Letnice umělců v Plzni 2015

27.05.2015 19:11

V letošním roce byli pozváni Olga Nytrová a Alois Marhoul svou kolegyní z Rady Obce spisovatelů, Jaroslavou Málkovou, aby vystoupili v rámci Letnic umělců. Ty se již staly v Plzni tradicí. Jak uvádí František Radkovský, římskokatolický biskup plzeňský: „Jde především o prezentaci nových uměleckých děl inspirovaných Biblí, tedy o současné rozvíjení židovsko-křesťanského poselství, které je nadčasové a má sílu oslovovat každou dobu, i tu dnešní. Kéž se tedy letošní Letnice umělců stanou jedním z příspěvků Evropského hlavního města kultury k zachování a rozvíjení dvoutisíciletého kulturního bohatství Evropy.“  Podvečer se konal v kapli svaté Barbory, která je patrně jednou z nejstarších součástí bývalého františkánského kláštera v Plzni. Přítomné uvítala moderátorka Tamara Kopřivová. Jako první vystoupila Jaroslava Málková, jež měla dlouhá léta na starosti západočeské spisovatele a přednesla verše a svou esej na téma „zvony“. Básnířka T. Kopřivová recitovala svou poezii a ukázala část své sbírky zvonečků z různých koutů světa, například i ze Sýrie. Výtvarnice a básnířka Květa Monhartová nabídla svoji básnickou skladbu. Potom vystoupila Olga Nytrová, předsedkyně Pražského klubu spisovatelů, se svou esejí Letnice, svátky agapálního přátelství s Bohem a dále se dvěma básněmi. Za první z nich, nazvanou Zvony vyzvánějí, obdržela v roce 2010 Mobelovu pochvalu. Z místních umělců se představila ještě básnířka Vlasta Špinková. Hovořila také o tom, jak se do Plzně vrátily zvony díky finančním příspěvkům plzeňských obyvatel. S příspěvkem vystoupil i Alois Marhoul z Čisovic, starající se o středočeské spisovatele. Na závěr promluvila Jana Potužáková, která přišla s nápadem pořádat Letnice umělců, jež v tomto roce mají už svůj pátý ročník. Hudební doprovod zajistili mladí plzeňští umělci.

Olga Nytrová

Básníci Olga Nytrová, Alois Marhoul a Jaroslava Málková v Plzni.

—————

Zpět