"Principálka" pražských spisovatelů Olga Nytrová slavila své půlkulatiny

21.06.2014 06:57

Předsedkyně Pražského klubu spisovatelů v rámci Obce spisovatelů České republiky Olga Nytrová slavila své "půlkulatiny" (jaké - to se u žen neprozrazuje...) Jubilantka program, který se uskutečnil na půdě klubu Dialog na cestě v Praze 8-Karlíně (Vítkova 13) jako obvykle moderovala. Nejprve vystoupil se svou promluvou ThDr. Jiří Vaníček, farář Církve čs. husitské v Karlíně, vynikající rétor. Pak dostal slovo významný teolog, skvělý a vtipný řečník prof. ThDr. Milan Balabán, přítel O. Nytrové od roku 1970 a nový člen Obce spisovatelů.

ThDr. Jiří Vaníček předává Olze Nytrové cestovní bibli.

Svou pozoruhodnou přednášku na téma TABU (na podzim vyjde knižně) věnoval Milan Balabán Olze jako dárek. Vystoupil také prof. Jan Barták, zakladatel Univerzity J. A. Komenského, který před deseti lety přivedl Olgu na tuto akademickou půdu jako přednášející. Dále promluvil publicista Václav Tikovský, kolega O. Nytrové ve výboru Klubu autorů literatury faktu, z něhož spisovatelka letos odešla, aby se mohla plně věnovat práci v Radě Obce spisovatelů a v Pražském klubu spisovatelů.

Prof. Jan Barták, vynikající rétor, při promluvě k narozeninám Olgy Nytrové.

Za Dialog na cestě připravila RNDr. Markéta Hlasivcová videoprezentaci o tvorbě oslavenkyně a Květoslava Salmonová přednesla k jubileu vlastní báseň. Program uzavřel svým příspěvkem PhDr. Ing. Jan Vodňanský. Mezi přítomnými byli kromě členů NO Karlín spisovatelé, výtvarníci, studenti a příbuzní Olgy Nytrové. 

S oslavenkyní jeden z gratulantů spisovatel Felix Boom (vl. jménem Pavel Skramlík).

Oslavenkyně Olga Nytrová (vpravo) s gratulantkami - spisovatelkami Františkou Vrbenskou (uprostřed - právě ona je autorkou onoho úžasného koláče) a Markétou Hlasivcovou.

—————

Zpět