Poezie proti chaosu v NO Karlín

26.11.2015 15:57

Poezie proti chaosu je název poetického matiné v NO v Karlíně, které se konalo v rámci celorepublikového 17. ročníku Dne poezie. Setkání literárních tvůrců probíhalo v sobotu 14. 11. od 14 do 19 hodin. Sešly se více než čtyři desítky básníků a diváků. Zastoupeni byli autoři z Pražského klubu spisovatelů, vedeného Olgou Nytrovou, ale i hosté mimopražští. Představili se např. Zita Malaníková z Brna, která obdržela Mobelovu cenu za poezii a Petr Petříček z Hořovic, též nositel Mobelovy ceny. Z jižních Čech dorazil Tomáš Hájek. Mezi účinkujícími nescházely členky naší místní NO a Dialogu na cestě. Z Prahy 5 přijela třiadevadesátiletá křesťanská básnířka Helena Pechlátová, která sklidila všeobecný obdiv pro svou svěžest a paměť. Vlastní báseň přednesla i herečka Olga Schmidtová, které by mělo být za dva měsíce devadesát. Vícegenerační setkání bylo příjemné a diskuse o tvorbě a poezii pokračovaly i po skončení programu.

Olga Nytrová

—————

Zpět