Olga Nytrová přednášela na téma FILOSOFIE A KNIHA

21.11.2015 15:08

Olga Nytrová měla 18. 11. v zasedací síní ČEZu v Praze 4 přednášku na téma Filosofie a kniha. Přiblížila publiku metaforu a její zákonitosti, uvedla příklady nejkrásnějších metafor z české a světové literatury, přiblížila filosofy Ortegu y Gasseta, Michala Ajvaze, Gastona Bachelarda. Zamyslela se nad významem knihy pro člověka, nad tím, jak nás literatura obohacuje, rozvíjí naši fantazii, zkvalitňuje naši slovní zásobu, prohlubuje naše city,  zdokonaluje naše abstraktní myšlení, zlepšuje naši komunikaci a schopnost vést zdařilý dialog, působí na mravní cítění a umožňuje nám ujasnit si hodnotové postoje. V diskusi se hovořilo o tom, zda děti čtou, jaký vztah má ke knihám mládež , jakou odpovědnost má v tomto směru rodina a  jakou škola.

 

—————

Zpět