Rada Obce spisovatelů ČR zasedala letos naposledy

07.12.2016 23:27

V úterý 6. prosince 2016 zasedala naposledy v letošním roce Rada Obce spisovatelů. Zabývala se především dlouhodobě nepříznivou finanční situací spolku. Vzhledem k tomu, že příjmy plynoucí z členských příspěvků nepostačují na úhradu nájemného za kanceláře v Železné ulici a Obec kromě občasných darů nemá žádné jiné příjmy, a tato situace přetrvává již několik let, schválila Rada Obce spisovatelů, že ke konci roku 2016 uvolní tyto kancelářeské prostory. Doručovací adresa spolku prozatím zůstává zachována, i když Obec do budoucna upřednostňuje elektronickou formu komunikace. V prvním čtvrtletí roku 2016 proběhne setkání členů OS spojené s valnou hromadou spolku, na které budou pozváni všichni členové Obce. Další body jednání jsou zřejmé z následujícího zápisu.

Daniela Kovářová, tisková mluvčí Obce spisovatelů

—————

Zpět