Pražský klub spisovatelů – plán setkání leden až červen 2017

26.01.2017 18:02

I. SETKÁNÍ SPISOVATELŮ

(částečně stálé publikum, otevřeno i pro přátele literatury)

Koná se vždy 3. úterý v měsíci v 18,15 hod. na adrese Praha 8 – Karlín, Vítkova 13

LEDEN – 17. 1.  – Václav Junek

Václav Junek (1950)

Vyrostl v rodině akademického malíře a grafika Václava Junka. Dětství a mládí prožil přímo na Václavském náměstí a v jeho bezprostředním okolí, takže se dostal již značně brzy „mezi lidi“. Zažil tak přímo éru malých pražských divadel i šedesátá a sedmdesátá léta. Než v roce 1969 přišel o cestovní pas, stačil sjezdit polovinu tehdejší Evropy. Po okupaci ´68 začal ve stále ještě raném věku pracovat v médiích. Setkal se zde přímo s celou řadou silných osobností, které utvářely tehdejší dobu, i jeho. Prožil šestnáct let na vedoucím postu pražské Lucerny. Zejména po listopadu ´89 se věnuje výkonné produkci, režii, scenáristice, dramaturgii a literární práci. Je autorem řady publikací z oblasti literatury faktu i beletrie.

ÚNOR – 21. 2. – Oldřich Selucký

Oldřich Selucký (1955)

Spisovatel, scénárista, malíř, ilustrátor a překladatel. Absolvent Matematicko fyzikální fakulty UK studoval staré jazyky ve Vídni, ve francouzském Lille filozofii a teologii, přednášel na Pedagogické fakultě UK v Praze. Napsal scénáře k animovaným večerníčkům (Broučkova rodina, Cesta tří králů a další). Americký překlad jeho knihy pro děti Pavel, dobrodruh víry získal v roce 2009 první cenu Sdružení katolických nakladatelů Spojených států amerických a Kanady (Catholic Press Association of the United States and Canada). Výtvarné vzdělání získal v ateliéru Borise Jirků. Za knihy Strážce ohně a Vojmírova cesta obdržel v roce 2014 od kardinála Dominika Duky Stříbrnou cyrilometodějskou medaili. Kniha Bitva na řece Pádu získala za rok 2015 nominaci na prestižní cenu Zlatá stuha. 

BŘEZEN – 21. 3. - Jana Richterová (host z Opavy)

Mgr. Jana Richterová (1967)

 Absolvovala humanitně a výtvarně zaměřená studia a pětiletý psychoterapeutický výcvik v hlubinné a psychodynamické psychoterapii. Působila dlouho v oblasti zdravotnictví jako arteterapeutka, je členkou České arteterapeutické asociace. Věnovala se pedagogické činnosti v ZUŠ jako učitelka výtvarného oboru. Na Ostravské univerzitě externě vyučovala arteterapii. Od roku 2014 je členkou Obce spisovatelů České republiky. Žije a pracuje v Opavě. (https://janarichterova.cz/) Je autorkou románového cyklu Zahrada, který vzbudil oprávněný zájem a sklidil vynikající kritiky. Jedná se o pozoruhodné dílo v kontextu literární tvorby jak tuzemské, tak zahraniční. Z pentalogie zatím vyšly svazky Sféra (2013), Lovec (2014), Návrat (2015) a Velmistr (2016). Kultivovaný, napínavý příběh se odehrává v současnosti, mimořádnou hloubku i jedinečnost mu dodávají originálně pojaté fantastické a mystické prvky. V letošním roce bude publikován závěrečný díl.

DUBEN – 18. 4. – Jaroslava Málková a tři básnířky (Středisko západočeských spisovatelů)

Do Prahy přijedou čtyři básnířky z Plzně – Jarka Málková, Karla Erbová, Tamara Kopřivová a Vlasta Špinková. Již šest let, vždy začátkem května, v Plzni v Západočeské galerii  probíhá komponovaný pořad slova a hudby – Ženský hlas z Plzně. Pátým hlasem je šansoniérka Vlaďka Bauerová.

Karla Erbová (1933), plzeňská básnířka žijící v Praze  přednese básně ze svých posledních sbírek. Patří mezi nejznámější české básnířky. Na svém kontě má více než tři desítky básnických sbírek i prozaických děl. Je nositelkou  Ceny Města Plzně, Ceny Jana Zahradníčka a Ceny B. Polana za sbírku Liánový most a Vasquezův jestřáb. Bude se prezentovat básněmi ze svých posledních sbírek.

PhDr. RNDr. Jarka Málková (1947), plzeňská básnířka – jedna ze zakládajících členů Střediska západočeských spisovatelů, spolupracuje s výtvarníky a hudebníky z Plzně, iniciuje literární pořady a píše. Ze svých deseti sbírek poezie a účasti v literárních sbornících  je známá jako básnířka i když její prvotiny byly detektivky a historické novely s detektivní zápletkou. Je rovněž držitelkou Ceny B. Polana.

PhDr. Tamara Kopřivová (1962), plzeňská básnířka – je autorkou básnických sbírek Otisky a Krajinou bez kompasu. Její verše tvoří součást básnických almanachů a sborníků. Je organizátorkou festivalu duchovního umění Letnice a literárních pořadů v Plzni.

Vlasta Špinková (1950), plzeňská básnířka žijící ve Chválenicích, malebné vesničce u Plzně, vydala v loňském roce svoji poslední básnickou sbírku, v pořadí již čtvrtou. Její verše je možno nalézt také v mnoha básnických sbornících. Také ona se podílí na organizaci literárních pořadů v Plzni a na akcích Střediska západočeských spisovatelů. Všechny čtyři autorky jsou členkami SZS i Obce spisovatelů.

KVĚTEN – 16. 5. – Jan Cimický

MUDr. Jan Cimický CSc. (1948)

Zasvětil život psychiatrii, zároveň je znám jako vynikající prozaik, básník, překladatel, dramaturg a scenárista. Jeho lékařská specializace a obsáhlá literární a dramatická tvorba se vzájemně inspiračně a motivicky prostupují. Po dlouholetém primariátu v Psychiatrické léčebně v Bohnicích otevřel v Praze soukromé Centrum duševní pohody Modrá laguna, kde působí jako primář a hlavní ošetřující lékař.  I pro laiky je jeho medicínská pověst pojmem, získal si věhlas jako popularizátor oboru a duchaplný šiřitel osvěty. Posluchači rozhlasu ho znají z řady pravidelných populárně vědeckých pořadů (Mikrofórum, Rádio na polštář), diváci televize si ho spojují s poradnou Co mám dělat, když… Velký úspěch slavily jeho relaxační kazety. Je čestným předsedou České sekce Mezinárodní organizace autorů dobrodružné a detektivní literatury (AIEP), členem Obce spisovatelů ČR, členem Psychiatrické a akupunkturní společnosti J. E. Purkyně a Francouzské psychiatrické společnosti (FIFP). Publikuje od časného mládí; jeho obdivuhodnou bibliografii nalezneme např. na internetových adresách:

 https://modra-laguna.cz/Bibliografie.html  https://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1213

ČERVEN – 20. 6. – Zdeněk A. Eminger

Mgr. Zdeněk A. Eminger, Th.D. (1978)

Vystudoval teologii na Katolické teologické fakultě UK a doktorát získal na Evangelické teologické fakultě UK v Praze. Teolog, teoretik, který se zaměřuje především na otázky křesťanské etiky a kultury, se tématem zabýval již v disertační práci Teologická etika a kultura (2007), v roce 2008 pak vydal knihu Teologie a kultura. V roce 2010 vyšla kniha Domov, s podtitulem Paměť, přítomnost a zaslíbení. Věnoval se také historii ruského bohosloví, ale i třeba křesťanskému aspektu vegetariánství. Mezi jeho záliby patří umění, sám také fotografuje, především krajiny. Je aktivním sportovcem, upřednostňuje silniční cyklistiku a běh na dlouhé tratě, což obojí mu pomáhá zkracovat si vzdálenosti na cestách za uměním a přírodou.

II. SETKÁNÍ 3. VĚKU

(převážně stálé publikum, otevřeno veřejnosti)

Koná se vždy poslední úterý v měsíci od 15 hodin, Praha 8 – Karlín, Vítkova 13.

LEDEN          –  herečka Olga Schmidtová – zpovídá ji Květoslava Salmonová

ÚNOR            –  Olga Nytrová a Františka Vrbenská „Odpoledne s náladou Provence“

BŘEZEN        –  Jan Maruna (jihočeský prozaik a básník)

DUBEN         –  Jiří Fréhár (divadelní režisér, na svém kontě má 160 inscenací)

KVĚTEN       –  Eva Urbanová, Národní filmový archiv, sbírky českého filmu

                                    (nebo Mgr. Pavla Janásková, vedoucí filmové knihovny)

ČERVEN       –  Eliška Peroutková, výtvarnice a básnířka

Změna programu vyhrazena

—————

Zpět