Série skvělých akcí Pražského klubu spisovatelů v Karlíně

20.10.2015 20:48

Opět se přiblížilo poslední úterý v měsíci. Pražský klub spisovatelů se opět schází 27. 10. v 18.15 h v Karlíně, Vítkova 13, zasedací síň ve dvoře vlevo.

Pokud máte čas odpoledne, přijďte do Vítkovy již v 15 hodin, kdy zde vystoupí naše kolegyně, dr. Františka Vrbenská, s přednáškou Ženy v českém středověku.

Při našem pravidelném podvečerním setkání si u sklenky vína a malého pohoštění pohovoříme o besedách, chystaných knihách, dalších plánech a rozmanitých inspiracích.  Budeme se věnovat diskusi o věcech, které nás zajímají a jež máme společné. Věřím, že profesní sounáležitost a dialog v přátelském duchu jsou vždy přínosem. Všichni příchozí, kteří si to budou přát, mohou jako vždy pohovořit o své nové tvorbě a případně přečíst ukázku. Můžete s sebou přivést i přátele z jiného oboru, jsme otevřeni i další spolupráci se zajímavými osobnostmi.

I když se právě nemůžete zúčastnit, ozvěte se, prosím, pokud Vám vychází knížka. Dejte také vědět, pořádáte-li literární večer a podobně. Bude výborné, když nás budete informovat a my zprávu vyvěsíme na webu Obce spisovatelů. Také některý Váš vybraný článek nebo recenzi na webu OS rádi zveřejníme.

Na našem nejbližším setkání 27. 10. jako "předskokan" vystoupí básník Kamil Marcel Hodáček – deset minut bude číst ze své poezie, s níž se zúčastnil Festivalu duševního zdraví v kavárně Duše v peří 24. 9. 2015.

V dalším programu se budeme věnovat Novému Zélandu. Nejprve bude mít slovo spisovatelka Ing. Monika Knězková. Krátce vzpomene na únor 2008, kdy Nový Zéland navštívila. Z připravované třetí knížky přečte dvě povídky, ve kterých tyto krásné ostrovy ležící u protinožců hrají svoji roli. První se jmenuje Tatínkův dárek a shodou okolností právě ona letos vyhrála první cenu v literární soutěži Polabského knižního veletrhu. Druhá povídka s novozélandskou tématikou je o podivném setkání s původním obyvatelem ostrovů – Maorem. Vyprávění autorka doplní několika svými oblíbenými fotografiemi a přivezenými drobnostmi.

Na M. Knězkovou naváže MUDr. Radim Uzel, který navštívil Nový Zéland před půl rokem a procestoval severní i jižní ostrov. Konstatuje, že za tři týdny čistého času samozřejmě člověk nepronikne do mnoha detailů, nicméně to stačí pro přehlednou cestovatelskou zprávu s několika kuriózními zajímavostmi. O svých zážitcích napsal třicetistránkový cestovní deník. Z něho přečte ukázky, doplněné fotografiemi.

Několik dalších řádků věnujme připravovaným akcím:

Rádi bychom vás také pozvali na 11. Plzeňský literární festival (podrobné informace na https://zaspis.webnode.cz/plzensky-literarni-festival/), který probíhá od 13. října do konce listopadu. V jeho rámci se 8. 11. uskuteční odpolední literární matiné ve výstavní síni Masné Krámy, které je věnováno 25. výročí vzniku Obce spisovatelů.

Než se znovu setkáme během posledního listopadového úterý, v místě našich každoměsíčních schůzek se můžete zúčastnit odpoledne plného básní v pořadu Poezie proti chaosu, a to v sobotu 14. 11. 2015 od 14 do 19 hodin v Karlíně. Akce je součástí celostátního projektu Den poezie; organizuje ji Obec spisovatelů, Pražský klub spisovatelů a Dialog na cestě (www.obecspisovatelu.cz, www.dialognaceste.cz). Anotace Dne poezie v Karlíně zní: „Poezie se dotýká hlubin bytí a zároveň má lehkost zpěvu slavíka, hravost motýla, novost prožitku, neotřelost metafory. Básník vzdoruje chaosu, intuitivně hledá řád. Dar poezie je zvláštním druhem poznání a skrytého rytmu. Poukazuje k hodnotám, které nám nejsou lhostejné.“ Bližší informace k akci zájemcům poskytne Olga Nytrová.

V úterý 24. 11. 2015 od 15:00 hodin bude ve Vítkově 13, Karlín v 15 hod hostem publicista, divadelník a recitátor PhDr. Mirek Kovářík s pořadem Lásky nepromlčené.

Na listopad máme též v plánu pozvat autora publikace „Mír v Izraeli“ Jana Kovanice, spisovatele a publicistu. Dále počítáme s besedou „Jak se (ne)píše kniha“, v níž se humorným způsobem reflektují komplikace v literární tvorbě. Zájem o vystoupení projevili i další spisovatelé a nabídli zajímavá témata k večernímu programu.

Děkujeme srdečně těm, kteří nám poslali anotaci své čerstvě vydané knížky.

Těšíme se na Vás.

PhDr. Olga Nytrová,

předsedkyně Pražského klubu spisovatelů

—————

Zpět