Severočeští spisovatelé měli sněm

05.07.2014 19:03

Autoři z celého kraje, sdružení v Severočeském klubu spisovatelů (SKS), který je kolektivním členem Obce spisovatelů, se sešli minulou sobotu v hojném počtu na výroční schůzi, aby zhodnotili svou činnost za uplynulé dva roky. V úvodu uctili minutou ticha památku Pavla Koukala, Otakara Špecingera a přítele SKS akademického malíře Karla Kubky.
Předseda Ladislav Muška si ve své zprávě o činnosti SKS posteskl nad okrajovým postavením spisovatele v naší společnosti narozdíl od Polska a bývalé NDR, kde se spisovatelé  ujali významné kritické role. Uvedl, že se zúčastnil poslední valné hromady Obce spisovatelů a referoval o jejím průběhu.
 Minulé dva roky SKS byly úspěšné. Díky spolupráci se Severočeskou vědeckou knihovnou ( SVK) a podpoře Magistrátu města Ústí nad Labem vyšel sborník Jen krůček od tajemství. Pod hlavičkou SVK pak publikovali své práce i členové klubu, který vyvíjí činnost a žije jen z členských příspěvků.
Člen vedení Obce spisovatelů básník Milan Hrabal mluvil o situaci v Obci a o krocích, které povedou ke zlepšení její činnosti. Hovořil i o vynikající spolupráci s Knihovnou města Varnsdorf, díky níž se od roku 1993 podařilo vydat 60 knížek, mezi jinými slovník lužicko-srbské poezie, naposledy pak almanach soutěže Literární Varnsdorf 2014. "Vedle dlouholeté příhraniční spolupráci s lužicko-srbskými autory se daři i příhraniční spolupráce s německými spisovateli,"uvedl. Dokumentoval to sborníkem prací žijících v Euroregionu Nisa, nazvaným Kalmanach 2013/2014, skvěle vytištěným na křídovém papíře a s barevnými ilustracemi.
Na zasedání také došlo k dohodě s přítomným ředitelem SVK ing.Brožkem, čestným členem SKS, o zařazení prací klubu do nově zřízené kapitoly na webu SVK. Do klubu byli přijati Alena Krejčová, Božena Žalovská a Martin Kolařík a dosavadní vedení SKS
bylo zvoleno na další dvouleté období.
                                                                                                                                                                                       Arnošt Herman, místopředseda SKS

—————

Zpět