Setkání středočeských a pražských spisovatelů se dobře bavilo

03.05.2014 07:10

V pražském Karlíně (Praha 8) proběhlo 29. dubna 2014 setkání spisovatelů z Prahy a Středočeského kraje pod vedením "principálů" Olgy Nytrové (za Prahu) a Aloise Marhoula (za Středočechy). Mělo svou příjemnou část, jíž byla autorská čtení z nové i předchozí tvorby a hudební vložky italského kytaristy a zpěváka Claudia, ale i méně veselou. Bylo to téma panelu kulturního internetového časopisu A2, který vyvolal diskusi o směřování Obce spisovatelů České republiky, největší profesní organizace literátů v ČR, v níž jsou sdruženi spisovatelé, literární kritici, vědci a literární publicisté.

Obec spisovatelů prezentovali jako mluvčí členové Rady OS Radim Uzel a Františka Vrbenská. Snažili se o korektní diskusi, ale byli poněkud překvapeni agresivitou neočekávaných "protistran", mezi nimiž dominovali ublížení bývalí členové Obce spisovatelů, kteří si přisvojili roli jakýchsi inkvizotorů. V minulých volebních obdobích nebyli zvoleni do vedení OS, neboť nedokázali tehdy prosadit své vize. Výraznou oponentnkou byla především spisovatelka Petra Hůlová, nečlenka Obce. Exhibovala svými agresivními výpady na hraně slušného vychování, osobně napadala zejména doktora Radima Uzla a básníka Aloise Marhoula. Její trapné výstupy zřejmě vstoupí do dějin zaznamenané ubohosti části spisovatelské komunity. Obec spisovatelů České republiky se už nebude účastnit podobně pokleslých diskusí, v nichž bude výrazně zastoupena frustrace lidí, mezi něž patří Hůlová.

Tato nositelka literárního kýče zcela propadla své malomyslnosti a osobními invektivami exhibovala ve snaze dosáhnout něčeho, co všem účastníkům diskuse zůstalo utajeno. Opravdu záhada...

Díla paní Hůlové budeme i nadále doporučovat. Jako vzor pokleslosti a kýče. Agresivita autorky sice převyšuje její literární kvalitu, nicméně jí přejeme hodně čtenářů, kteří si stejně nakonec dokáží vybrat. Zejména její poslední román Macocha patří do suterénu české literatury.

Setkání pražských a středočeských spisovatelů se touto epizodou dobře pobavilo.

Besední koužek pražských a středočeských spisovatelů.

Básník Alois Marhoul, vždy v dobré náladě.

Veřejně značně oblíbený sexuolog, gynekolog a porodník Radim Uzel, místopředesda OS, vypráví o panelu A2 se svým noblesním nadhledem. Hůlová ho označila za amatéra... Inu, madam Hůlová je patrně certifikovanou nositelkou "Hoch-literatur"...

—————

Zpět