Nové číslo OKOO právě vychází

26.08.2016 02:23

Právě vyšlo nové číslo webového knihovnického časopisu OKOO (Knihovna Petra Bezruče v Opavě, ředitelka Mgr. Zuzana Bornová), kam jsem jako dlouholetá členka redakční rady postoupila svůj text o vznikajícím almanachu Obce spisovatelů ČR. Doufám, že to všechny zúčastněné na tomto projektu potěší!

Odkazy:

https://kpbo.cz/2016/08/prave-vyslo-nove-okoo-srpen2016/

Stránky 24 – 26.

Mimochodem se také v oddílu Recenze dočtete o almanachu českých básníků 2016 (editor V. Stibor).

Časopis je zajímavě různorodý, obyčejně je dělen do 4 oddílů, s úvodem Mgr. Bornové. Informuje nejen o knihovnické profesi  jako takové, ale též o nových knihách, i netradičním způsobem (příkladně fejetony), a řada recenzí prezentuje tvorbu členů Obce ČR,  z  Čech, Moravy a Slezska.  Mimo to přibližuje literární osobnosti čtenářům i dosud neznámými skutečnostmi. 

Vychází tak 4 x do roka a  přebírá jej Národní knihovna ČR, Praha.

  Božena Klímová, Ostrava

—————

Zpět