Obec slaví 25 let, vydá SBORNÍK, uzávěrka příspěvků je prodloužena

01.10.2014 11:36

Obec spisovatelů připravuje ke 25. výročí svého vzniku reprezentativní publikaci o historii Obce, osobnostech a významných událostech, doplněnou o osobní pohledy pamětníků a členů Obce. Uzávěrka příspěvků byla prodloužena s ohledem na termín realizace - počátek příštího roku.

Vzpomínky, popisy událostí a další archiválie a materiály lze zasílat na adresu: kovarova@akkovarova.cz.

Daniela Kovářová, tisková mluvčí Obce spisovatelů

—————

Zpět