Rudolf Křesťan vyhrál Cenu Miloslava Švandrlíka za nejlepší humoristickou knihu

20.09.2015 11:40

Fotografie laureátů: zleva Vicki Shock, Daniela Kovářová, Jaroslava Pechová a Rudolf Křesťan, vítěz letošního ročníku.

V sobotu 19. září 2015 se ve zrekonstruovaném objektu historické Chodovské tvrzi v Praze 11 uskutečnilo slavnostní předání ceny Miloslava Švandrlíka, ocenění, které každoročně vyhlašuje a předává Obec spisovatelů ČR a Městská část Praha 11. Za účasti místostarosty Městské části Prahy 11, Mgr. Jakuba Lepše, a místopředsedy Obce spisovatelů ČR a MUDr. Radima Uzla, byly oceněny nejlepší humoristické romány za rok 2014. A jak prohlásil Radim Uzel, který slavnostní odpoledne moderoval, „konzumace humoru zlepšuje zdraví“.

Pořadatelé předali čtyři čestná uznání:

-         Jaroslavě Pechové za knihu Nezbedné toulky (nakladatelství Laguna)

-         Vickimu Shockovi za knihu Zahradníkův rok na hřbitově (nakladatelství Clinamen)

-         Daniele Kovářové za knihu Advokátka v šoku (nakladatelství Mladá fronta)

-         Pavlu Bryczovi za knihu Muž bez ženy není člověk (nakladatelství Mladá fronta)

Hlavní cenu Miroslava Švandrlíka za nejlepší humoristickou knihu roku 2014 získal Rudolf Křesťan za knihu Proč nemám pistoli, kterou vydalo nakladatelství Andrej Šťastný. „Mám rád vše, co trvá,“ řekl vítězný autor Rudolf Křesťan, „přes kontinuitu věků zůstává mezi námi humor, jako projev nadhledu, alternativy a osobitosti. A jsem poctěn, že navazuji na Zdeňka Svěráka, Ervína Hrycha a Pavla Weigela, kteří byli oceněni v minulých letech.“

Ceny předala a slovem každou knihu i oceněného představila členka výboru Obce spisovatelů ČR, PhDr. Olga Nytrová, hudební doprovod zajistil zpívající básník Jan Vodňanský. Laudatio - poděkování pro vítěze - přednesl český literární historik PhDr. Radko Pytlík a fejeton z vítězné knížky, nazvaný Putštok a další, přečetl Vlastimil Kaňka.

Pořadatelé všem oceněným srdečně blahopřejí. Jak totiž řekla v průběhu odpoledne Olga Nytrová, za ztracený můžeme považovat den, kdy jsme se nezasmáli.

Radim Uzel

—————

Zpět