Na prvním večeru Literárního salonu BLINKR 22. září zazáří prof. Milan Balabán a Klára A. Samková

15.09.2014 23:55

Dovolíme si oslovit všechny z vás, které známe a vážíme si jich, také ty z vás, jež osobně neznáme, ale cítíme k nim velký respekt a píšeme jim na slovutná doporučení svých přátel, abyste navštívili premiérový večer

Literárního salonu BLINKR

dne 22. září 2014 od 18 hodin (platí „akademická“ tolerance)

na adrese Španělská 742/6, Praha 2 (podlaží -2)

Naše vydavatelství BLINKR má v úmyslu obnovit tradici nejlepších pražských literárních salonů (vzorem je nám literární salon Felix Téver, jenž existoval v letech 1880 – 1932), kde se diskutovalo o literatuře a umění, uváděla nová díla a osobnosti vedly debaty o společenských tématech, jichž by se měla literatura týkat. Úvodní plán je pořádat tyto večery ve vlídném a pohostinném prostředí každý třetí pondělek s měsíci. Mají záštitu Obce spisovatelů České republiky.

Program prvního večera:

1/ Úvodní exposé: prozaik Felix Boom (vlastním jménem Pavel Skramlík) osvětlí vznik Literárního salonu BLINKR, který založil se svou manželkou, advokátkou a spisovatelkou Klárou Samkovou.

2/ Prof. Milan Balabán, věhlasný autor literárních a teologických děl, chartista a nositel státního vyznamenání Za zásluhy (obdržel ho od Václava Havla za přínos v teologii) uvede svou poezii v recitačním podání spisovatelky PhDr. Olgy Nytrové, členky Rady Obce spisovatelů ČR. Bude recitovat verše z jeho odvážné sbírky Hudba pro pozůstalé.

Prof. Milan Balabán poté osobně prosloví přednášku na téma TABU, které se týká jeho nejnovějšího díla, jež je v tisku. Přednáška už byla „předvedena“ letos při setkání Pražského klubu spisovatelů v Karlíně a měla fascinující účinek.

3/ Klára A. Samková uvede diskusní část večera, jehož tématem je Krize důvěry ve společnosti. Využije své úvahy o Desdemoně ze své nejnovější knížky Po Evropě s maminkou (při této příležitosti bude kniha pokřtěna).

4/ Diskuse na společenské téma „Krize důvěry ve společnosti“. Lidé nevěří politikům, justici, policii, šéfům státních úřadů, společenské klima je sužováno skepsí, mediálními divadly a klientelismem, elektronickým fašismem. Nevěří ani sousedům či příbuzným. Moderuje Klára Samková.

Věříme, že tento styl Literárního salonu BLINKR bude oslovující pro intelektuální autority naší doby. Prosíme, věnujte pozornost organizačním poznámkám v příloze.

Srdečně zvou

Klára A. Samková a Pavel Skramlík/Felix Boom


Více zde: Literární salon BLINKR (blinkr-literarnisalon.com)

—————

Zpět