Lásky nepromlčené

19.12.2015 08:17

Ve spolupráci NO CČSH Karlín, Dialogu na cestě, Pražského klubu spisovatelů při Obci spisovatelů a Městské části Praha 8 v listopadu vznikl další program oblíbeného přednáškového cyklu SETKÁNÍ TŘETÍHO VĚKU. V úterý 24. 11. 2015 od 15:00 hodin v Karlíně vystoupil publicista, divadelník a recitátor Mirek Kovářík s pořadem Lásky nepromlčené. Představil divákům poetický  recitál „osudových básní“, které vstoupily do života nejen autorů, ale i jejich  interpreta – neboli:  co mají společného Jiří Orten, Ivan Blatný, Josef Kainar, Ivan Diviš a Václav Hrabě...? Ke každému z přednášených textů poezie byl přiložen „osudový akord“, jímž je báseň prostoupena. Famózní recitátor a duchovní otec Zeleného peří, PhDr. Mirek Kovářík, je nositelem Křišťálové růže za celoživotní mistrovství v oboru přednesu poezie a prózy. Publikum cenilo spontánní projev tohoto bytostného divadelníka bouřlivým potleskem a obdivovalo mimořádnou interpretovu paměť.

(https://www.ccsh.cz/, www.dialognaceste.cz, www.obecspisovatelu.cz, www.praha8.cz,)

Olga Nytrová

V Karlíně - zleva M. Kovářík, O. Nytrová a J. Schnerch.

 

 

 

—————

Zpět