Rezidenční pobyty Mezinárodního visegrádského fondu - uzávěrka je 31. ledna 2016

05.01.2016 10:44

Mezinárodní visegrádský fond (IVF) a Willa Decjusza (Krakov), ve spolupráci s Institutem umění (Praha), Literárním informačním centrem (Bratislava) a Petöfiho literárním muzeem (Budapešť), vydaly výzvu pro zájemce z řad literátů o rezidenční pobyty.

Celkem bude uděleno 32 stipendií (8 z každé země V4). Rezidenční pobyty se uskuteční ve dvou termínech: jarní termín (od 1. 5. do 12. 6. 2016) a podzimní termín (od 1. 9. do 30. 11. 2016) v jednotlivých výše uvedených městech. 

Kdo může žádat?

- prozaici, autoři literatury faktu, básníci a překladatelé (min. 18 let věku) s nejméně jednou již vydanou publikací
- esejisté, kritici a publicisté (min. 18 let věku) s nejméně třemi příspěvky v respektovaných novinách, časopisech či elektronických médiích

Termín uzávěrky pro jarní i podzimní termín: 31. 1. 2016 (o půlnoci)

Více informací na www.culturenet.cz/aktuality/visegradsky-program-rezidencnich-pobytu-pro-literaty-vyzva-v-r-2016/n:18609/

—————

Zpět