Obec spisovatelů se omlouvá

02.07.2014 18:39

Rada Obce spisovatelů se na svém zasedání dne 1. července 2014 rozhodla distancovat se od dehonestujícího pohledu na tvorbu Petry Hůlové, která se jako nepodepsaný článek objevila v dubnu na stránkách Obce spisovatelů. Šlo o politováníhodné selhání jednotlivce, nevyjadřující stanovisko Rady či Obce spisovatelů a Obec přijala opatření, aby se podobná situace v budoucnu neopakovala. Obec spisovatelů v čele s jejím předsedou se tímto omlouvá všem nemile dotčeným, zejména Petře Hůlové.
                                                                                                                                                      Daniela Kovářová, tisková mluvčí Obce spisovatelů

—————

Zpět