaměřen i sborník Třináct autorů povídek s tajemstvím (ilustrace V.Smejkal), plus byla vydána prvotina Eternum Hany Křivánkové (Hany Evy Meyerové).

7. maratón v roce 2010, rozsahem předčil ještě maratón 6.. Opět byl zahájen na pardubické Radnici novou paní primátorkou Štěpánkou Fraňkovou, zahájení se zúčastnila řada významných českých spisovatelů literatury faktu (K.Richter, M.Kučera, R.Cílek) a nový předseda  ústřední Obce spisovatelů v Praze Tomáš Magnusek. Opět se zúčastnili  básníci z Polska, v literárně-výtvarné soutěži Střípky jsme nalezli mnoho nadějných talentů.

V Přelouči proběhl křest  sborníku Třináct východočeských začínajících autorů a rovněž křest prvotiny mladé básnířky Julie Miletínové Anděl z města „N“

8. maratón v roce 2011 – tradičně zahájen na pardubické Radnici primátorkou Štěpánkou Fraňkovou. Z finančních důvodů nebyli zváni hosté, proběhlo čtení z próz Marie Kubátové, Jana Dvořáka a Marcelly Marboe. Na akce ovšem nebyl tento Maratón chudší – proběhlo 45 čtení, křtů, vernisáží, dramatických představení a komponovaných pořadů. V Přelouči  se uskutečnilo setkání s vietnamskou poezií (básník Lam Quang My, překlad Věra Kopecká) a křest dalšího sborníku Šestnáct východočeských autorů humoru

9. maratń v roce 2012 – zahájen netradičně v kavárně Apatyka. Zahájení bylo spojeno s autogramiádou a prodejní výstavou knih autorů Střediska.V Přelouči se uskutečnilo seznámení hostů s antologií Sever, západ, východ. Hosty byly básnířky z Krakova. Na téma Voda-živel i přítel proběhl již 5. ročník literárně výtvarné soutěže Střípky s rekordní účastí soutěžících. Významná byla též spolupráce se zahraničními autory (Polsko, Vietnam) Rozsah uspořádaných akcí byl tentokrát menší, což souvisí s menším zájmem knihoven.

Maratón má  dva hlavní ideové cíle:

- Prezentovat nekomerční uměleckou činnost, posilovat zájem o kulturní dění a rozmanitost  tvorby v regionu, identifikovat se nejen s jeho uměleckou současností, ale též minulostí a tradicí.

- Otevřít prostor pro děti a mladé začínající umělce, (umožnit jim realizovat se na veřejnosti vlastními vystoupeními, publikováním v našem Bulletinu Kruh, ve sbornících a Českém rozhlase Pardubice, nejtalentovanější dovést k vlastní prvotině), ale i mládež netvůrčí vést k aktivnímu kontaktu s literaturou, dramatickým uměním, s výtvarným uměním a hudbou.

 

         Za Středisko východočeských spisovatelů

                                     Marcella Marboe

—————

Zpět