Nabídka rezidenčních tvůrčích pobytů v Bělehradě

01.03.2016 21:47

Institut umění vypisuje výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby v Bělehradě (Srbsko) v období od 1. do 30. června 2016.

O rezidenční pobyt mohou zažádat básníci a prozaici, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice a kteří mají alespoň jednu vydanou knihu. Autorovi budou hrazeny: ubytování, cestovní náklady z Prahy do Bělehradu a zpět a náklady spojené s pobytem ve výši 10 000 Kč.

Srbskou hostitelskou organizací je asociace Krokodil, více na www.krokodil.rs a www.kucazapisce.krokodil.rs. Rezidenční pobyt je organizován ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Bělehradě. 

Více informací o rezidenčním prostoru najdete zde.

Termín uzávěrky je 5. 4. 2016.

Výzvu a formulář žádosti najdete na www.culturenet.cz/res/archive/044/007088.docx?seek=1457967675

—————

Zpět