Setkání Pražského klubu spisovatelů se koná 26. 1. v 18.15 v Karlíně

20.01.2016 11:41

Hostem našeho lednového autorského setkání bude Leonard Medek, který se mezi nás přijde podívat poprvé. Pohovoří o své tvorbě a o problematice, kterou se zabývá, přinese nám ukázat některé ze svých vydaných knih.

Leonard Medek - spisovatel, básník a výtvarník, nositel několika ocenění za literární tvorbu. Publikuje od poloviny devadesátých let, má na kontě tucet knih (např. Runeround, Stín modrého býka, Dobrodruh), básnickou sbírku Rýmy & nádchy, bezpočet povídek a novel. Pro všechny je typická precizní práce a vybroušený styl. V Medkově díle se spojují prvky dobrodružné fantastiky s mimořádným citem pro historickou realitu a láskou ke klasické literatuře. V současné době dokončuje další z příběhů dobrodruha Františka Franty – českého Indiana Jonese před sto lety, a román z alternativní historie Když prší do korzetů.

Po autorském čtení bude následovat volná diskuse, pohovoříme si o tom, co kdo chystá ať už je to literární večer nebo beseda, přednáška – a pochutnáme si na malém pohoštění z vlastních zdrojů. Budou to koláče a jednohubky s pomazánkou. Vínem sponzorsky obětavě přispěje spisovatel Jaroslav Vorlíček z Úval.

Ráda bych Vám připomněla, že Obec spisovatelů a Rada městské části Praha 11 vyhlašují další ročník Ceny Miloslava Švandrlíka pro nejlepší humoristickou knihu českého autora v uplynulém kalendářním roce 2015.

Děkujeme upřímně těm, kteří již zaplatili příspěvky Obci spisovatelů na rok 2015 a případně již 2016 za jejich uznalý a odpovědný přístup. Pokud se teprve chystáte k zaplacení příspěvku, může tak učinit i osobně, a to každé pondělí v čase mezi 14 – 17 hod v Železné 18. Upozorňujeme, že někdy není dobře slyšet zvonek, pokud firmy, které jsou na stejném patře jako naše kancelář, přivřou hlavní dveře z chodby. Je proto vhodné zatelefonovat PhDr. Františce Vrbenské, která zajišťuje v pondělí (někdy i v pátek) v kanceláři obětavě pravidelnou službu – mobil: 739 066 017.

Těšíme se, že nám napíšete o svých nových knížkách, pošlete anotaci a obálku, případně recenzi, ukázku z knížky. Posíláte nám i krátká videa, jako např dr. J. Cimický, taková lze vyvěsit na webu Obce spisovatelů. Některým z Vás už vyvěsila zaslané anotace na www.dialognaceste.cz moje zástupkyně RNDr. Markéta Hlasivcová. Výhodou je, že na tento web existuje „proklik“ i z webu Obce spisovatelů.

Tak hodně inspirace a tvůrčí radosti.  A také spisovatelské sounáležitosti, která je směřováním k dobru.

Příjemný a klidný zimní čas přeje a na pravidelné setkání a Vaše originální nápady a podněty se těší

PhDr. Olga Nytrová,

předsedkyně Pražského klubu spisovatelů

t. 608 160 446

www.obecspisovatelu.cz

www.dialognaceste.cz

—————

Zpět