Odešel člověk velkého srdce Miloslav OLIVA

13.04.2015 19:00

Nejen literáty, ale i mnoho lidí pod Beskydami zasáhla neblaze zpráva o úmrtí spisovatele Mgr. Miloslava Olivy. Zemřel na „zelený čtvrtek“ 2. dubna 2015.

Narodil se 26. srpna 1923 v Praze, mládí prožil v Mladé Vožici u Tábora. Vystudoval gymnázium v Táboře a v letech 1945 – 1949  Filozofickou fakultu v Praze, obor český jazyk, filozofie. Po vojenské službě učil na středních školách a v roce 1954 přišel do Frýdlantu nad Ostravicí.

Od mládí psal básně, vedl recitační a divadelní soubory, přispíval do regionálních novin, zasedal v porotách recitačních a literárních soutěží, redakčních radách kulturních časopisů. Své znalosti a poznatky z této činnosti zachytil v několika knihách, brožurách, objevují se i sborníky, almanachy a statě z historie města Frýdlantu nad Ostravicí, kde v letech 1990-1994 starostoval. Do posledních chvil svého života pracoval v letopisecké komisi města.

Byl iniciátorem vzniku Literárního klubu Petra Bezruče (1997), od roku 2001 byl jeho předsedou až do roku 2013, kdy mu zdravotní problémy nedovolily plně pracovat; proto si jej literáti zvolili za čestného předsedu LKPB.

Miloslav Oliva napsal na sklonku života tři knihy: o národním učiteli Antonínovi Janů (2011), Etika života a díla Bernarda Bolzana (2012) a František Pígl Vožický (2012). Své básně shrnul do klubových almanachů Míjení (2008), Návraty (2009), Bezcestí (2011). Vzpomínkou na jeho herecké začátky jsou hry: Jeden den poštovního úředníka Vladimíra Vaška na místecké poště v roce 1892, O divé Haně a Mistři z Beskyd (souhrnně 2010 – Tři hry z Beskyd). Velice se těšil z toho, že ho v roce 2014 přijala Obec spisovatelů ČR za svého člena.

Poslání Miloslava Olivy na této Zemi je naplněno. Jako učitel ovlivnil mnoho generací žáků, jako spisovatel vtiskl nesmazatelnou stopu do literárního života svého kraje. Svým kolegům byl rádcem, přítelem, který nikdy neodmítne rozhovor, dát radu a pohlazení na duši.

Děkujeme Vám za vše, pane profesore, nikdy nezapomeneme!

Dajana Zápalková

předsedkyně Literárního klubu Petra Bezruče Frýdek-Místek

—————

Zpět