Seifertovy Kralupy 2016

23.02.2016 20:42

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje, na památku básníka Jaroslava Seiferta, autorskou literární soutěž v rámci 21. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy.

Literární soutěž je určená všem občanům ČR bez omezení věku a probíhá ve dvou věkových kategoriích – 14 až 18 let (dovršených do 30. 6. soutěžního roku), a nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů elektronicky nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích.

Jedna z básní musí mít formu sonetu.

Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny. Práce zasílané poštou bude obsahovat: tři neoznačené exempláře a neporušenou, zalepenou obálku, ve které bude čtvrtý exemplář se jménem, příjmením, věkem a bydlištěm. V elektronických verzích budou údaje vypsány v těle e-mailu, nikoli v přiložených básních, které budou ve formátu doc. nebo pdf.

Zaslané práce se nevracejí.

Uzávěrka je 31. 5. 2016.

Vítězné práce vybrané odbornou porotou budou odměněny.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy.

Práce zasílejte na adresu: Městský úřad Kralupy n. Vlt., „Seifertovy Kralupy“, k rukám J. Daňhelové, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy n. Vlt., telefon 315 739 866 – e-mail: jaroslava.danhelova@mestokralupy.cz.

—————

Zpět