Pražští spisovatelé na srpnovém setkání v Karlíně: Radim Uzel vzpomínal na Miroslava Plzáka

30.08.2015 14:20

Srpnové setkání spisovatelů v Karlíně – 25. 8. 2015

 

Poslední úterý v měsíci, 25. 8. 2015, se opět sešli v Karlíně, Vítkově ul. 13 spisovatelé a jejich hosté. Ukazuje se, že profesionální sounáležitost, spolupráce a vzájemné naslouchání, kamarádský přístup zde nacházejí své místo. Obdobně zaměření lidé všech generací se na sebe těší, mají si co říci, vyměňují si zkušenosti, nápady a kontakty.

Jaroslava Pechová přečetla veselou povídku „Pohled z mamuta“ o své jízdě na koni. Nové knížky „Aby nás Pán Bůh zachovati ráčil...“ a „Lidové zvyky a obyčeje ve středním Polabí“ představil Jan Řehounek a přednesl úryvek z pohádky Hemžílci z lesa Bludníku. Radim Uzel přečetl esej Feminismus z knížky Lexikon sexu. Nově mezi nás přišla Monika Knězková, která se svým fejetonem Tatínkův dárek vyhrála 1. cenu v literární soutěži, jejímž spoluorganizátorem byl tu i Jan Řehounek z Nymburka. Paní Knězková nabídla ze své druhé knížky „Virtuální manžel“ fejetony „Taneční chvění“ a „Virtuální manžel“.  Potom se rozpoutala spontánní diskuse, jak ze vztahů může vyprchat smysl pro realitu a nastoupit nezdravá závislost na virtuálnu. Stává se to sice spíše mládeži, v Japonsku tomuto jevu říkají „hikikomori“, ale ani lidé středního a staršího věku nejsou občas podobného přístupu k životu ušetřeni. Má to nepříjemný dopad na rodinné vztahy, jsou tu určitá rizika, pokud jde o kvalitu vztahů. Do diskuse se se zájmem zapojil i básník Miroslav Pavlík (je bývalým radním Prahy 4, má kromě psaní zálibu ve fotografiích pod hladinou moře). Potěšilo mne, že si přítomní povšimli mého sloupku „Poezie nás přivádí do blízkosti bytí“ v týdeníku Český zápas a požádali mě o jeho přečtení.

Připomněli jsme si též nedožité 80. narozeniny dr. Miroslava Plzáka, známého psychiatra, sexuologa, ale i mediálně známého baviče. Zavzpomínal na něj Radim Uzel. Dozvěděli jsme se, že doktor Plzák byl jeho dlouholetým přítelem, ale také vzorem. Tento propagátor nových metod v psychiatrii se zabýval především mezilidskými vztahy. Radim Uzel jej v oblasti manželského poradenství označil za naprosto unikátního odborníka, jaký nemá ve světě obdoby. Promluvil o Plzákově životě a vyvrátil některé mýty o něm. Například o počtu jeho manželství a o výrocích, které jsou mu připisovány. Výrok „zatloukat, zatloukat, zatloukat“, jež je mu připisován, se neobjevil ani v jedné ze sedmdesáti knih, které napsal. Zřejmě i v jeho případě platí, že mnohdy lidé to, co slyší jedním uchem, dvěma jazyky vykládají dál. Jisté však je, že Miroslav Plzák byl člověk se smyslem pro humor a měl laskavé srdce. Škoda, že už mezi námi šest let není. A protože byl hlasatelem klidu a pohody mezi lidmi, jistě by se rád zúčastnil celorepublikového Dne poezie nazvaného „Poezie pod proudem“.

Pražský klub spisovatelů při Obci spisovatelů a Dialog na cestě v rámci této akce připravují literární matiné Poezie proti chaosu. Bude konat v sobotu 14. 11. 2015 od 14 do 19 hodin v Karlíně.

Anotace Dne poezie v Karlíně zní: „Poezie se dotýká hlubin bytí a zároveň má lehkost zpěvu slavíka, hravost motýla, novost prožitku, neotřelost metafory. Básník vzdoruje chaosu, intuitivně hledá řád. Dar poezie je zvláštním druhem poznání a skrytého rytmu. Poukazuje k hodnotám, které nám nejsou lhostejné.“

Setkání spisovatelů se vydařilo, byl to hezký literární a diskusní večer. První posezení v Karlíně se Monice Knězkové velice líbilo a chystá se pravidelně mezi nás chodit. Vyřídila také pozdravy od Inny Rottové. Těšíme se, že příště uvidíme i kolegy, kteří nemohli přijít – Aloise Marhoula, Pavla Skramlíka a Jindřicha Volka, k němuž náhle dorazili řemeslníci, pracující na rekonstrukci rodinného domu. Ale těší se mezi nás. Omluvil se také Jaroslav Kirchner, který nyní doma nabírá síly mezi opakovanými pobyty v nemocnici.

Výhledově máme v plánu pozvat autora publikace „Mír v Izraeli“ Jana Kovanice, spisovatele a publicistu. Dále počítáme s besedou „Jak se (ne)píše kniha“, v níž se humorným způsobem reflektují komplikace v literární tvorbě. Zájem o vystoupení projevili i další spisovatelé a nabídli zajímavá témata k večernímu programu

Olga Nytrová

—————

Zpět